Dette er nøkkelfilen i WordPress

Filen wp-config.php er kanskje den viktigste filen i WordPress. Dette er filen som brukes til å installere WordPress. Er ikke denne filen på plass, og med et 100 prosent korrekt innhold, får du ikke installert WordPress.

Hva gjør egentlig wp-config.php?

En WordPress-installasjon består av mange filer, for det meste PHP-filer, og en database. Oppgaven til filen wp-config.php er å koble sammen filene og databasen.

Les også: WordPress-guide

Nødvendig for installasjonen

Filen wp-config.php «brukes» for så vidt ikke så mye etter installasjonen, men den definerer koblingen mellom WordPress-filene og databasen, og er derfor helt avgjørende. Den er også nødvendig for installasjonen av WordPress.

Innloggings-triks

Hvis du er blitt logget ut automatisk ut av din WordPress, altså uten at du har selv logget deg ut, hvordan kommer du deg inn i igjen, altså til kontrollpanelet i WordPress? Det finnes et triks og det er å skrive wp-admin på slutten av adressen til din nettside. Da skal du få opp passord-vinduet og kan logge deg inn.

Opprett filen automatisk eller manuelt

Har du nettopp lastet ned WordPress, og er klar til å installere, vil du faktisk ikke finne filen wp-config.php noe sted. Du kan velge at WordPress oppretter filen automatisk.

Opprett filen automatisk
Det gjør du ved å skrive adressen til nettsiden din i nettleseren, når alle WordPress-filene er på plass:

http://www.din_nettside.no

Du blir da automatisk videresendt til denne adressen:

http://www.din_nettside.no/wp-admin/install.php

Dersom ikke dette skjer, kan du skrive den siste adressen direkte i nettleseren.

Installasjonen av WordPress skal da fortsette som normalt, basert på informasjonen du legger inn under installasjonen.

Opprett og rediger wp-config manuelt
Du kan velge å opprette og redigere wp-config.php-filen manuelt. Du må da gi filen wp-config-sample.php et nytt navn, nemlig wp-config.php. Saken er nemlig at wp-config.php finnes i utgangspunktet ikke blant WordPress-installasjonsfilene, kun wp-config-sample.php. Du finner filen i roten på WordPress-installasjonen, altså på samme sted som mappene wp-admin, wp-content og wp.includes. Du skal bruke denne filen til å konfigurere WordPress-installasjonen.

Slik skal filen wp-config.php endres

Før du overfører filen wp-config.php til serveren, kan du redigere (bruk et tekstprogram, for eksempel Notisblokk) den på denne måten. Du kan også redigere filen på selve serveren (høyreklikk og Edit), hvis den er på plass. Det som skal endres er skrevet med hevet skrift:

// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define(‘DB_NAME’, ‘navn_på_databasen‘);
/** MySQL database username */
define(‘DB_USER’, ‘navn_på_brukernavn_til_databasen‘);
/** MySQL database password */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘passordet i databasen‘);
/** MySQL hostname */
define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8’);
/** The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */
define(‘DB_COLLATE’, »);

VIKTIG
Hvis ikke informasjonen i filen er korrekt, vil ikke WordPress-installasjonen gjennomføres. Hvis ikke dette scriptet klarer å få kontakt med databasen, må du dobbeltsjekke disse verdiene, og eventuelt ta kontakt med ditt webhotell – det er spesielt localhost som kan være annerledes.

Det er altså mulig du må endre localhost, men sannsynligvis trenger du ikke det. Dette er standardverdier som de fleste webhoteller oppererer med, mens noen webhoteller bruker andre verdier.

Kilder: wordpress.org, wordpress.org (2), wpbeginner.com

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *