Slik bruker du lag i Photoshop

Photoshop er etter hvert blitt et begrep i bildebehandling – det beste verktøyet du får tak i. Det er spesielt én funksjon som gjør at Photoshop er blitt såpass suverent program og det er lag.

Les også: Photoshop-guiden

Lag er et meget omfattende tema – hensikten med denne artikkelen er å gi deg et innblikk. Her får du en oversikt over viktige paneler og menyer.

Hva er et lag?

Lag er en funksjon i Photoshop som gir deg en mulighet til å justere et bilde på en slik måte at justeringene ser naturlige ut. Du kan for eksempel bruke lag til å legge en person inne i et landskapsbilde på en slik måte at det ser naturlig ut.

Hvorfor bruke lag?

Lag gjør arbeidet med bilder mye enklere. Du får større frihet til å redigere, justere og reparere et bilde på en raskere og enklere måte. Du kan vise eller skjule enkelte lag for å se hvordan endringen virker på et bilde. Du kan endre rekkefølgen på lagene eventuelt kopiere lag til et annet bilde.

Hvis du bare redigerer et bilde uten å bruke flere lag blir arbeidet med det aktuelle bildet vanskeligere og tyngre, fordi du har da kun ett lag og må gjør ting om og om igjen hvis du gjør feil.

Det gjelder det samme med lag i Photoshop som med de fleste andre funksjoner – den eneste måten å forstå hva lag kan brukes til er å jobbe med lag. Du får ikke denne forståelsen ved å lese en guide, men det hjelper selvfølgelig.

Lag-panelet i Photoshop

Du får tilgang til lag-menyer overalt i Photoshop-grensesnittet. Det er en egen Lag-meny øverst og et eget Lag-panel til høyre.

Lag har et eget panel til høyre i Photoshop-grensesnittet og det er her får en oversikt over alle lagene og har en mulighet til å redigere lagene. Hvis ikke du ser lag-panalet kan du eventuelt åpne det via menyvalget Vindu, Lag.

Du plasserer innhold i et lag. Du bruker lag til å utføre oppgaver, for eksempel sette sammen flere bilder, legge til tekst i et bilde eller legge til vektorgrafikkformer. Du kan bruke en lagstil til å legge til en spesialeffekt, for eksempel en skygge eller en glød.

Lag brukes til å isolere et innhold i et bilde fra resten av bildet. Lag gir deg bedre fleksibilitet ved redigering av et bilde. Du får også mer kontroll over redigering av et bilde, fordi du kan redigere innholdet i et bilde uten å påvirke resten av bildet.

Elementer i lag-panelet
Dette er de ulike elementene i lag-panelet:

 • Meny
  Denne menyen er plasser øverst til høyre i lag-panelet. Her får du tilgang til en rekke verktøy og muligheter. Her kan du blant annet opprette et nytt lag, slette lag og legge sammen flere lag.

 • Ugjennomsiktighet (Opacity)
  Denne skalaen går fra 100 til 0 prosent. Standardverdien er ingen gjennomsiktighet.

 • Lagfilter
  Det finnes ulike typer lag. Justeringslag brukes til å justere for eksempel kontrast og metning. Tekstlag kan brukes til å legge til tekst. Bildepunktlag brukes til å legge til bilder.   Ikonene brukes til å bestemme synligheten av det bestemte laget. Du kan klikke på ett ikon for å vise ett bestemt lag – dette er veldig viktig hvis du har et bilde med mange lag. Klikk på ikonet til høyre for å slå av denne visningen.

 • Overgangsmodi (Blending Mode)
  Klikk for å velge Vanlig, Dryss, Gjør mørkere, Multiplisert og så videre. Denne innstillingen bestemmer måten lagene blandes for å lage ett bilde. Standardverdien er vanlig og det betyr ingen endring

 • Fyll
  Skala som går fra 100 til 0 prosent.

 • Aktivt lag
  Dette er laget du jobber med akkurat nå. Du kan gjør et annet lag aktivt ved å klikke på laget, men du bør være oppmeksom på at du klikker på riktig lag – dette kan medføre at feil lag blir endret hvis du klikker på et lag som ikke hadde tenkt å endre. Du kan eventuelt velge flere lag samtidig ved å holde nede CTRL-eller SHIFT-tasten.   Bakgrunnslaget er et spesielt lag i Photoshop. Når du oppretter et nytt lag blir dette laget automatisk bagrunnslag. Dette laget er låst nederst og kan i utgangspunktet ikke endres. Du har en mulighet til å endre dette laget via menyen til høyre. Husk at rekkefølgen på lagene i et bilde kan være viktig.

 • Ikon
  Det lille ikonet som vises på venstre siden av et bestemt lag kan klikkes på for å vise eller skjulle effekten av laget i et bilde.

 • Lagverktøy
  Nederst i lag-panelet finner du flere små ikoner som kan klikkes på for å aktivere forskjellige verktøy.

   
  • Linklag er en måte å knytte sammen lag slik at lagene fungerer som en gruppe.

  • Legg til lagstil brukes til å lage spesialeffekter som skygger. Hvis du klikker på lagstilikonet får du opp en meny. Velger du Overgangsalternativer får du opp en dialogboks med ganske mange valg. Her kan du velge måten laget kombineres med de andre lagene for å lage ett bilde. Her finner du blant annet mange spesialeffekter som skyggeeffekter. Her kan du blant annet lage bakgrunnsskygge for tekst. Klikker du på Stiler øverst i dialogboksen får du tilgang til en rekke forhåndsdefinerte stiler.

  • Legg til lagmaske brukes til å redigere spesifikke deler av et bilde.

  • Opprett nytt fyll-eller justeringslag brukes til ulike justeringer.

  • Opprett ny gruppe kan brukes til å gruppere spesifikke lag. Det kan for eksempel være nyttig å ha i den samme gruppen lag som er redigert på lignende måte, for eksempel en gruppe du kaller for fargejusteringer.

  • Opprett nytt lag laget nytt lag.

  • Slett lag. sletter et lag.

Hold styr på lagene

Et nytt og uredigert bilde har kun ett lag, men etter hvert som du redigerer bildet får det flere lag. Det kan godt hende at et bilde får såpass mange lag at du mister oversikten. Derfor er det viktig med visse regler fra dag 1.

 • Gi laget et navn
  Det er viktig å gi lagene navn. Det blir mye enklere å holde styr på dem og få en oversikt når lagene blir mange. Åpner du et bilde mange måneder senere vil du sette pris på å ha gjort dette. Velg et kortfattet navn som er beskrivende for laget. Du kan gi et lag et nytt navn ved å klikke på Lag-menyen i Photoshop, altså hovedmenyen øverst og velge Endre navn på lag. Du vil da legge merke til at du har en mulighet til å endre navnet i selve laget – du får altså ikke noen dialogboks. Du kan også dobbeltklikke på selve navnet for å endre det.

 • Fargekoding
  Du kan bruke farge på lag for å få en oversikt, men ikke alle synes denne muligheten er nyttig. Slik fargekoding har ikke noe med redigeringen av et bilde å gjøre – den fungerer kun som et eventuelt hjelpemiddel for deg eller andre brukere. Du kan velge farge ved å høyreklikke på et lag og velge farge fra menyen.

Hjelpesider

Du finner mer informasjon om lag på adobe.com – klikk på Lag på menyen til venstre.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *