Silver Efex Pro for svart/hvitt foto

Dette er en guide om ett av programmene i pakken Nik Collection. Det dreier seg om programmet som kan brukes til å redigere svart/hvite-bilder, nemlig Silver Efex Pro

Les også: Facebook-gruppe for svart/hvitt-foto!

For ordens skyld, denne guiden er basert på den gamle Nik Collection fra Google. Den gamle pakken (versjon 1) er fortsatt nedlastbar.

Les også: Følg Dataporten på Facebook!

Nik Collection 1 vs 7

Den nye pakken (versjon 7.0) er videreutviklet av selskapet DxO og prisen er 125 euro (1300 NOK). Det som først og fremst er annerledes i betalversjonen fra DxO er at den har flere presets (forhåndsredigeringer). Les mer i vår artikkel.

Les også: Last ned Nik Collection

Kjør som selvstendig app

Programmene i Nik Collection kan brukes som selvstendig programvare. Det du må gjøre da er å finne frem programfilen, for eksempel via C:\Programfiler\Google\Nik Collection. Her kan du åpne mappen til den aktuelle programvaren og kjøre programfilen, for eksempel Silver Efex Pro 2\Silver Efex Pro 2.exe. Du kan deretter åpne et bilde via File-menyen og lagre bildet via File og Save Image as når du er ferdig med å redigere bildet.

Det er viktig å være klar over at du får informasjon om plasseringen av programfilene til Nik Collection under installasjonen. Dersom du av en eller annen grunn endrer plasseringen av pakken bør du være oppmerksom på dette, fordi du kan kun kjøre Nik Collection som selvstendig programvare ved å gå manuelt til plasseringen via filutforsker. Du får altså ingen snarvei via startmenyen eller skrivebordet i Windows eller et annet sted.

Kjør som plugin

Du kan også kjøre programmene i Nik Collection-pakken som tilleggsprogrammer (plugin) i Photoshop eller Lightroom. Photoshop eller Lightroom må da være installert før du installerer Nik Collection og du vil da få muligheten til å installere pakken som tillegg når du installerer Nik Collection, altså under installasjonsprosessen.

Slik åpner du et bilde i Silver Efex Pro

Det er faktisk flere måter å gjøre dette på. Du kan gjøre dette via File-meny øverst til venstre i Silver Efex Pro-vinduet. En annen måte er å ha filutforsker åpen, bla deg frem til Silver Efex Pro-programfilen og dra et bilde fra filutforsker til programfilen. Programmet Silver Efex Pro vil da kjøre og samtidig åpnes med det aktuelle bildet klart for redigering.

Den tredje måten er i Lightroom via Photo, Edit in. Det kan virke som Nik Collection ikke er kompatibel med nyeste versjon av Photoshop. Filtrene skulle vært tilgjengelige via Filter-menyen, men de er borte.

Forslag til arbeidsflyt

Du kan bruke dette filteret på flere forskjellige måter, men vi kommer her med et forslag:

 1. Start med å åpne et bilde i Silver Efex Pro.
 2. Klikk på øveste den preseten til venstre og bla nedover (med piltasten på tastaturet) for å finne det du mener passer best.
 3. Juster lys, kontrast og struktur.
 4. Rediger spesifikke deler av bilder med kontrollpunkter, hvis du synes dette trengs.
 5. Velg farge-filter for justering av et monochrome-bilde hvis du mener det er behov for dette.
 6. Bruk Finishing Adjustments for finjustering på slutten etter behov.

Vi skal nå gjennomgå detaljene i Silver Efex Pro:

Venstre panel

Panelet til venstre viser en oversikt over en rekke presets (forhåndsredigeringer). Du får en forhåndsvisning av bildet du har åpent i midten, det vil si slik bildet ser ut med preseten. Dette er altså redigeringen som du kan velge kun med ett klikk. Du kan selvfølgelig justere denne forhåndsredigeringen, men dette gjør du i panelet til høyre, noe vi kommer tilbake til.

 • Preset Library
  Dette er et bibliotek med en samling av presets. Du kan skrolle fort nedover, gjerne med piltasten på tastaturet for å finne en preset som passer for ditt bilde. Knappene «All», «Classic», «Modern» og «Vintage» er opprettet av Nik Collection-utviklerne. Du klikke på en av knappene for å velge en av kategoriene. Du kan også klikke på «Recently used» (nylig brukte) eller «Favourites» (favoritter).
 • Custom
  Du kan leget dine egne presets. Klikk på pluss (+)-tegnet for å lage din egen preset. Gi den nye preseten et navn og klikk på OK-knappen og en ny preset vil da dukke opp i panelet til venstre. Hvis du holder musepekeren over preseten vil du se små ikoner på hjørnene til preseten. Du kan klikke på de ulike ikonene for å slette preseten, eller for å eksportere preseten til en fil eller for å lagre preseten med gjeldende bilderedigering.
 • Imported
  Du kan importere presets fra andre brukere. Klikk på pluss (+)-tegnet for å få opp dialogboks med en mulighet til å importere presets.   Det var for en del år siden mulig å laste ned flere presets fra nettsiden til Nik Collection, men den gamle nettsiden er nå nedlagt. Det du imidlertid kan gjøre er å bruke tjenesten Wayback Machine for å hente innhold fra gamle nettsider. Her kan du bruke søkeordet Nik Collection og du vil finne nettsider helt tilbake til året 2012. Du kan også bruke søkeordet http://niksoftware.com/addons. Her finner du for eksempel en nettside fra 17. januar 2013. Du kan enten velge Download all eller du kan klikke på en bestemt preset og klikk på Download-lenken øverst til høyre på den aktuelle siden. Du laster da ned en .np-fil og kan importere via pluss-tegnet ved Imported-funksjonen.
 • History
  Her får du se historikken i din redigering. Du får en liste over redigeringer du har gjort med et bilde i en kronologisk rekkefølge. De siste redigeringene vises nederst. Du kan eventuelt klikke på ett sted i historikken og starte redigering herfra. Dette er altså en måte å angre redigering på.
 • Help
  Denne knappen sender deg til hjelpesidene til selskapet DxO,, nemlig support.dxo.com, i hvert fall fikk vi denne siden til tross for at vi har den gamle Nik Collection fra Google. Du bør imidlertid være klar over at hvis du kontakter selskspet DxO personlig vil du kun få hjelp på den måten hvis du har kjøpt Nik Collection fra DxO.
 • Settings
  Du får opp innstillinger for programmet. Her kan du endre språkversjonen, men dette programmet finnes ikke i norsk språkversjon, du kan endre standard modus for forrhåndsvisning, du kan endre bakgrunnsfarge for programmet og du kan endre zoom-status.   Videre kan du velge å bruke grafikkprosessoren (GPU) for bilderedigering. Dette anbefales i utgangspunktet ikke, fordi det fører erfaringsmessig til et ustabilt program med mindre du har et skjemkort i din datamaskin som støtter dette. Du kan også justere JPEG-kvalitet og du kan velge å sende data til Google. Det siste er uaktuelt siden det ikke lenger er Google som utvikler programmet – dette gjelde selvfølgelig kun for brukere som har den gamle Google-versjonen av Nik Collection.

Valg som er plassert over bildet

 • Hide or view adjustment panels
  Klikk på denne knappen for å skjule eller vise panelene til venstre. Hvis du skjuler panelene får du mer plass til selve bildet i midten. Det er en tilsvarende knapp på høyre siden for å skjule redigeringspanelet.
 • Single image view – split preview – side-by-side preview
  Dette er ulike måter å vise bilder på, for eksempel å vise ett bilde av gangen, eller å vise ett bilde delt i to deler eller å vise to bilder side ved side. Du kan for eksempel velge å vise originalbildet og et redigert bilde side ved side.
 • Compare
  Klikk på denne knappen for å vise originalbildet slik at du kan sammenligne dette bildet med det samme bildet etter redigering.
 • Zoom
  Her kan du zoome inn og ut av et bilde.
 • Change background color
  Klikk på denne knappen gjentatte ganger for å skifte bakgrunnsfargem i programmet – fra grått til svart til hvitt.
 • Hide or view adjustment panels
  Klikk på denne knappen for å skjule eller vise panelene til høyre. Du kan da få mer plass for selve bildet.

Høyre panel

Dette er det viktigste panelet. Det er her du redigerer bildet.

Her er det seks paneler. På toppen av hver pane ser du tre små ikoner. Det første ikonet viser en liten trekant – klikk på denne trekanten for å skjule eller vise detaljer i det aktuelle panelet. Det andre ikonet har en hake som aktiverer visning av redigeringer. Hvis du fjerner haken vil ikke redigeringen virke selv om du endrer på dem. Det tredje ikonet nullstiller alle endringer. Alle panelene har disse tre ikonene til felles.

Hvis du ønsker å angre på redigering kan du enten bruke History-panelet til venstre eller du kan bruke det lille ikonet til høyre for navnet på panelet, det vil si ikonet hvor det står «Reset all the settings in the section to their defaults» – da nullstiller du redigeringen. Den tredje muligheten er å dobbeltklikke på skalaen, for eksempel Brightness-skalaen. Hvis du nullstiller ved et uhell kan du bruke hurtigtasen CTRL+Z for å angre på en handling.

 • Global adjustments
  Da er vi endelig kommet til den kanskje viktigste delen av Silver Efex Pro, nemlig justering av lys, kontrast og struktur. Den øverste preseten er såkalt neutral. Dette er standard preset.   Det du kan gjøre er å justere skalaene helt til du er fornøyd med det blotte øyet uten å tenke mer på det. Et bedre alternativ er å få en bedre forståelse rundt hva som foregår når du justerer. Brightness-skalaen justerer alle toner i bildet samtidig. Det finnes også «skjulte» innstillinger og det er sikkert mange som går glipp av disse fordi de tenker ikke på at det går an å klikke på den lille trekanten på venstre siden av Brightness. Da får du altså flere valg.
  • Highlights justerer lyse deler av et bilde, det vil si sone 8, 9 og 10 på histogrammet.
  • Midtones justerer mellomtonene, altså 4, 5, 6 og 7 på histogrammet.
  • Shadows justerer toner på 0, 1, 2 og 3 på histogrammet, altså de mørke tonene.
  • Dynamic brightsness justerer alle toner i bildet samtidig. Contrast-skalen justerer naturlig nok kontrast. Her finner du tre finjusteringer:
  • Amplify Whites forsterker hvite toner.
  • Amplify Blacks forstekert svarte toner.
  • Soft Constrast justerer kontrast mer forsiktig enn de andre. Structure-skalaen kan brukes til å fremheve en detalj i et bilde. Dette er finjustering av kontraster i et bilde. En av ulempene ved å bruke denne funksjonen er at det kan gjøre støy mer synlig i et bilde. Her finner du fire finjusteringer: Highlights, Midtones, Shadows og Fine Stucture. Tonality Protection kan brukes til etterjustering. Du har kanskje brukt de andre funksjonene, men er ikke helt fornøyd med resultatene. Da kan denne brukes til etterbehandling av av Shadows (mørke toner) og Highlights (lyse toner).
 • Selective adjustments
  Denne delen handler om å redigere spesifikke deler av et bilde. Det dreier seg om kontrollpunkter.   Du kan bruke et kontrollpunkt («Control Point») til å redigere et bestemt område i et bilde og du kan bruke så mange kontrollpunkter du selv ønsker, men du bør unngå å lage for mange. Det du gjør er å klikke på Control Point-knappen i panelet til høyre og deretter klikke på ett sted på bildet. Plasseringen av denne knappen varierer litt etter hvilken filter du bruker. Det du har gjort ved å først klikke på Control Point-knappen og deretter på ett sted i bildet, er å plassere et bestemt kontrollpunkt i bildet. Du får opp en meny (slik du ser på bildet her til høyre) som en trestruktur under selve