W3C gir fra seg utvikling av HTML

Tirsdag 28. mai 2019 skjedde det et historisk vedtak. Det er ikke lenger organisasjonen World Wide Web Consortium (W3C) som utvikler standarder som HTML. Det er nettleser-selskapene i WHATWG-gruppen som har fått kontrollen.

Les også: World Wide Web fyller 30 år!

WHATWG har dermed vunnet en årelang kamp med World Web Web Consortium (W3C) om å videreutvikle standarder som HTML.

Hva er WHATWG?

Forkortelsen WHATWG står for Web Hypertext Application Technology Working Group og er en arbeidsgruppe med de store selskapene Apple, Google, Microsoft og Mozilla.

WHATWG ble opprettet i 2004 som et svar på utvikling av standarder i W3C. Medlemmene i WHATWG-gruppen mente at utvikling av standarder gikk for sakte i W3C og de var dessuten i mot en utvikling i en retning av XHTML

Selskapene i WHATWG-gruppen mente at W3C ikke arbeidet på en måte som var til beste for samfunnet som driver med webutvikling. WHATWG-gruppen utviklet etter hvert HTML 5 som senere ble godkjent av W3C.

WHATWG overtar

Både W3C og WHATWG la i går ut en felles pressemelding hvor de er blitt enige i et såkalt Memorandum of Understanding. Enigheten går ut på at det er nå WHATWG som driver utviklingen av standarder som HTML og dermed er det nettleser-produsentene som har kontrollen og ikke W3C-organisasjonen. Det er mange som anser dette som en seier for utvikling av nettlesere. Utviklingen blir raskere og i en retning som webutviklerne er fornøyd med.

W3C sin oppgave i fremtiden blir kun å komme med forslag til endringer på standardene. Det blir så WHATWG som bestemmer til slutt hva som blir standard og dermed hva som brukes i nettleserne.

HTML Living Standard

Den offisielle HTML-standarden heter nå HTML Living Standard som videreutvikles av WHATWG. Du finner den gjeldende HTML-standard på whatwg.org.

Kilder: w3.org (1), w3.org (2), whatwg.org, zdnet.com

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *