Darktable vs Lightroom – vi har testet

Darktable blir presentert som gratis utfordrer til Adobe Lightroom. Vi skal i denne artikkelen gjennomgå Darktable for å se om dette kan stemme.

Les også: Dette er Lightroom

Vi skal nå se på forskjellene mellom Darktable og Lightroom. Spørsmålet er om du kan velge Darktable i stedet for Lightroom.

Helt gratis

Den store fordelen med Darktable fremfor Lightroom er at Darktable er helt gratis. Ikke nok med det – Darktable har mange av de samme funksjonene som Lightroom har.

Darktable tilbyr non-destructive redigering akkurat som Lightroom. Det betyr at Darktable gjør ingen endringer direkte i bildene du redigerer og derfor blir ikke originalbildene endret. Darktable støtter raw-filer fra rundt 700 kameraer. Du finner en oversikt på darktable.org.

Darktable og Lightroom ligner hverandre faktisk på ganske mange områder. I begge programmene må du importere bilder for å kunne organisere og redigere bildene. Brukergrensesnitt som ligner hverandre ganske mye.

Last ned Darktable!

Vi finner Darktable på darktable.org – vi blar ned til Microsoft Windows og klikker på Windows Installer-lenken. Vi laster ned og kjører installasjonsfilen, godtar lisensavtalen og installerer.

Første gangen vi kjører Darktable får vi opp programvinduet med en melding om det ikke er noen bilder i programmet. «There are no images in this collection.» Poenget er at vi må importere bilder inn i programmet. Dette er det samme opplegget som Lightroom.

Vi ser at Darktable er i den nyeste versjonen ikke lenger tilgjengelig i norsk språkversjon.

Import av bilder

Vi klikker på Import-menyen til venstre og videre på mappe og blar oss frem til bilde-mappen i Windows 10. Her ser vi et åpenbart problem i designet av programmet. Vi finner ingen knapp i import-funksjonen som setter i gang selve importen. Vi finner etter hvert ut at Import-vinduet er for stort for vår skjerm og vi må derfor redusere størrelsen på vinduet ved å dra ned kanten på vinduet, og deretter dra vinduet opp slik at Open-knappen blir synlig.

Det at programvinduet er for stort slik at vi ikke ser Import-knappen kan jo bli en skikkelig nøtt for brukere som ikke er klar over dette. Dersom du derimot oppdager dette i starten er ikke dette noe problem.

Redigering av et bilde

Når vi har importert våre bilde-mapper kan vi se på bildene via collect images-menyen til venstre. Her kan vi dobbeltklikke på enkelte mapper for å se bildene i den aktuelle mappen.

Vi kan dobbeltklikke på ett enkelt bilde og Darktable går da automatisk over til darkroom-modus. Her kan vi altså redigere et bilde. Vi ser da histogram øverst og redigeringsverktøy under histogrammet. Redigeringsmulighetene i Darktable ligner ganske mye på Lightroom, men nyansene er annerledes. Dette ser absolutt bra ut i Darktable med mange funksjoner.

Det som kanskje trekker ned er at Darktable ikke har like mange muligheter som Lightroom. Et eksempel på dette er funksjoner i Lightroom som ligger under contrast, brightness og saturation. Darktable har funksjoner som contrast, brightness og saturation, men mangler blant annet muligheter som texture, clarity og dehaze som Lightroom har. Men for å være et gratisprogram kommer Darktable ganske bra ut.

Eksport av et bilde

Når vi har ferdig redigert et bilde kan vi eksportere bildet. Dette gjøres via menyen «export selected» til høyre i lighttable-modus. Vi må altså først skifte til lighttable-modus før vi kan eksportere et bilde. Det å eksportere et bilde samsvarer funksjonen «lagre som» i andre bildeprogrammer.

Konklusjon

Den største plussen med Darktable er at det er helt gratis. Mange av funksjonene i Darktable minner faktisk om Adobe Lightroom og det er positivt.

Selv om Darktable imponerer for å være helt gratis og for å ha mange funksjoner, er programmet ikke perfekt. Import-funksjonen er ikke optimal. Vi fant ingen import-knapp fordi størrelsen på programvinduet måtte justeres manuelt og dette er rett og slett feil i designet av programmet.

Har du brukt Adobe Lighroom lenge og er vant til å bruke det bør du nok fortsette med det. Er du derimot ikke villig til å betale prisen for Lightroom og er ute etter et alternativ som er helt gratis er Darktable absolutt å anbefale. Darktable byr på mye av det samme som Lightroom.

Utfordringen med Darktable ligger ikke i manglende funksjoner, men i å finne frem menyer vi er vant til å finne andre steder i Lightroom.

Fordeler

+ Darktable er helt gratis.
+ Tilbyr «Non-destructive» redigering.
+ Ligner ganske mye på Lightroom.
+ Støtter raw-filer.
+ Mulighet for deling av bilder på sosiale tjenester.
+ Mulighet for automatisering av oppgaver.
+ Tilbyr mange av funksjonene Lightroom har.

Ulemper

– Darktable finnes ikke i norsk språkversjon.
– Håndering av store mengder bilder kunne vært bedre.
– Import-funksjonen er ikke optimal.
– Mangler en del redigeringsmuligheter Lightroom har.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *