Dagens fototips: blender – lukker – ISO

Skal du ta bedre bilder er det tre faktorer som er viktige enn andre. Den første faktoren er blenderåpning, den andre er lukkerhastighet og den tredje er ISO.

Les også: Slik blir du bedre fotograf

Det handler om å for bedre forståelse av eksponering, det vil si hvor mye lys en sensor i et digitalt kamera eksponeres for.

Blender

Blenderåpning er en av tre faktorer som bestemmer eksponering, de to andre er lukkertid og ISO-verdi. Blenderåpning regulerer hvor mye lys som treffer sensoren i kameraet. Denne måles i f-verdi, f/1 er stor åpning (mye lys), mens f/28 er mindre åpning (lite lys).

Les også: Slik virker kameraknappene

Blenderåpningen kan stilles inn med et hjul på kameraet. Den stilles inn automatisk i Tv-modus, P-modus og M-modus. Den største blenderåpningen på objektivet kalles for objektivets lysstyrke.

Lite F-tall betyr større åpning
Blenderen («aperture» på engelsk) er den delen av kameraet som gjerne skaper forvirring blant nybegynnere. Det er F-nummeret (også kalt for «F-stop») som bestemmer åpningen på blenderen. Det som er forvirrende er at større F-verdi betyr mindre åpning (lite lys) og mindre F-verdi betyr større åpning (mer lys).

Mer eller mindre dybdeskarphet?
Videre er blenderen viktig for dybdeskarphet. Et stort F-tall (for eksempel F16) betyr at hele bildet blir i fokus, men et lite F-tall (for eksempel F1.4) betyr at motivet blir i fokus, mens bakgrunnen blir ut av fokus.

Lær mer om blenderen med en kamerasimulator
Du kan bruke en simulator for å eksperimentere med dybdeskarphet og få bedre forståelse av hvordan den virker. Les mer i vår artikkel

Forteller deg hvor bra objektivet er
F-nummeret (det vil si minimum-tallet) som står på objektivet på kameraet ditt forteller deg en del om kvaliteten på objektivet. Et objektiv med F1.4 forteller at du har et objektiv som slipper mye lys inn på sensoren og dermed har du et lyssterkt objektiv, altså et objektiv av god kvalitet. Et objektiv med F4.0 forteller at du har et objektiv som slipper lite lys inn på sensoren og dermed har du et objektiv med et lyssvakt objektiv altså et objektiv av mindre god kvalitet.

Du bør gjerne bruke et objektiv med lavest mulig F-tall for nattfoto og for astrofoto. Du har da såpass lite lys fra motivet at dette krever lyssterke objektiver. Du kan selvfølgelig kompansere dette med høy ISO-verdi, men da blir ikke bildekvaliteten så god.

Lukkertid

Lukkertid er en av tre faktorer som bestemmer eksponering, de to andre er blenderåpning og ISO-verdi. Lukkertid måler hvor lenge sensoren i kameraet er blitt eksponert. Den måles gjerne i en brøkdel av et sekund, eller antall sekunder.

Kameraet har et hjul som kan brukes til å stille inn lukkertiden, dersom kameraet brukes i Tv-modus eller M-modus. Lukkertiden stilles inn automatisk, hvis kameraet er i P-modus, eller helautomatikk (den grønne firkanten på «Mode Dial»-hjulet).

Les også: Slik virker kameraknappene

På noen kameraer finnes også en B-modus, som gjør det mulig å utvide lukkertiden så lenge du holder nede utløserknappen.

Lang lukkertid kan brukes til å følge en lyskilde, mens det beveger seg i et rom, og dette kan gi fantastiske effekter. Eksempler på dette er vann i en foss (slørete effekt), strøm av trafikklys i mørket, og himmellegemer. Kort lukkertid derimot kan brukes til å fryse bevegelser, for eksempel en fugl på farten.

Gode lenker om lukker:

Øv deg på manuelt!

Du bør absolutt prøve deg på manuelle innstillinger, fordi du lærer mer om hvordan kameraet fungerer og dermed tar du bedre bilder!

Les også: Kameraknapper

Eksponeringskompensasjon

Noen ganger kan det være hensiktsmessig å eksponere eksponere et bilde for lite eller for mye:

  • Undereksponering er et uttrykk for at eksponeringen er for liten, altså at deler av eller hele bildet er for mørkt.
  • Overeksponering er et uttrykk for at eksponeringen er for stor, altså at bildet er for lyst.

Eksponeringskompensasjon er en kamerainnstilling som kan brukes dersom kameraet «tror» motivet er lysere eller mørkere enn det egentlig er, altså om bildene blir over-eller undereksponert. For eksempel ved fotografering av snø eller tåke, bør man kompansere med +2. Prøv det motsatte i mørket, altså om kvelden eller natta, bør du kompansere med -1 eller -2.

Du kan bruke den innebygde lysmåleren i selve kameraet – du ser denne måleren i det du skal ta bildet. Standardverien er 0, det vil si normal eksponering. Du kan vri ett av hjulene på kameraet for å justere verdien til -2, -1, 0, +1 eller +2. Et minustall er undereksponering mens et plusstall er overeksponering. Dette er ikke eksakt vitenskap – her må du prøve deg frem for å få et resultat du er fornøyd med – du blir flinkere til dette jo mer du bruker det. Forresten, hvilket hjul du bruker for å justere den innebygde lysmåleren varierer etter hva slags kamera du har – her er det bare å prøve seg frem.

Du kan også justere dette i etterbehandling, men du får ikke like stor frihet hvis ikke du har tatt bildene i raw-format, fordi raw-formatet har mer informasjon om bildene. Les mer i vår artikkel om raw-filer.

Det dreier seg med andre ord om å overstyre kameraet. Hensikten kan være et kunstnerisk trekk, eller for å rette opp en feil i automatikken i kameraet.

En måte å sjekke om bildet er eksponert på en riktig måte, altså på en annen måte enn med det blotte øyet, er å se på bildets histogram etter at du har tatt bildet, altså i selve kameraet. Du må nok trykke på Info-knappen på kameraet for å se på histogrammet. Hvis det er ubalanse i histogrammet, er bildet sannsynligvis over-eller undereksponert. Les mer om histogram i vår guide.

ISO

ISO-verdi er en av tre faktorer som bestemmer eksponering, de to andre er lukker og blenderåpning. ISO er et mål for lysfølsomhet. En god regel er å bruke ISO 100, hvis lysforholdene er normale, men de fleste brukere trenger ikke å tenke på dette, fordi i mange kameraer er det auto som er standardinnstillingen, altså det er kameraet som bestemmer ISO-verdien.

landskap

Du kan gjerne øke ISO-verdien, jo mindre lys som er tilgjengelig, men ulempen med høy ISO er at bildene kan få mer støy. Mange av de nyere og bedre kameraene som finnes på markedet, er imidlertid støyen blitt redusert ved høyere ISO.

Bruk gjerne høyere ISO dersom du tar bilder innendørs, eller hvis det er mørkt ute, om kvelden eller om natten. Du må nok eksperimentere med riktig ISO-verdi – bruk gjerne rundt 200 til 800 ISO, eventuelt høyere. Bruk av stativ, og lang eksponeringstid, er et alternativ til høy ISO. Bruk av blits er også et alternativ.

Ikke glem å nedjustere ISO-verdien
Hvis du pleier å justere ISO-verdien manuelt på kameraet, kan det fort skje å glemme å nedjustere ISO-verdien, hvis du tidligere har brukt høy ISO-verdi.

I utgangspunktet bør du være oppmerksom på dette hvis du ser på bildene på selve kameraet, og ser da at bildene har unormal høy eksponering, men dette kan lett glemmes i farten. Konsekvensen kan bli at du tar mange bilder med alt for høy ISO. Oppfordringen er derfor å rutinemessig nedjustere ISO-verdien, med en gang du er ferdig med å ta bilder med høy ISO.

Nyttige lenker om ISO:

Kamerasimulator

Det er blender, ISO og lukker som kontrollerer eksponering. Det finnes nettsteder som kan brukes til å teste ut og eksperimentere med disse innstillingene – altså som tilbyr gratis simulator som kan brukes til å justere disse faktorene, og se hvordan et bilde forandres. Du finner en oversikt over disse i vår guide

Lær mer om kamerainnstillinger

Det kan absolutt være lurt å lese manualen til kameraet ditt – hvis manualen som følger med kameraet ditt ikke er god nok (slike manualer er ofte lite brukervennlige), last ned en god manual, eller kjøp en bok som beskriver alle innstillingene i detalj. En slik bok kan være en god investering, fordi den kan bidra til at du lærer deg å bruke kameraet ditt på ordentlig!

Les også: Slik virker kamerahjulet

Det å lese manualen til et kamera, er noe mange ikke pleier å gjøre, men kan faktisk være svært nyttig. De fleste kameraer har noenlunde samme funksjonene, men innstillingene ordnes på ulike måter for ulike kameraer. Derfor kan dette være nyttig, hvis du har lyst å bli bedre fotograf.

Du kan bruke nettsiden manualsonline.com til å søke etter manualen for ditt kamera.

Et alternativ kan være å finne en bok på for eksempel Amazon.com. Les gjerne anmeldelsene/brukererfaringene for å se om boka kan være verdt et kjøp. Et eksempel på en meget god bok er Canon EOS 5D Mark IV skrevet av David Busch.

Hent inspirasjon på YouTube

På YouTube finnes det mange kanaler som kan brukes til å lære mer om foto og hente inspirasjon. Du finner de beste kanalene i vår YouTube-guide.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *