Dagens Windows-tips: regedit

Registeret gir deg full kontroll over Windows, men bør brukes med ekstrem forsiktighet. Registeret er en database som innholder all informasjon om konfigurasjon av Windows. Dette er samtidig det farligste verktøyet som finnes i Windows hvis ikke du vet hva du driver med.

Les også: Nettstedkart for Dataporten

Fordelen med registeret at du kan endre alt som rører seg i Windows. Ulempen er at registeret ikke er spesielt brukervennlig, og det er lett å tråkke feil.

Hensikten med denne artikkelen er å være en introduksjon til registreret i Windows. Hvis du starter forsiktig med enkle redigeringer blir du mer og mer fortrolig med registeret.

Du gjør dette uansett på eget ansvar!

Hva er egentlig Windows-register?

Registeret i Windows er en samling av databaser. Alle Windows-brukere har en egen plass i registeret. Registeret er lagret som filer i mappen C:\Windows\System32\Config\. Hver Windows-bruker har en egen NTUSER.dat-fil med brukerspesifikke nøkler i mappen C:\Windows\Brukere\Brukernavn, men filene redigeres ikke derfra. Du trenger faktisk ikke å vite hvor filene lagret, fordi de skal uansett ikke berøres. Vi kommer tilbake til hvordan du redigerer registeret i Windows.

Dette er ikke for alle!

Det å jobbe med registeret i Windows er slett ikke brukervennlig og det verste er at endringer i registeret trer i kraft umiddelbart, og det finnes i utgangspunktet ikke angremulighet. I verste fall mister du kontrollen over datamaskinen. Du kan selvsagt velge å lære deg bruke verktøyet, det er jo derfor vi har skrevet denne artikkelen. Er du derimot usikker på dette bør du heller bruke brukervennlige verktøy fra denne guiden.

Les også: Slik får du raskere PC og optimal Windows

For optimalisering av Windows kan vi spesielt anbefale Ccleaner (for alle brukere) eller Sysinternals Suite (for avanserte brukere).

Ta backup av registeret!

Du bør uansett ta backup av registeret i Windows før du gjør noen endringer. Dette kan du gjøre ved å skrive regedit i søkevinduet i Windows og trykke på Enter-tasten. Da får du opp Registerredigering-vinduet. Klikk på Fil og Eksporter, gi filen et navn, for eksempel regbackup.reg og lagre filen gjerne på minimum to steder, på PC-en din og en ekstern lagringsplass. Skal du senere gjenopprette registeret bruker du menyvalget Fil, Importer.

Rydd i registeret

Det finnes en rekke apper som kan brukes til å rydde i registeret. Dette kan være hensiktsmessig hvis du for eksempel har avinstallert apper, fordi slike operasjoner pleier å legge rester i registeret. Vi har selv mange års erfaring med Ccleaner og har aldri opplevd problemer med dette. Les mer i vår guide.

Struktur i registeret

Registeret er strukturert på lignende måte som mappestrukturen i Filutforsker i Windows, med mapper og undermapper. Registeret har såpass mange undermapper at det er lett å miste oversikten og gjøre feil her.

Slik starter du registerredigering

Du starter registerredigering ved å skrive regedit i søkevinduet i Windows og trykke på Enter. Registeret har en todelt struktur. På venstre siden i regedit-vinduet er mappestrukturen, og på den høyre siden finner du såkalte registernøkler, det vil si konkrete innstillinger for bestemte funksjoner i Windows. Du kan dobbeltklikke på en registernøkkel for å redigere.

Grener i registeret

Registeret i Windows består av følgende fem (5) grener (såkalte rotnøkler):

 • HKEY_CLASSES_ROOT inneholder filtyper, hurtigtaster og brukergrensesnitt.
 • HKEY_CURRENT_USER har informasjon om brukere og Start-meny.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE har informasjon om maskinvare og programvare i PC-en.
 • HKEY_USERS har oppsett for en spesifikk bruker.
 • HKEY_CURRENT_CONFIG peker til den delen i HKEY_LOCAL_MACHINE som har informasjon om gjelden maskinvareinnstilling.

Hver rotnøkkel («rootkey») inneholder flere undernøkler («subkey»), også kalt for bare nøkkel i kort form. Både rotnøklene og nøklene vises på venstre siden i regedit-vinduet, mens en verdi for en nøkkel vises på høyre siden. En undernøkkel (en nøkkel) kan også ha en egen undernøkkel.

«Hive» er et innlegg i registeret

Registeret i Windows er en samling av innlegg, og hvert innlegg er en konfigurasjon i Windows.

«Hive» er en hel gren (altså et innlegg) i registeret, helt fra en rotnøkkel, som ligger på rotnivå, og helt nede til en registernøkkel, som ligger dypest i grenen. «Hive» vises både på venstre og på høyre siden i regedit-vinduet.

Nøkkel (registernøkkel) er den delen av en hive som ligge dypest i en gren. En nøkkel vises på venstre siden i regedit-vinduet.

Verdi (registerverdi) inneholder informasjon om en bestemt konfigurasjon i Windows. En nøkkel skal alltid ha en verdi – det er nettopp denne verdien som skal endres, når man skal bruke registeret til å endre en bestemt konfigurasjon i Windows.

I mange tilfeller er en nøkkel uten verdi – da er det meningen at brukeren skal definere verdien, dersom brukeren ønsker å aktivere en bestemt «hive» i registeret. Verdien vises på høyre siden i regedit-vinduet.

Alle verdier består av følgende komponenter:

 • Name – navnet på verdien.
 • Type – datatypen. Det finnes fem ulike datatyper: REG_BINARY, REG_DWORD, REG_EXPAND_SZ, REG_MULTI_SZ og REG_SZ.
 • Data – informasjon.

Datatyper i registeret

En datatype for en bestemt registernøkkel vises i regedit-programmet til høyre under «Type».

 • REG_BINARY er et binært format.
 • REG_DWORD brukes gjerne for boolske verdier som 0 (av) eller 1 (på).
 • REG_EXPAND_SZ er en datastreng med en variabel som skal erstattes når et program kjøres. For eksempel skal %SystemRoot% erstattes av en faktisk mappe.
 • REG_MULTI_SZ en datastreng som representerer verdier som inneholder lister for eksempel.
 • REG_SZ er en standardstreng som representerer lesbar tekst.

Eksempler

Her får du noen eksempler på det du kan gjøre med registerredigering:

 • Fjern av programmer i Windows-oppstarten. Dette kan ordnes via følgende gren i registeret: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Høyreklikk på den nøkkelen du ønsker å fjerne og velg Slett.

 • Fjern innlegg i musens høyreklikkmeny. Innleggene for musens kontekstmeny (menyen som avhenger av hvor du høyreklikker), er ikke plassert på ett sted i registeret. Noen av dem ligger i denne registernøkkelen: HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell Denne: HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell Og denne: HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shellex\ContextMenuHandlers Valgene i høyreklikkmenyen er representert ved en beskrivende mappe, for eksempel PlayWithVLC. Du kan skjule (fjerne) det aktuelle valget ved å først klikke på selve mappen (PlayWithVLC i dette eksemplet) i registeret, høyreklikke på en plass på høyre siden i Registerredigering og velg å opprette ny stringverdi og gi den navnet LegacyDisable. Høyreklikkinnlegg som ligger i ContextMenuHandlers-registernøkkelen kan skjules ved å skrive et par bindestrek før selve verdien for den aktuelle nøkkelen.

 • Logg deg på Windows automatisk På denne måten kan du slippe å logge deg på Windows hver gang PC-en slås på. Gå til følgende registernøkkel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon Dobbeltklikk på AutoAdminLogon på høyre siden og endre verdien fra 0 til 1. Restart PC-en.

Flere eksempler

Du finner flere eksempler på følgende sider:

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *