Slik lager du fotobok med Lightroom

Adobe Lightroom har syv moduler som kan brukes til ulike typer oppgaver, blant annet organisering og redigering av bilder – en av modulene gir deg muligheten til å lage en fotobok med samling av dine egne bilder. Vi tar en gjennomgang av fotobokfunksjonen i Lightroom.
Les også: Slik lager du fotoalbum og fotobøker

Du finner Book-modulen øverst til høyre i Lightroom-vinduet, mellom Map og Slideshow.

Er du nybegynner når det gjelder Lightroom, bør du først lese det grunnleggende om programmet, før du leser videre på denne siden.

Les også: Lightroom-guide

Organiser dine fotobøker og velg bilder

Før du setter i gang med å lage en fotobok, kan det være lurt å opprette ny mappe under Collections i Library-modul. Du trenger ikke å gjøre dette, men hensikten er å organisere dine fotobok-prosjekter. Du har da egen mappe med alle dine fotobøker.

Først oppretter du en hovedmappe for alle dine fotobøker – navnet på mappen velger du selv, men vi velger å kalle den Fotobøker.

Klikk på plusstegnet på høyre siden av Collections i menyen til venstre.

collections7

Velg Create Collection Set fra menyen

collections2

Skriv navnet på mappen i boksen ved Name og klikk på Create. I vårt tilfelle er navnet Fotobøker, men du kan bruke et annet navn, hvis du ønsker det.

collections3

Du skal ikke sette en hake ved Location, Inside a Collection Set, fordi denne mappen skal være en hovedmappe for alle fotobøkene dine.

Deretter oppretter du en ny mappe, og legger samtidig bilder i denne mappen som du ønsker at skal være med i fotoboken. Det du gjør først er å klikke på mappen som har disse bildene, altså en mappe med bilder du allerede har importert til Lightroom. Merk alle bildene i mappen med hurtigtast CTRL+A, og klikk deretter på plusstegnet ved siden av Collections.

Denne gangen skal du sette en hake ved Options, Incude Selected Photos, pluss en hake ved Location, Inside a Collection Set, og velge Fotobøker (eller en annen mappe, hvis du har valgt et annet navn på mappen). Poenget er at denne mappen skal være undermappe i hovedmappen for dine fotobøker.

collections9

Normalt setter du ikke en hake ved Options, Include Selected Photos, Make New Virtual Copies. Du velger denne muligheten kun hvis du ønsker å lage virtuelle kopier av alle bildene – virtuelt det betyr at du kan redigere bildene på en annen måte enn originalbildene, hvis du ønsker å eksperimentere med redigering som går i en annen retning enn første redigering av originalbildene. Du har med andre ord to identiske kopier av samme bildet, som skal redigeres forskjellig.

Mappestrukturen under Collections har da en hovedmappe (Fotobøker), og en undermappen (Testing).

collections8

Du har da mappen Fotobøker som en hovedmappe for alle dine fotobøker. Testing er navnet på en av mappen som skal inneholde undermapper (flere ulike fotobøker). Du velger selv hva mappene heter – du kan på et senere tidspunkt endre navnet på mappene ved å høyreklikke på disse. Du kan på et senere tidspunkt gjerne opprette flere undermapper – hver av disse er en fotobok.

Fotobok-grensesnittet i Lightroom

Før vi går videre med en beskrivelse av prosessen ved å lage en fotobok i Lightroom, kan det være greit å gjøre deg kjent med grensesnittet. Hvis du ønsker å droppe denne oversikten over grensesnittet, og starte med å lage en fotobok med en gang, kan du gå ned til avsnittet «Lag din første Lightroom-fotobok».

lightroom_book00

Grensesnittet i Book-modulen i Lightroom er delt i fem hoveddeler: venstre, høyre, topp, bunn, pluss et område i midten. Dette ligner på grensesnittet ellers i Lightroom, men som er tilpasset prosessen ved å opprette og lage en fotobok.

 • Venstre side

  lightroom_book_side3

  Du ser forhåndsvisning av et bilde som du har klikket på, og under dette finner du mappestrukturen for Collections.

  Helt til venstre i grensesnittet, er det en liten trekant-knapp som kan brukes til å fjerne venstre-menyen, dette kan være nyttig hvis du ønsker å fjerne menyene og se mer av selve bildene i fotoboken din. I selve Lightroom-programmet er denne knappen plassert helt i midten.

  Det er bare å klikke på knappen en gang til å for å sette menyen på plass igjen. Det er en tilsvarende knapper på alle de fire sidene av Lightroom-vinduet, som kan brukes til å få bort menyene midlertidig, og dermed se mer av selve bildet eller bildene.

 • Høyre side
  Her finner du innstillingene for en fotobok.

 • Toppen
  Til venstre er menyene File, Edit, Book, Windows, Help. Her kan du blant annet opprette en ny fotobok via menyen Book og Create New Book. Til høyre er modulene Library, Develop, Map, Book, Slideshow, Print, Web.

 • Bunnen
  Det er her du finner bildene du har valgt for en bestemt fotobok. På engelsk kalles denne linjen for «filmstrip».

  lightroom_book_filmstrip2

  Disse bildene kan du bare klikke-og-dra til bestemt side i en fotobok, hvis du ønsker å plassere bildet i en tom plass, eller erstatte et annet bilde.

 • Midten
  Her finner du selve fotoboken med alle bildene du har valgt. Nederst til venstre har du tre knapper som kan brukes til å endre visning.

  lightroom_book_views

  Multi-Page View (knappen til venstre) viser flere sider i samme vindu. Spread View (knappen i midten) viser to sider i samme vindu, altså dobbeltsidet visning. Single Page View (knappen til høyre) viser en side i samme vindu.

  lightroom_book_thumbnails

  Bruk Thumbnails-skalaen til å endre størrelsen på miniatyrbildene. Hvis du reduserer størrelsen på bildene får du bedre oversikt over inneholdet i fotoboken din.

  lightroom_book_numbers

  Du kan bruke piltastene på tastaturet for å navigere fre ett bilde til et annet. Du kan også klikke på tallet i midten, og skrive et tall der for å gå til en bestemt side i fotoboken din.

Book Settings

Til høyre i grensesnittet finner du innstillingene for en bestemt fotobok. Det er her du bestemmer blant annet formatet og kvaliteten for innholdet i fotoboken, og hvordan fotoboken skal se ut ellers.

 • Book
  Her har du tre valgmuligheter: Du kan bestille fotoboken fra den amerikanske butikken Blurb.com, eller lagre fotoboken på PDF-eller JPEG-format. Hvis du velger Blurb kan du se prisoversikt nederst i samme vindu ved Estimated Price – denne prisen endres fortløpende, alt etter hvilke innstillinger du velger.

  Det kan være lurt å velge først PDF, før du eventuelt bestiller en fotobok fra Blurb, for å se om du er fornøyd med fotoboken, også for ha din egen kopi av fotoboken.

  Lightroom gir i dagens versjon ikke noe annet valg av fotobutikker enn Blurb.

 • Size
  Lightroom støtter fem forskjellige fotobok-størrelser:

  • Small Square (18 x 18 cm)
  • Standard Portrait (20 x 25 cm)
  • Standard Landscape (25 x 20 cm)
  • Large Landscape (33 x 28 cm)
  • Large Square (30 x 30 cm)

  Det er Standard Landscape som er standardvalget.

 • Cover
  Du kan velge følgende:

  • No Cover
  • Hardcover Image Wrap
  • Hardcover Dust Jacket
  • Softcover

  For ordens skyld, disse valgene varierer etter om du velger Blurb, PDF eller JPEG.

 • Paper Type
  Dette valget gjelder kun hvis du velger Blurb. Her kan du velge følgende:

  • Premium Lustre
  • Premium Matte
  • ProLine Uncoated
  • ProLine Pearl Photo
  • Standard

  Standard er den rimeligste typen, mens ProLine Pearl Photo er den dyreste, og sidene får en Blurb-logo på siste siden i fotoboken. Du kan fjerne logoen, men da blir fotoboken dyrere.

 • JPEG-quality
  Dette valget gjelder kun hvis du har valgt PDF eller JPEG. Du kan dra en JPEG quality-skala for å øke eller redusere komprimeringen på JPEG-filen.

 • Color Profile
  Gjelder kun hvis du velger PDF eller JPEG. Her kan du velge sRGB, Adobe RGB, Pro Photo RGB eller du kan velge noe annet (det dukker opp et eget vindu for dette valget). Det er sRGB som er standardvalget, og er sannsynligvis det beste valget, fordi dette valget er kompatibelt med det meste.

 • File Resolution
  Her får du muligheten til å endre oppløsningen. Klikk på tallet hvis du ønsker å øke det eller redusere.

 • Sharpening
  Gjelder kun hvis du velger PDF eller JPEG. Her kan du velge Low, Standard eller High. Du kan eventuelt slå av sharpening ved å fjerne haken ved dette valget, noe som kan være aktuelt hvis du for eksempel skal presentere fotoboken på et nettbrett som iPad.

 • Media Type
  Du kan velge Matte eller Glossy.

 • Auto Layout
  Her kan du velge oppsett for fotoboken, altså hvor mange bilder som vises på hver side, også om sidene skal ha plass til tekst eller ikke.

  Preset er forhåndsdefinerte oppsett. I Lightroom er det i utgangspunktet kun tre slike Preset – klikk på det lille ikonet til høyre for å velge fra en meny.

  Du kan lage ditt eget oppsett via menyvalget Edit Auto Layout Preset. Du får da opp et vindu som gjør det mulig å definere høyre og venstre siden i fotoboken din. Her kan du selv lage ulike typer oppsett, og mulighetene er såpass mange at det kan være lurt å prøve deg frem – lag flere oppsett for ulike formål.

  lightroom_book_auto_layout2

  Standardvalget for venstre siden er Same as Right Side. Du kan bruke rullemenyen til å velge for eksempel Fixed Layout – da kan du selv definere oppsettet videre. Under menyen med Fixed Layout finner du en annen meny med tolv valgmuligheter.

  lightroom_book_page_layout3

  Velg en av disse tolv og du får ytterligere valg om et spesifikke sideoppsett.

  lightroom_book_auto_layout1

  Her er det såpass mange muligheter at det er lurt å prøve deg frem med de ulike oppsettene – det er lite sannsynlig at du vil finne drømmeoppsettet ved første forsøk. Bildet over hvis kun en liten del av mulighetene.

  Du kan også velge om bildene skal være Fit eller Fill, altså om bildene skal ha tilpasset størrelse eller fylle hele rammen.

  Sett en hake ved Add Photo Texts hvis du ønsker å legge tekst med bildet.

  Når du er ferdig med innstillingene i Auto Layut, kan du lagre dine egne valg som et nytt Preset. Dette gjør du via Preset-menyen øverst, altså Save Current Setting As New Preset…

  Tips: husk å klikke på Clear Layout-knappen først, og deretter Auto Layout, hvis du ønsker å endre gjeldende oppsett til et annet. Hvis du kun klikker på Auto Layout-knappen skjer ingenting.

  Ta vare på dine favoritter
  For å få bedre tilgang til dine favorittoppsett, kan du klikke på boblen øverst i høyre hjørnet – det aktuelle oppsette vil da dukke opp som Favorites-valg under Modify Page.

  lightroom_book_page_layout2

 • Page
  Gir deg muligheten til å legge til sider, og nummerere sidene i fotoboken din. Vær klar over at du må aktivere denne funksjonen ved å sette en hake ved Page Numbers. Nummereringen du ser som standard under hvert bilde i fotoboken, er kun en veiledning for deg som lager fotoboken. Tallene vises kun i Lightroom, og ikke i sluttresultatet på papir, PDF eller JPEG.

 • Guides
  Dette er hjelperammer som kan slås av eller på, alt etter hvor nyttig du synes en ramme er. Disse rammene er ikke en fysisk del av en fotobok, det vil si de er ikke synlige i en publisert fotobok. Hensikten med rammer er å hjelpe deg å få en bedre oversikt over hvor et bilde og tekst kan plasseres. Du kan for eksempel slå på en ramme for å se hvor tekst kan skrives.

  Slik ser en bilde-ramme ut med Guides aktivert.

  lightroom_book_guides1

  Og slik ser den ut med Guides deaktivert:

  lightroom_book_guides2

  Guides er enkelt å slå av eller på. Hvis du synes rammen bare er i veien, er det bare å deaktivere. Denne funksjonen kan også være nyttig. Innstillingen Filler Text er en interessant funksjon som rett og slett skriver ut en test-setning, som i utgangspunktet ikke har noen mening, men som viser deg området hvor du kan skrive teskt – hadde området vært tomt, ville kanskje vært uklart hvor teksten kan skrives.

 • Cell
  Her kan du legge til såkalt «padding», det vil si mellomrom/luft mellom et bilde og rammen rundt. Jo større «padding», jo mindre blir selve bildet. Dette er altså en «passepartout»-effekt.

  Du kan justere mellomrommet ved å dra skalaen frem og tilbake:

  lightroom_book_cell2

  Hvis du klikker på den mørke trekanten til høyre, kan du justere de fire kantene på bildet uavhengig av hverandre.

  lightroom_book_cell11

 • Text og Type
  Disse to innstillingene har begge med tekst å gjøre. Du kan legge inn tekst på to måter: på den ene siden under et bilde, men da må du først definere et sideoppsett med mulighet for tekst – da får bilderammen en egen tekstboks, og det er bare å skrive tekst i denne boksen. Du trenger med andre ord ikke å aktivere Text, Photo Text.

  Skal du derimot skrive tekst inne i et bilde, kan du gjøre det slik:

  1. Klikk på et bilde.

  2. Aktiver fototekst ved å sette en hake i Text, Photo Text i menyen til høyre.

  3. Hold musepekeren over Photo Text-rammen under bildet, og når en liten hånd dukker opp ved et punkt i midten av boksen, kan du klikke og dra tekstboksen på et ønsket plass på selve bildet.

   lightroom_book_photo_text1

   Du kan nå justere teksten under Type i menyen til høyre.

 • Type
  Her kan du justere formen på teksten du har skrevet inn på eller ved siden av et bilde.

 • Background
  Velg bakgrunnsfarge til fotoboken din. Du kan eventuelt definere et bilde som bakgrunn, bare klikk-og-dra et bilde fra bildesamlingen neders, og legg den i Drop Photo Here-rammen.

 • Export Book to PDF…
  Denne knappen kan du bruke til å sende fotoboken til publisering, når du er ferdig med den. Hvis du har valg PDF som format, kan du altså her konvertere boken til PDF-fil.

Flere innstillinger
Du finner flere innstillinger i Book-menyen øverst til venstre i Lightroom-vinduet.

lightroom_book_preferences1

Her kan du blant annet velge måten bildene vises i fotoboken, Zoom to Fill (bildet fyller hele rammen, og beskjæres etter behov) eller Zoom to Fit (bildet vises som originalen).

lightroom_book_preferences2

Du kan velge Autofill – det betyr at bilder blir lagt inn i en fotobok automatisk, når du oppretter en ny fotobok. Til slutt kan du velge måten tekst legges i fotoboken din.

Lag din første Lightroom-fotobok

Du er sikkert ivrig etter å sette i gang med en fotobok. Du kan starte med å klikke på undermappen (Testing, eller hva du har kalt mappen) i Collections, det vil si mappen med bildene du selv har valgt for fotoboken, og deretter klikke på Book-modul-fanen. Det som skjer da er at alle bildene som ligger i mappen, legges i den nye fotoboken din.

Du kan velge en annen mappe enn du eventuelt har under Collections, poenget er at du må først klikke på en mappe med bilder du har import til Lightroom, og deretter velge Book-modulen. Du må altså først importere bilder til Lightroom, før du kan lage en fotobok. Har du ikke brukt Lightroom før, bør du lære det grunnleggende om Lightroom før du eventuelt lager fotobok.

Les også: Lightroom-guide

Velg nå en forhåndsinnstilling via Preset under Auto Layout. Du finner dette valget til høyre i Lightroom-grensesnittet.

lightroom_book_auto_layout1

Her kan du for eksempel velge forhåndsinnstillingen One Photo Per Page (ett bilde per side). Du kan nullstille fotoboken, altså legge bildene i fotoboken på nytt, ved å klikke på Cleat Layout, og deretter klikke på Auto Layout. Da skal du få bilder inn i en ny fotobok, fra den mappen du har tidligere klikket på.

Nå har du endelig opprettet din første fotobok!
Det som gjenstår nå er å justere boken. Du kan når som helst lagre fotoboken din som PDF (eller JPEG), bare for å se et foreløpig resultat – dette gjør du via knappen Export Book to PDF eller Export Book to JPEG. Saken er at det er mye som gjenstår av justering, slik at du har et resultat du er fornøyd med.

Det som kan være litt forvirrende er å ha kontroll over hvordan bilder velges til en fotobok. I visse tilfeller er nemlig ingen bilder valgt i fotoboken:

lightroom_book_standard_landscape

Bildene velges fra mappen du har valgt (klikket på), når du forlater Library-modul, og går inn i Book-modus – hvis du for eksempel er i Library-modul og klikker på en mappe som heter april2014, og klikker deretter på Book-modul, vil alle bildene i denne mappen legges inn i den nye fotoboken. Har du ikke valgt noen mappe tidligere, er fotoboken tom.

Du kan alltid klikke på Auto Layout-knappen under Auto Layout på høyre siden i Lightroom – da blir bildene lagt ut.

Oversikt over alle bldene i samme mappen

Filmstrip er et viktig begrep i Lightroom. Nederst i Lightroom-grensesnittet finner du en linje med alle bildene som ligger i samme mappe. Dette er filmstrip. Her kan du klikke-og-dra bildet, hvis du ønsker å legge til bilder i fotoboken.

lightroom_book_filmstrip2

Her ser du et bilde med tallet 2, og noen med tallet 1, og noen uten tall. Tallet 2 betyr at det er to forekomster av samme bildet i fotoboken din – dette kan være nyttig for å eventuelt rybbe bort bilder som forekommer mange ganger, spesielt hvis fotoboken er blitt stor. Bilder som er uten tall er blitt fjernet fra fotoboken, altså bilder du har fjernet i etterbehandling av fotoboken.

Ønsker du finne ut hvor samme bildet dukker opp flere ganger i fotoboken, kan du bare klikke på bildet i filmstrip, og bildet vil merkes i selve fotoboken, altså alle forekomstene av samme bildet – du kan da eventuelt slette bilde(r) etter behov.

«Create Saved Book» lagrer fotoboken

Du er lurt å klikke på Create Saved Book-knappen tidlig i prosessen – denne knappen lagrer gjeldende oppsett i fotoboken. Etter dette vil innstillingene lagres automatisk i det du redigerer fotoboken.

Etterbehandling og justering

Det er lite sannsynlig at du er fornøyd med oppsettet, når du har opprettet en ny fotobok. Lightroom byr heldigvis på omfattende muligheter for etterbehandling og justering av en fotobok.

 • Flytt et bilde
  Dette er kanskje det mest grunnleggende. Du kan klikke-og-dra i et bilde til et annet ønsket sted i fotoboken.

 • Slett et bilde
  Du kan slette et bilde ved å høyreklikke på det og velge Remove Photo eller Remove Page. Du bør velge Remove Page hvis du ønsker å fjerne siden og ikke bildet.

 • Legg til et bilde
  Du kan klikke-og-dra et bilde fra bildesamlingen i bunnen av grensesnittet, og dra bildet til selve fotoboken i midten, for å bytte ut et annet bilde. Høyreklikk på et bilde og velg Add Page fra menyen for å legge til en ny side i fotoboken.

 • Juster et bilde
  Hvis du klikker på et av bildene i fotoboken din, kan du blant annet zoome inn eller ut i bildet – du finner en skala du kan dra frem og tilbake.

  lightroom_book_change_page_layout2

  Klikk på en liten trekant nederst til høyre på et bilde, og du får opp Modify Page-vinduet med mulighet til å endre oppsettet for den aktuelle siden.

  lightroom_book_change_page_layout3

  Du kan altså bruke Modify Page-muligheten i etterkant for hver enkelt bilde i hele fotoalbumet ditt. Du kan eventuelt redigere flere bilder samtidig – merk bildene ved å holde nede CTRL-tasten og klikk på bildene du ønsker å endre, gjør deretter de endringen du ønsker – endringene blir effektive for alle bildene nå har valgt.

  Hvis du høyreklikker på et bilde og du får opp en annen meny:

  lightroom_book_right_click2

  Her kan du blant annet fjerne et bilde eller fjerne en side fra fotoalbumet, men ønsker du å erstatte bildet ned et annet, kan du også bare dra et bilde fra nederste bilderaden og opp til et ønsket sted i fotoalbumet – bildet vil da erstatte bildet som tidligere var på den aktuelle plassen. Du kan også med høyreklikkmenyen legge til en ny side til fotoalbumet.

 • Bilde med tekst
  Skal du legge ut bilde med muligheten for å skrive tekst ved bildet, må du velge et oppsett som støtter dette. Klikk på et bilde og klikk på trekanten neders til høyre. Her kan du velge tolv ulike oppsett, blant annet et oppsett med ett bilde og ett oppsett med flere bilder – klikk på ett av disse valgene, og velg deretter et oppsett som støtte tekst med bildet. Du får en miniatyrvisning av ulike oppsett, og klikk på et av disse for å velge det.

  Du må merke teskten for å kunne justere den. Bruk menyvalget Type på høyre siden i Lighroom til å justere teksten.

  lightroom_book_type1

  Her kan du velge fonttype, størrelse på teksten, eventuelt midtstille teskten og velge fet eller normal skrift. Opacity betyr opasitet eller ugjennomsiktighet. Velg 100 prosent opacity for ingen gjennomsiktighet. Du kan også justere plassering av teksten i boksen, det vil si øverst, nederst, til venstre, til høyre eller midt i tekstboksen.

Lightroom husker oppsettet
Hvis du forlater Book-modulen, klikker på en annen bilde-mappen i Library-modul, og klikker igjen på Book-modul, vil ditt forrige bildevalg fortsatt være aktivt i din fotobok. Her har du flere valg, du kan fjerne bildene ved å klikke på Cleat Book, eller du kan klikke Create Saved Book, og du får opp et Create Book-vindu.

Konklusjon

Den eneste måten du kan bli fortrolig med hvordan fotoboken i Lightroom fungerer, er å prøve deg frem – opprett gjerne flere fotobøker for å øve deg.

Du kan egentlig når som helst lagre fotoboken sin som en PDF-eller en JPEG-fil. Du kan selvsagt også bestille en fysisk fotobok fra Blurb.com, men du bør nok vente med dette helt til det tidspunktet når du anser deg fornøyd med oppsettet. Det koster jo ingenting å lagre fotobok som en PDF-fil, og du kan gjerne opprette flere slike filer for å følge utviklingen av fotoboken – det er jo artig å bla i fotoboken, selv om den ikke er ferdig utviklet ennå.

Skal du bestille fotoboken på papir, kan du klikke på Send Book to Blurb. Du får da opp et vindu med mulighet for å logge deg på blurb.com, eventuelt registrere deg, hvis du har ikke brukt tjenesten før. Så er det bare å følge instruksjonene.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *