Støtte via Vipps

Det koster penger å drive en nettside og Dataporten får begrensede inntekter via reklame. Derfor ønsker vi å be om din støtte via Vipps, dersom du liker det du leser på Dataporten.
Du kan støtte Dataporten via nummeret 92 60 84 14 i Vipps.