WordPress – kategorier og stikkord

wp2

Kategorier og stikkord (tagger) er innebygde funksjoner i WordPress. Bruker du dette på en riktig måte blir det enklere for brukerne å navigere på nettsiden eller bloggen din. Vi forteller deg hvorfor, og viser deg hvordan.

 

Hvorfor bruke kategorier og stikkord?

Bruk av kategorier og stikkord er ikke obligatorisk i WordPress, men de kan være et viktig verktøy. Hensikten med kategorier og stikkord er å gjøre det lettere for besøkerne å navigere på nettsiden din eller bloggen din. Hvis du har en relativt stor nettside, eller har planer om å utvide den, da bør du absolutt bruke kategorier og stikkord. Hvis du derimot har en liten nettside eller en blogg, er nytteverdien redusert.

Hva er forskjellen?

Hva er egentlig forskjellen mellom kategorier og stikkord? Rent teknisk er det ingen forskjell – begge får sin egen mappe i nettadressen, nemlig /catergory/ og /tag/, og begge brukes til å gjøre det enklere å navigere på nettsiden.

Les også: WordPress-skolen

I praksis derimot er det en forskjell. Kategorier brukes for hovedkategorier, mens stikkord brukes for underkategorier, altså organisering på et mer detaljert (spesifikt) nivå. Derfor kan samme innlegget gjerne ha flere stikkord.

Legge til eller slette en kategori/stikkord

Under mappen Innlegg i kontrollpanelet i WordPress, finner du menyene katagorier og stikkord.

wordpress_kategorier2

Her får du full kontroll over kategorier og stikkord. Klikk på den mappen du ønsker, slik at du kan eventuelt rydde i kategorier eller stikkord.

Antall kategorier og stikkord

Hvert innlegg bør ha kun én kategori, men gjerne flere stikkord. Med én kategori blir organisering og navigering enklere. Du bør derfor opprette et relativt lite antall kategorier, gjerne i størrelsesorden 10 eller 50, alt etter hvor omfattende nettsiden din er.

Slik endrer du standardvalget i WordPress

Standardvalget i WordPress er kategorien «Ukategorisert» og ingen stikkord, det vil si dersom du ikke aktivt velger noe selv. Du må med andre ord selv lage kategorier og stikkord for dine innlegg.

Du kan endre standardvalget Innstillinger i kontrollpanelet i WordPress, og her skal du velge Skriving. Du kan endre standardkategorien, det vil si kategorien som alltid velges når du oppretter et nytt innlegg. Du kan bla i rullevinduet ved «Standardkategori for innlegg» – her finner du alle kategoriene du selv har opprettet fra før av. Du må altså først opprette minst en ny kategori for å se flere valg her.

I mappen Innlegg i kontrollpanelet i WordPress, finner du undermappen Kategorier. Her kan du legge til eller slette kategorier du tidligere har opprettet. Her kan du altså rydde opp i kategoriene.

Overgang til kategorier/stikkord

Du kan selv velge om du i det hele tatt bruker kategorier og stikkord i WordPress. Hvis du velger å bruke denne funksjonen, er det en fordel å bruke dette allerede fra starten av, det vil si når du installerer WordPress. Det er likevel aldri for sent å innføre funksjonene på et senere tidspunkt.

Har du allerede flere innlegg på nettsiden, og har bestemt deg for å innføre kategorier og stikkord, har du muligheten til å behandle flere innlegg samtidig. Det du gjør da er å først klikke på Innlegg-mappen i kontrollpanelet i WordPress, deretter merke alle innlegg som skal ha samme kategori/stikkord, velg deretter Rediger i rullevinduet nederst på Innlegg-siden, og klikk på Bruk. Da får du opp et vindu hvor du kan velge hva du ønsker å gjøre med alle innleggende du har merket.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.