Hurtigtaster for Windows

Hurtigtaster er kjekke å ha – du jobber mer effektivt og slipper å bli plaget av musesyken. På denne siden finner du en oversikt over hurtigtaster i Windows, i tekstbehandlingsprogrammer og i nettlesere.

Les også: Lag dine egne hurtigtaster

På denne siden finner du en oversikt over de fleste hurtigtaster som virker i Windows.

Les også: Tastaturets hemmeligheter

Hurtigtastene på denne siden er i utgangspunktet sortert alfabetisk. Vi presiserer at ikke alle tastene virker med alle Windows-versjoner. Det gjelder å prøve seg frem.

Vi har delt oversikten opp i hurtigtaster for Windows, tekstabehandlingsprogrammer og nettlesere.

Hurtigtaster for Windows

W er Windows-tasten på tastaturet.

Vi starter med hurtigtaster for Windows:

Alt + F4 Lukke et program som er i fokus.
Alt + M Minimer alle vinduer.
Alt + Tab Hold nede Alt-tasten, trykk på Tab-tasten flere ganger, da setter du fokus på åpne programvinduer, ett program av gangen, og du kan dermed fokusere på det programmet du ønsker.
Ctrl + Esc Åpne Start-menyen.
Ctrl + F4 Lukk et vindu.
Ctrl + Shift + Esc Åpne oppgavebehandling.
Ctrl + Tab Veksle mellom skilleark i dialogbokser (frem).
Ctrl + Shift + Tab Veksle mellom skilleark i dialogbokser (tilbake).
Ctrl + piltaster Raskeste vei til neste avsnitt.
Ctrl + Z Angre siste operasjon.
F1 Åpne Windows hjelp.
F10 Aktivere oppgavelinjen.
Shift + F10 Vis hurtigmeny i programmet som er i fokus.
Shift høyreklikk Hold nede Shift, og høyreklikk på en mappe i Utforsker. Da kan du blant annet åpne kommandolinjen i den aktuelle mappen.
W Åpne Start-menyen.
W + A Åpne handlingssenter.
W + F1 Få opp Windows hjelpefunksjon.
W + D Minimer/gjenopprett alle vinduer på skrivebordet.
W + E Starte Windows Utforsker.
W + F Åpne en søkeboks for filer og mapper.
W + F1 Windows hjelp
W + I Åpne Windows-innstillinger.
W + K Åpne Koble til.
W + L Lås datamaskinen.
W + M Minimer alle vinduer.
W + Shift + M Angre minimering av vinduer.
W + R Åpne Kjør-vinduet.
W + S Åpne Søk-vinduet.
W + Pause/Break Åpne vinduet med systemegenskaper.
W + Space Midlertidig «fjerning» av åpne programvinduer. Se kun gjennomsiktige rammer av vinduene.
W + Tab Hold nede Windows-tasten, trykk på Tab-tasten flere ganger, da setter du fokus på åpne programvinduer, ett program av gangen, og du kan dermed fokusere på det programmet du ønsker.
W + U Åpne hjelpemiddelsenter.
W + X Åpner egen meny (samme som høyreklikk på startknappen).
W + S Åpne Søk-vinduet.
W + CTRL + D Legg til nytt virtuelt skrivebord..
W + Ctrl + F Åpne vinduet for Søk etter datamaskiner.
W + CTRL + F4 Lukk det aktive virtuelle skrivebordet.
W + CTRL + D Legg til nytt virtuelt skrivebord..
W + CTRL + høyrepil Skift til virtuelt skrivebord til høyre.
W + CTRL + venstrepil Skift til virtuekt skrivebord til venstre.
W + Tab Vis alle åpne apper..
W + Shift + M Angre minimering av
Ctrl + Alt + Del Du får opp en meny med flere muligheter: 1. Lås denne datamaskinen. 2. Bytt bruker. 3. Logg av. 4. Endre et passord. 5. Start oppgavebehandling. 6. Avbryt (avslutt menyen).

Tekstbehandling

Følgende hurtigtaster virker i utgangspunktet med Microsoft Word, men noen av dem vil også virke med andre tekstbehandlingsprogrammer.

Alt + Ctrl + 1 Bruk stilen Overskrift 1.
Alt + Ctrl + 2 Bruk stilen Overskrift 2.
Alt + Ctrl + 3 Bruk stilen Overskrift 3.
Alt + Ctrl + K Starte autoformat.
Alt + Ctrl + N Normalvisning av et dokument.
Alt + Ctrl + 1 Disposisjonsvisning av et dokument.
Alt + Ctrl + P Utskriftsoppsettvisning av et dokument.
Alt + Ctrl + S Del et dokument.
Alt + Ctrl + Y Gjenta et søk.
Alt + Ctrl + Z Gå tilbake til en bestemt plassering.
Alt + Ctrl + Home Bla gjennom et dokument.
Backspace Slette et tegn til venstre for markøren.
Ctrl + backspace Slett et ord tl venstre for markøren.
Ctrl – Delete Slett et ord til høyre for markøren.
Ctrl + – Sett en myk bindestrek.
Ctrl + 0 Legg til / fjern enkel linjeavstand før et avsnitt.
Ctrl + 1 Angi enkel linjeavstand.
Ctrl + 2 Angi dobbel linjeavstand.
Ctrl + 5 Angi linjeavstand på 1,5.
Ctrl + A Merk all tekst i et dokument.
Ctrl + B Søk etter teskt i et dokument.
Ctrl + C Kopier merket tekst.
Ctrl + D Endre skrift.
Ctrl + E Midtstill.
Ctrl + F Fet skrift.
Ctrl + G Gå til.
Ctrl + H Søk etter og erstatt tekst i et dokument.
Ctrl + J Blokkjustering.
Ctrl + K Kursiv skrift.
Ctrl + L Venstrejuster.
Ctrl + N Åpne et nytt tomt dokument.
Ctrl + O Åpne et lagret dokument.
Ctrl + P Skriv ut et dokument.
Ctrl + Q Fjern avsnittsformatering.
Ctrl + R Høyrejuster.
Ctrl + S Lagre et dokument.
Ctrl + T Lage et hengende innrykk.
Ctrl + U Understreking.
Ctrl + V Lim inn tekst.
Ctrl + W Lukk et dokument.
Ctrl + Y Gjøre om en angret handling.
Ctrl + X Klippe ut merket tekst.
Ctrl + Z Angre siste handling.
Ctrl + F2 Forhåndsvisning av et dokument.
Ctrl + F3 Klipp ut til innsamlingslager.
Ctrl + F9 Sett inn et felt.
Ctrl + Home Gå til begynnelsen av et dokument.
Ctrl + End Gå til slutten av et dokument.
Ctrl + Enter Legg til sideskift.
Ctrl + \ Flytt mellom dokumenter.
Ctrl + Space Fjern manuell tegnformatering.
Ctrl + Shift + Enter Sett inn spalteskift.
Ctrl + Shift + – Hard bindestrek.
Ctrl + Shift + A Endre til store bokstaver.
Ctrl + Shift + C Kopiere formater.
Ctrl + Shift + D Dobbel understreking.
Ctrl + Shift + F Endre skriften.
Ctrl + Shift + H Skjult tekstformatering.
Ctrl + Shift + K Kapitelere teskt.
Ctrl + Shift + L Bruk stilen Liste.
Ctrl + Shift + M Fjern avsnittsinnrykk fra venstre.
Ctrl + Shift + N Bruk stilen Normal.
Ctrl + Shift + P Endre skriftstørrelsen.
Ctrl + Shift + Q Symbolskrift.
Ctrl + Shift + S Bruk en stil.
Ctrl + Shift + V Lim inn formater.
Ctrl + Shift + W Understreke ord.
Ctrl + Shift + F3 Lim inn ord fra innsamlingslager.
Delete Slett et tegn til høyre for markøren.
Esc Avbryt en handling.
F1 Start hjelpefunksjonen.
F2 Flytt tekst eller grafikk.
F3 Sett inn autotekstoppføring.
F4 Gjenta siste handling.
F5 Gå til.
F6 Gå til neste rute.
F7 Stavekontroll og grammatikk.
F8 Utvid et merket område.
F9 Oppdater merkede felter.
F10 Aktiver menylinjen.
F11 Gå til neste felt.
F12 Lagre som….
Shift + F1 Kontroller tekstformatering.
  .

Nettlesere

Alt + venstrepil Tilbake til forrige nettside.
Alt + Home Gå til startsiden.
Ctrl + N Åpne nytt nettleservindu.
Ctrl + T Åpne ny fane.
Ctrl + L Merke adressen i adressevinduet.
Ctrl + J Åpne nedlastingsvinduet.
Ctrl + D Legg til bokmerke.
Ctrl + K Flytt markøren til søkevinduet i nettleseren.
Ctrl + F Åpne vinduet som gir mulighet for å søke på en bestemt nettside.
Ctrl + O Åpne fil.
Ctrl + Shift + W Lukk et nettleservindu.
Ctrl + W Lukk en fane.
Ctrl + S Lagre nettside som.
Ctrl + P Skriv ut en nettside.
Ctrl + R Oppdater en nettside.
Ctrl + U Vis kildekoden til en nettside.
Ctrl + Z Angre.
Ctrl + Y Gjenta.
F11 Fullskjermvisning.
Ctrl + Shift + D Bokmerke alle faner.
Ctrl + Shift + B Organiser bokmerker.
Ctrl + Shift + H Vis all historikk.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *