Starthjelp for Adobe InDesign

Dette er en grunnleggende guide for deg som ikke har brukt Adobe InDesign før.

Hva er InDesign?

Adobe InDesign er et publiseringsprogram som er en del av pakken Creative Cloud som består av flere programmer som kan brukes til å opprette og bearbeide ulike typer digital media for print og for web.

Les også: Hva er Adobe Creative Cloud?

Mange av disse Creative Cloud-programmene er blitt standardprogrammer for multimedia. Et godt eksempel på dette er Photoshop, et program som mange anser som det beste i klassen for å redigere bilder.

Adobe InDesign er for mange også blitt en standard, men i dette tilfelle for å lage alt som skal skrives ut eller vises elektronisk, alt fra enkle PDF-filer til hefter og brosyrer til hele bøker. Har du ikke brukt InDesign før kan det virke ganske overveldende, fordi mulighetene er så mange. Denne artikkelen skal lære deg det absolutt grunnleggende.

Hva er et InDesign-dokument?
Et InDesign-dokument er laget av objektet som inkluderer rammer (for tekst og grafikk) og linjer.

Om denne guiden

Adobe InDesign er et ganske avansert program og du får ulike typer grensesnitt alt etter hva slags enhet du jobber med. Denne veiledningen er basert på InDesign på en PC med Windows 10.

Slik installerer du InDesign

Du installerer InDesign via CC-appen, det vil si du starter først CC-appen og du får da opp en vindu som gjør det mulighet til å installere InDesign. Dette forutsetter at du abonnerer på en CC-pakke som inkluderer InDesign.

Kjør InDesign

Vi starter med en enhet uten berøringsskjerm:

Dersom enheten (PC-en eller en annen enhet) du bruker ikke støtter berøring kan du bare starte med å velge dokumenttype, for eksempel et A4-dokument. Dette er altså veldig enkelt på en enhet uten berøringsskerm.

Dette gjelder enhet med berøringsskjerm:

Hvis enheten har en berøringsskjerm er det stor sjanse for at du får trøbbel ved første oppstart av InDesign. Vi har selv prøvd InDesign på en slik PC og det er slett ikke enkelt. Du får da opp et vindu med Touch (Lorem Ipsum). Hvis dette vinduet låser seg (vår erfaring) kan du høyreklikke på Oppgavelinjen i Windows, høyreklikke på InDesign og velge Avslutt oppgave.

Når du starter InDesign på nytt vil du få vi et annet vindu med informasjon om arbeidsområde for berøring. Her det bare å klikke på noen av alternativene på skjermen med musen og det vil til slutt dukke opp et Nytt dokument-vindu.

For ordens skyld, dette med InDesign og berøringsskjermer skaper hodepine for overraskende mange og er et populært tema i flere diskusjonsfora på nettet. Det er et mysterium hvorfor Adobe velger å gjøre dette så vanskelig for enheter med berøringsskjerm – det er et godt eksempel på meget dårlig produkt-design.

Men, som sagt, hvis PC-en ikke har berøringsskjerm, da slipper du disse problemene. Du kan da opprette nytt dokument med en gang.

Valgene du får når du kjører InDesign

Når du kjører Adobe InDesign får du opp et vindu med følgende valg:

 • Fil, Nytt, Dokument
  Opprett et nytt InDesign-dokument.

 • Fil, Åpne
  Du kan åpne et allerede eksisterende InDesign-dokument.

 • Fil, Monter
  Bruk denne hvis du skal sette elementer inn i et InDesign-okument.

 • Fil, Lukk
  Lukk dokumentet.

 • Fil, Arkiver
  Lagre dokumentet.

 • Fil, Avslutt
  Avslutt Indesign.

Grensesnittet

Start med å lage et nytt dokument bare for å se hvordan grensesnittet ser ut. Velg Fil, Ny, Dokument fra menyen øverst til venstre. Du får da opp et InDesign-dokument som er helt i startfasen. Det er med andre ord veldig enkelt å lage et nytt dokument.

Vi skal nå gjennomgå de ulike områdene i grensesnittet i InDesign:

 • Verktøykasse
  Dette er den vertikale menyen til venstre. Her finner du blant annet verktøy for å opprette, flytte og endre objekter. Du finner verktøy for å endre størrelsen på sider eller visningen av en trykksak. Du aktiverer et verktøy når du klikker på det.

 • Menylinje
  Menylinjen finner du øverst til venstre. Her får du tilgang til Fil, Rediger, Layout, Tekst, Objekt, Tabell, Vis, Vindu og Hjelp.

 • Programlinjen
  Programlinjen finner du øverst til høyre. Her finner du Del-mulighet, altså måter å dele et InDesign-dokument på. Deretter er det et menyvalg som gjør at du kan endre hvordan dokumentene vises på skjermen. Standardvalget er Grunnleggende, men du kan eventuelt endre dette valget til Avasnert, Bok, Digital publisering og så videre. Programlinjen gir også tilgang til Adobe Stock, det vil si det er et søkevindu for nettsiden stock.adobe.com. Her får registrerte Creative Cloud-brukere tilgang til arkivbilder, royaltyfrie bilde, grafikkfiler, vektorbilder og videoer

 • Paneler
  Panelene til høyre har diverse verktøy og justeringsmuligheter – disse vil endre innhold alt etter hvilke verktøy du har valgt fra verktøylinjen til venstre og hvor i dokumentet du har klikket (aktivert).

 • Dokumentvinduet
  Dette er det store området midt på skjermen.

 • Arbeidsområder
  Du kan velge forskjellige arbeidsområder. Dette gjør du øverst til høyre. Her kan du blant annet velge mellom grunnleggende, avansert, bok og digital publisering. Dette er en mulighet mange nybegynnere ikke er klar over, det vil si de setter i gang med et nytt dokument uten å tenke på å velge et arbeidsråde – konsekvensen av dette kan være at InDesign-grensesnittet ikke viser alle verktøylinjene når de åpner et nytt dokument og dette kan skape forvirring.

  Tips: opplever du at noen av verktøylinjene er borte når du oppretter et nytt dokument i InDesign? Du løser dette «problemet» ved å velge et arbeidsområde, gjerne grunnleggende. Skal du imidlertid arbeide med et dokument med alle tilgjengelige muligheter bør du velge avansert-arbeidsområde.

  Tips du kan lagre ditt eget arbeidsområde. Hvis du har gjort endringer i ett av arbeidsområdene som er innebygd i InDesign, for eksempel at du har flyttet på menyer eller valgt skjule/vise enkelte verktøylinjer, kan du lagre dette arbeidsområdet. Dette gjør du via menyen øverst til høyre. Denne menyen kan i utgangspunktet vise for eksempel Grunnleggende eller Avansert. Det du kan da gjøre er å velge «Nytt arbeidsområde…», skrive et navn på området og klikke på OK-knappen for å bekrefte valget. Dermed har du lagret området og kan velge dette på et senere tidspunkt.

Forskjellen mellom et dokument og en bok

En klassisk misforståelse fra nybegynnere som skal sette i gang for å opprette en ny bok (det kan være en bok, et hefte eller en annen publikasjon) er å opprette boken via Fil, Ny, Bok. En bok i InDesign er en samling av dokumenter som til sammen utgjør en bok. Derfor er Fil, Ny, Bok feil sted å starte. Det riktige stedet Fil, Ny, Dokument.

Zoome inn eller ut av et dokument

Når du arbeider med et InDesign-dokument er det en fordel å kunne zoome inn i dokumentet for å få større tekst og for å få et bedre arbeidsmiljø. Det er flere måter å få dette til:

 • Artikkelredigering gir deg et veldig godt arbeidsmiljø (et vindu) hvis du skal skrive eller redigere tekst. Du får tilgang til dette vinduet via menyen «Rediger, Rediger i Artikkelredigering».
 • Zoom inn eller ut er en måte å forstørre eller forminske teksten i dokumentet du arbeider med. Du får tilgang til denne zoomen via menyvalget «Vis, Zoom inn» eller «Vis Zoom ut». Du kan også bruke hurtigtast: CTRL+ zommer inn (større tekst) og CTRL- zommer ut (mindre tekst).
 • Zoom-verktøyet er et av verktøyene på verktøylinjen til venstre i InDesign. Klikk på verktøy-ikonet og deretter i selve dokumentet for å zoome inn. Ønsker du å gå tilbake, det vil si zoome ut, hold nede Alt-tasten på tastaturet for å endre verktøyet til – i stedet for +.

Skjermmodus

Du kan endre synligheten til dokumentvinduet ved hjelp av modusknappene nederst i verktøykassen eller ved å velge kommandoer under «Vis, Skjermmodus». Når verktøykassen vises i én enkelt kolonne, kan du velge visningsmodus ved å klikke på knappen for gjeldende modus og velge en annen modus på menyen som vises.

 • Normal – Grafikk vises i et standardvindu der alle synlige rutenett og hjelpelinjer vises, ikke-utskrivbare objekter vises og et hvitt montasjebord.
 • Forhåndsvisning – Grafikk vises som om det er en utskrift der alle ikke-utskrivbare objekter er skjult (rutenett, hjelpelinjer og andre ikke-utskrivbare objekter), og montasjebordet er satt til forhåndsvisning av bakgrunnsfargen som er definert i Innstillinger.
 • Utfallende – Grafikk vises som om den er en utskrift der alle ikke-utskrivbare objekter er skjult (rutenett, hjelpelinjer og andre ikke-utskrivbare objekter), montasjebordet er satt til bakgrunnsfargen for forhåndsvisning som er definert i Innstillinger, og alle utskriftsobjekter i utfallsområdet for dokumentet (definert i Dokumentoppsett) vises.
 • Satslinje – Grafikk vises som om den er en utskrift der alle ikke-utskrivbare objekter er skjult (rutenett, hjelpelinjer og andre ikke-utskrivbare objekter), montasjebordet er satt til bakgrunnsfargen for forhåndsvisning som er definert i Innstillinger, og alle utskriftsobjekter i satslinjeområdet for dokumentet (definert i Dokumentoppsett) vises.
 • Presentasjon – Grafikk vises som om det var en lysbildepresentasjon, uten menyer, paneler og verktøy.

Hurtigtaster

InDesign har mange hurtigtaster som kan hjelpe med å gjøre jobben raskere.

 • CTRL+Z er en av de nyttigste hurtigtastene, fordi du kan bruke den til å angre på en handling. Du klikker en gang for å handle en handling, men du kan klikke så mange ganger du ønsker for å angre flere handlinger tilbake. Denne hurtigtasten kan bidra til å unngå mye frustrasjon.
 • H er en hurtigtast for hånd-verktøyet. Den kan være nyttig for å bevege deg rundt i et InDesign-dokument uten å redigere (ødelegge) noe i selve dokumentet. Du kan for eksempel bruke Linje-verktøyet for å lage en linje på ett sted i dokumentet, for deretter å holde nede H-tasten på tastaturet for å flytte deg til et annet sted i dokumentet. Når du slipper H-tasten kan du lage en linje et annet sted i dokumentet. Du kan med andre ord flytte deg til ulike steder i dokumentet ved å trykke på og holde nede H-tasten.

Du får en oversikt over nyttige hurtigtaster for InDesign på adobe.com.

Hjelpelinjer

Hjelpelinjer kan hjelpe deg med å plassere ulike elementer i InDesign-dokumentet. I InDesign kan du plassere en horisontal hjelpelinje rett og slett ved å dra med musen fra linjalen øverst og nedover inn i selve dokumentet. Du kan opprette en vertikal hjelpelinje ved å dra musepekere fra linjalen venstre og inn i selve dokumentet.

Du kan opprette så mange hjelpelinjer du selv ønsker. Du kan flytte en bestemt hjelpelinje ved å klikke-og-dra linjen til et annet sted. Du kan på en enkel måte slette en hjelpelinje ved å klikke på linjen og trykke på Delete-tasten på tastaturet.

Maler for InDesign-dokumenter

En mal er et InDesign-dokument som har et bestemt oppsett for en bestemt dokumenttype, for eksempel en bok eller et hefte. Det finnes mange nettsider som tilbyr gratis maler for InDesign. Det er bare å laste ned og åpne filen med InDesign og du får malen som et InDesign-dokument. Dermed har du et utgangspunkt for et InDesign-dokument, og du kan sette i gang og indre innhold og layout slik du selv ønsker.

Her er en del maler for InDesign:

helpx.adobe.com får du en veiledning i bruk av maler.

Hjelpefunksjon

Øverst til høyre i programvinduet finner du et søkevindu. Her kan du skrive inn det du lurer på og trykke Enter. Du vil da få opp en nettside i nettleseren din treff som sannsynligvis har et svar på det du lurer på.

Mer informasjon og kurs

Dette er nettsider som tilbyr mer informasjon om InDesign og kurs:

YouTube-videoer

På YouTube finner du gratis instruksjonsvideoer om dette meste og selvfølgelig også om InDesign. Her er noen godbiter.

Dette er et InDesign-kurs som er delt i 14 videoer:

Dette er et halvtimes nybegynnerskurs av Terry White:

Du finner flere videoer på YouTube.com.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *