Slå av irriterende varsler i Windows
Windows 10 har et varselsystem som varsler deg ved ulike typer hendelser. Du kan selv bestemme om eller hvilke varsler du ønsker å få.

Les også: Den store Windows-guiden

Aktiver handlingssenteret

Du kan få frem handlingssenteret med hurtigtasten Windows-tasten + A eller ved å klikke på handlingssenter-ikonet nederst til høyre i Windows-skrivebordet (system tray).

På den øverste delen av handlingssenteret plasseres selve varslene, mens på den nederste delen plasseres forskjellige klikkbare ikoner med ulike funksjoner, såkalte hurtighandlinger.

Ønsker du å lukke et bestemt varsel kan du klikke på et lite kryss øverst i høyre hjørnet i selve varselet. Du kan lukke alle varsler ved å klikke på «Fjern alle»-lenken øverst til høyre i panelet.

Hvis du klikker på selve varselet vil den aktuelle appen kjøres, det vil si appen som har med dette bestemte varselet å gjøre og du kan eventuelt reagere på varselet.

Ønsker du å slå av alle varsler midlertidig kan du høyreklikke på det lille handlingssenter-ikonet nederst til høyre i Windows-skrivebordet og velge stilletid.

Du kan lukke handlingssenteret ved å klikke hvor som helst på Windows-skrivebordet utenfor selve handlingssenteret.

Slik justerer du handlingssenteret

Du kan konfigurere handlingssenteret nærmere via Start, Innstillinger, System, Varslinger og handlinger. Her kan du selv bestemme hvilke varsler som er aktivert og du kan eventuelt slå av alle hvis du ønsker det.

Nederst i handlingssentervinduet finner du en rekke ikoner som du kan trykke på for å utføre forskjellige handlinger. Vær oppmerksom på at ikonene du får opp her er avhengig av hva slags enhet du har.

 • Nettbrettmodus
  Du kan trykke her dersom du ønsker Windows 10 i nettbrettmodus, det vil si du får opp fliser som kan berøres.

 • Koble til
  Med denne har du muligheten til å koble til trådløse skjermer og lydenheter.

 • Alle innstillinger
  Du får tilgang til innstillinger for Windows 10.

 • Stilletid
  Slår av varslinger midlertidig.

 • Plassering
  Denne flisen slår lokasjon av eller på, altså Windows-tjenesten som oppgir hvor du er plassert.

 • Flymodus
  Slår av eller på nettverksfunksjoner.

 • Batterisparing
  Du får opp denne muligheten dersom du kjører en bærbar PC på batteri. Muligheten forsvinner hvis du kobler strømkabel til PC-en.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.