Hva er egentlig digital kunst?

Hva er digital kunst, også kalt kryptokunst. Det er faktisk ikke enkelt å svare på, men vi skal prøve i denne artikkelen.

Her er det forkortelsen NFT som er avgjørende – uten den har ikke fenomenet noen mening.

Hva er NFT?

Hva er digital kunst og hva er Non-Fungile Token (NFT). Det er faktisk ikke enkelt å forklare. NFT er en unik enhet, altså en enhet som ikke kan erstattes – denne enheten er et sertifikat som beviser hvem som eier et digitalt kunstverk.

NFT er egentlig en unik kode som er lagret på en blokkjede (en slags digital regnskapsbok eller en database). En NFT kan knyttes til for eksempel et bilde eller en video og som bruker NFT som et bevis på eierskap ved hjelp av blokkjedeteknologien.

Selve kunstverket er ikke lagret i selve blokkjeden, men en NFT-kode inneholder bare en lenke som peker til kunstverket som er lagret på en vanlig webserver.

Den store fordelen med NFT er at den autentiserer digitale eiendeler. En NFT kan alltid spores til eieren av kunstverket.

Kjøp og salg

Digital kunst har i det siste blitt solgt for vanvittige pengesummer. Kunstverkene (altså de unike NTF-ene) kjøpes og selges vanligvis med kryptovaluta, for eksempel Ethereum. Det er lett å glemme at en NTF er ikke selve kunstverket, men kun et bevis (et sertifikat) på at du eier det. Har du kjøpt en NFT har du rett til å selge det videre, men det er et risikoprosjekt.

Du eier kunsten (NTF-en), men kanskje ikke opphavsretten

Dette med eierskap og opphavsrett kan være komplisert når det gjelder NFT. Selv om du har kjøpt et digitalt kunstverk og kan dermed bruke NFT som et bevis på eierskapet, har du ikke nødvendigvis opphavsretten. Det kan være kunstneren som har opphavsretten, med mindre dette er avtalt annerledes. Hvorfor kjøper man da digital kunst? Det som er greia med digital kunst er eksklusiviteten til kunstverket, det vil si du eier noe som er unikt.

Fremtiden?

Mange mener dette er fremtidens kunst, mens andre mener dette er en boble som kan sprekke i løpet av 2022, eventuelt senere.

Kilder: wikipedia.org, howtogeek.com, bbc.com, nrk.no (1), nrk.no (2), nrk.no (3), fineart.no

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.