kontrollpunktet (gul farge) og kan bruke denne menyen til å justere blant annet lys, kontrast og struktur – denne justeringen blir påført i det området i bildet du har plassert kontrollpunktet. Du kan klikke på den lille trekanten nederst for å eventuelt utvide menyen. Klikk på selve kontrollpunktet for å bevege punktet til et hvilket som helst annet sted i bildet. Klikk på den øverste skalaen ved siden av selve kontrollpunktet for å justere størrelsen på området som blir påvirket av justeringen. Her er det egentlig bare å prøve seg frem for å finne ut mulighetene. Du velger selv hvor punktet er, hvor omfattende det er og hva det gjør – en fantastisk måte å justere akkurat den delen av bildet du selv ønsker.
 • Color filter
  Fargefiltere kan faktisk brukes på svart/hvite-bilder. Du kan klikke på den lille trekanten ved siden av Details for å avsløre skalaer for Hue og Strength.
 • Film types
  Denne delen er på en måte rester av analog fotografi. De fleste som arbeider med digital fotografi vil nok ikke trenge denne muligheten.   Du kan klikke på Neutral-menyen for å få en liste av forskjellige analoge film-typer, altså for å gi bildene en «analog følelse». Her får du også muligheten til å justere Grain, Sensitivity og Levels and Curves. Hvis du har tidligere erfaring med analog fotografi vil du nok sette pris på denne muligheten.
 • Finishing adjustments
  Her har du en mulighet til å finjustere et bilde før du gir deg med redigering. Du kan justere følgende:
  • Toning gir det en mulighet til å finjustere toner.
  • Vignette er et verktøy for å lage vignetter.
  • Burn Edges er et verktøy som ligner på vignetteverktøyet, men dette brukes på kanter.
  • Image Borders er et verktøy for å lage ramme rundt et bilde.
 • Loupe and histogram
  Mange brukere vil sikkert ignorere denne muligheten, men den er faktisk ganske viktig. Dette panelet har to knapper: Loupe og Histogram. Det er Loupe som er aktivert i utgangspunket og du må klikke på Histogram-knappen for å se histogrammet for det aktuelle bildet – det er lett å gå glipp av de to knappene.   Les også: Slik fungerer histogram Loupe viser et område av et bilde med et forstørrelsesglass. Du kan bevege musepekeren over ulike deler av bildet for å se disse områdene forstørret. Du kan bruke denne funksjonen til å undersøke deler av et bilde nærmere. Du kan klikke på et lite ikon til høyre for å låse Loupe-visning på et bestemt sted på et bilde. Et histogram er et av de viktigste verktøyene vi har for å optimalisere et bilde. Det viser hvor lyse og mørke toner eventuelt dominerer. Det kan gi oss en pekepinn på hvordan et bilde kan forbedres. Hvis du holder musepekern over histogrammet i Silver Efex Pro kan du se at det er delt i soner fra 0 (svart) til 10 (hvitt). Det du kan gjøre er å klikke på enkelte soner for å se hvilke deler av bildet som berøres. Du kan eventuelt fjerne haken i den lille boksen på venstre siden av sonene for å deaktivere denne funksjonen, det vil si ingenting skjer hvis du klikker på enkelte soner. Mange vil kanskje tenke at det optimale for et bilde er å ha alle områder mellom 1 og 9, altså kun mellomtoner. Det blir helt feil, fordi da mangler bildet kontraster og dynamikk. Det du kan gjøre er å holde musepekeren over tallene under histogrammet og du vil da merke rød farge på områder på selve bildet som er påvirket. Dette gir deg en bedre forståelse på ulike toner i bildet.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *