Skatteetaten misbrukt i svindelforsøk

Hvis du får en e-postmelding fra et kjent selskap som du i utgangspunktet ikke har bedt om, vil det sannsynligvis dreie seg om et svindelforsøk, og det gjelder spesielt hvis vedkommende ber deg om sensitiv informasjon. Svindlerne utnytter da det faktum at svært mange kjenner til det aktuelle selskapet som et seriøst selskap og stoler derfor på meldingen.
Skatteetaten misbrukes

Skatteetaten har fått meldinger om at det er sendt ut falske e-poster med påstand om skatterefusjon. Dette er et forsøk på svindel. Det er slett ikke første gangen noe lignende skjer.

Gang på gang kommer det meldinger fra brukere som får e-postmeldinger fra noen som kaller seg for Skatteetaten.com. Mottakeren blir spurt om å oppgi kredittkortnummer, kontonummer eller andre personopplysninger.

Et nytt svindelforsøk

Skatteetaten varsler nå om et nytt svindelforsøk. E-postmeldingen kommer tilsynelatende fra Skatteetaten. Skatteetaten oppfordrer alle til å slette meldingen.

Skatteetaten ber aldri om sensitiv informasjon via e-post. All elektroniske kommunikasjon mellom Skatteetaten og skattytere som omfatter personsensitive opplysninger skjer via Altinn.

Er du blitt rammet av dette?

Har du fått denne e-postmeldingen eller noe som ligner? Skatteetaten oppfordrer deg til å ta kontakt. Les mer på skatteetaten.no.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.