Tastaturets hemmeligheter

Vet du hva alle tastene på tastaturet gjør? Du får oversikten på denne siden!

Les også: Hurtigtaster
Les også: Lag dine egne hurtigtaster

Du får også tips om hvordan du kan skrive tegn som i utgangspunktet ikke finnes på tastaturet.

Et tastatur på en PC har mange typer såkalte spesialtaster, altså utenom taster som brukes til å skrive bokstaver og tall.

Vi gir deg oversikten over tastene, og forteller hvordan de virker og kan brukes.

Tastene på tastaturet

Dette er en oversikt over tastene på tastaturet på en PC.

 • Alt
  Denne tasten aktiverer første meny i programvinduer. Du kun trykke deretter på pil-ned-tasten, og du får de resten av den aktuelle menyen.

 • AltGr
  Denne tasten brukes i kombinasjon med andre taster, gjerne til å lage tegn om står nederst til høyre på noen taster.

 • Backspace
  Sletter tegn som står til venstre for markøren.

 • Caps Lock
  Hvis du aktiverer denne, vil du skrive kun store bokstaver. Det står gjerne på et lys når denne er aktivert. Pass på å ikke ha denne tasten aktivert derom du for eksempel skriver et passord.

 • Ctrl
  Brukes i mange hurtigtaster, kombinert med ulike andre taster.

 • Delete
  Denne kan brukes til å slettet merket tekst.

 • End
  Flytter markøren på slutten av en linje.

 • Enter
  Dette er kanskje den mest brukte tastene på tastaturet. Den ligger gjerne til høyre på tastaturet, og brukes til å bekreftet ulike valg. Denne tasten har egentlig samme funksjon som linjeskift på gamle skrivemaskiner, men en slik linjeskift settes gjerne automatisk.

 • Esc
  Brukes gjerne som en angretast. Hvis du har for eksempel aktivert en meny, kan Esc-tasten deaktivere denne.

 • Home
  Flytter markøren øvest i skjermbildet.

 • Insert
  Denne tasten aktiverer innsettingsmodus. Eksisterende ord skyves mot høyre når du skriver. Det motsatt av dette er overskrivingsmodus.

 • Markørtaster
  Disse tastene fungerer når Num Lock er slått av. Du kan flytte makøren med piltastene.

 • Meny-tasten
  Denne tasten har et lite bilde på seg som ligner på en meny i et program, og den ligger gjerne mellom Alt Gr og Ctrl til høyre på tastaturet. Denne tasten viser hurtigmeny til gjeldende fokus.

 • Numerisk tastatur
  Dette er tall-taster til høyre på tastaturet. De fleste bærbare PC-er, som er under en viss størrelse, mangler disse tastane, for å spare plass.

 • Page Down
  Beveger skjermbildet en side ned i et programvindu, for eksempel en nettleser.

 • Page Up
  Beveger skjermbildet en side opp i et programvindu, for eksempel en nettleser.

 • Pause/break
  Kan brukes til å midlertid stoppe et kjørende program i Windows, men dette fungerer ikke alltid.

 • Print Scrn
  Kopierer et skjermbilde til utklippstavlen. Dette bilde kan så kopieres til et bildeprogram for eventuell videre behandling. Hvis du skal kopiere nøyaktig ett programvindu (og ikke hele skjermbildet), kan du holde nede Alt-tasten samtidig som du trykker på Print Scrn.

 • Scroll Lock
  Dette er en historisk tast som ikke lenger har noen funksjon. Den ble tidligere brukt til å kontrollere markøren på skjermen, for eksempel til å stoppe skrolling av tekst.

 • Shift
  Brukes til å skrife store bokstaver, og tegn som står øverst på enkelte taster på tastaturet.

 • SysRq
  System Request kan brukes i DOS, men brukes sjelden i dag. Ble brukt i gamle dager for å kontakte en sentral datamaskin.

 • Tab
  Denne tasten har to piler ytterst til venstre på tastaturet, én pil til venstre og én pil til høyre, i motsatt retning. Trykker du på denne, samsvarer det 5 mellomrom i et tekstprogram, og 8 i andre programmer. Denne tasten kan også brukes til å flytte markøren mellom dialogbokser.

 • Windows-tasten
  Denne tasten er gjerne plassert mellom Ctrl- og Alt-tastene. Den brukes gjerne som en hurtigtast, kombinert med ulike andre taster.

CTRL+ALT+DEL

Hurtigtasten CTRL+ALT+DEL er en klassiker som har endret funksjonalitet etter hvert som nye Windows-versjoner lanseres. I Windows 10 og Windows 11 får du 6 valg: Du kan låse PC-en, du kan bytte bruker, du kan logge av Windows, du kan endre passord eller du kan bruke oppgavebehandling i Windows. Det siste menyvalget er Avbryt, det vil si du går tilbake til Windows.

Virtuelt tastatur

Virtuelt tastatur er et tastatur du kan bruke direkte på skjermen, det vil si det kan brukes når du mangler et fysisk tastatur eller hvis du ønsker å skrive på PC-en med noe annet enn tastaturet.

skjermtastatur

Skjermtastatur er et tastatur som sikkert ikke mange som er klare, men det er faktisk innebygd i Windows. Dette er en «skjult» funksjon som har vært innebygd i Windows helt tilbake til Windows Vista.

Skjermtastatur er først og fremst rettet mot personer som sliter med handikap som gjør at de har problemer med å bruke et vanlig tastatur. De kan da skrive med musen, en penn eller et annet verktøy som kan brukes til å peke på skjermtastene.

Denne funksjonen kan jo også brukes av personer som av forskjellige grunner ikke har tilgang til tastatur på enheten du jobber med eller hvor tastaturet ikke virker som det skal. Andre synes det rett og slett det er kjekt å ha et virtuelt tastatur som et alternativ på skjermen.

Slik kan du endre tastaturet

SharpKeys er programvare som endrer registeret i Windows på en slik måte at en tast reagerer som en annen tast. Du kan for eksempel endre CapsLock-tasten slik at den reagerer som om den var Shift-tasten. Mange av oss har sikkert opplevd å komme borti CapsLock-tasten uten at det var meningen. Med dette programmet kan dette unngås.

Du kan laste ned programmet fra github.com, men du bruker dette programmet på eget ansvar.

Du legger til nye (eller redigerer gamle) registreringer via Add-knappen, det vil si du trykker på tasten som skal endrer (Map this key), og definerer deretter måten denne tasten skal reagerer (To this key). Trykk til slutt på OK, og bekreft valget med Write to Registry-knappen.

Dersom du ønsker å slette en endring som er blitt gjennomført av SharpKeys-programmet, er det bare å slette et innlegg via Delete-knappen, og originalinnstillingen skal da tilbakestilles.

KeyPeak er et annet program som kan brukes til å endre tastaturet. Du kan bruke KeyPeak til å tilegne tastene ulike funksjoner, og det er ganske enkelt å bruke. Du får opp et virtuelt tastatur som gjør at du kan velge taster som skal endres.

Lag dine egne hurtigtaster

Det finnes ganske mange programmer som gjør at du kan lage dine egne hurtigtaster. Les mer om dette i vår guide.

Slik får du tak i fremmede tegn

Det finnes også en metode uten å bruke tredjepartsprogram, hvis du har et tastatur med nummeriske taster.

Dette er et «triks» som går ut på å skrive et tegn som i utgangspunktet ikke finnes på tastaturet, for eksempel den islandske bokstaven ð. For at denne metoden skal virke må altså tastaturet ditt ha nummeriske taster. Slike taster er gjerne plassert til høyre på tastaturet, men bærbare PC-er av en mindre størrelse er gjerne uten disse tastene.

Du får frem forskjellige tegn ved å hold nede Alt-tasten samtidig som du taster tallene. Her er noen utvalgte kombinasjoner:

Alt + 035 gir #
Alt + 038 gir &
Alt + 064 gir @
Alt + 0240 gir ð

Du finner en mer detaljert oversikt på asciitable.com og ascii-code.com

Programmer som gir tilgang til spesialtegn

Det finnes programmer som gir deg tilgang til spesialtegn, dette er noen av dem:

 • Extra Keys er et program som kopierer et tegn til utklippstavlen når du klikker på tegnet på Extra Keys-vinduet. Du kan deretter lime inn tegnet i et dokument eller et hviket som helst annet sted du selv ønsker. Dermed kan du på en enkel måte få tilgang til spesialtegn når du trenger det.  

 • BabelMap er et program som gir tilgang til spesialtegn. Det som er spesielt med dette programmet er at utvalget av tegn er meget stort – det skal visstnok ha over 110 000 tegn i sin database. Du velger først et tegn i programvinduet, og kan deretter kopiere tegnet (trykk på «Copy»), og limer det inn i et hvilket som helst annet program, for eksempel et tekstbehandlingsprogram.

Mer informasjon om tastatur

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *