Lær deg å kode i PHP

php1

PHP er et fantastisk programmeringsspråk som brukes til å lage nettsider. Ett av ganske mange bruksområder er WordPress – et publiseringsverktøy som er laget av nettopp PHP-filer.

Les også: Populære programmeringsspråk

Vi vil i denne innføring gi en oversikt over alle PHP-kodene, med en kort forklaring på kodene, og i omtale av enkelte PHP-koder, lenker vi direkte til den offisielle PHP-manualen.

PHP feiret 20 år i 2015

I 2015 var det 20 år siden programmeringsspråket ble utviklet. Språket har alldri vært mer populært og brukes på over åtti prosent av alle nettsider. Les mer på digi.no.
Hva er PHP?

PHP er et såkalt serverside språk, det vil si det kjøres på serveren, og ikke på klienten (brukerens datamaskin). PHP er et skriptespråk som egner seg spesielt godt for nettsider, et språk som kan lage nettsider dynamisk. Med dynamisk menes at nettsidens innhold avhenger av hva brukeren (surferen) gjør.

Les også: WordPress-skolen

PHP-kodene skrives direkte inn i et HTML-dokument, behandles av webserveren og resultatet sendes til klienten (brukerens nettleser). PHP-skriptet sendes altså ikke til klienten, kun resultatet (HTML-kode) av skriptet sendes til nettleseren. Et PHP-skript er derfor 100 prosent uavhengig av en nettleser.

PHP bygger på programmeringsspråkene C++, Java og Perl, men er spesielt laget for å håndtere databaser, på grunn av innebygde database-funksjoner.

PHP-filer har som regel endelsen .php, det kommer an på hvilken versjon av PHP som brukes, nyeste versjonen bruker .php. PHP-filer lagres som ren tekst akkurat som HTML-filer.

Hvordan får du tak i PHP?

PHP kan lastes ned gratis, men for at det skal fungere på din datamaskin må du i tillegg installere en server. Det finnes en nedlastbar pakke som inkluderer begge deler, les mer i vår guide. Skal du installere WordPress på et webhotell, er PHP og database som regel allerede installert – les mer.

Grunnleggende syntaks

PHP-koden skrives direkte inn i HTML-koden. HTML-dokumentet deles da opp i HTML-modus og PHP-modus. Du finner den grunnleggende PHP-syntaksen på php.net.

HTML-modus avsluttes og PHP-modus startes med denne koden:

<?php

PHP-modus avsluttes og HTML-modus startes på nytt med denne koden.

?>

Alt som står mellom disse to kodene blir behandlet av PHP og resultatet sendes til klienten i form av en nettside, altså som en HTML-kode. Med andre ord, ingen PHP-kode blir synlig i nettleseren.

PHP er bygget opp av expressions, det vil si en samling av «uttrykk».

Instrukser i funksjoner har som regel parenteser (), et unntak er echo som skriver ut tegn (tekst):

<?php

echo «Hallo verden!»;

?>

«Statement» (en linje i et PHP-script) avsluttes alltid med en semikolon (;).

Følgende statement skriver ut informasjon om hva slags PHP er installert på serveren:

<?php
phpinfo();
?>

Kommentarer

Kommentarer (koder som ignoreres) kan settes mellom /* og */, eller mellom <?&# og ?>
Skal du skrive en kort kommentar på samme linje, kan du skrive 2 skråstrek (//). PHP-skriptet ignorer koden som kommer etter de 2 skråstrekene.

Variabler

En variabel defineres ved å sette et dollartegn ($) bak navnet på variabelen, eksempel: $variabel, etterfulgt av likhetstegn (=) og en verdi, eksempler: $navn = Ole; $alder = 10;

En variabel brukes til å lagre noe for senere bruk. En variabel må defineres først ved å gi den en verdi, et unntak er forhåndsdefinerte variabler. Variabelens verdi kan så kalles fram senere i PHP-filen ved å skrive navnet på variabelen.

Variabel-type

Variabel-typen (data type) er ikke fastsatt. Den avhenger av hva variabelen brukes til. En variabel kan defineres som array, boolsk verdi, objekt, realtall eller heltall.

 • Arrayer
  Knytter sammen verdier (values) og nøkler (keys). En array brukes gjerne til å lage en liste, for eksempel slik:

  $handleliste = array(«epler», «appelsiner», «bananer», «kiwi»);

 • Boolske verdier
  TRUE eller FALSE.

 • Objekter
  Grupper som kan brukes til å organisere koder (instrukser) i PHP.

 • Realtall
  Et brøktall.

 • Heltall
  Positivt eller negativt tall, eller null (0)

Forhåndsdefinerte variabler er innebygde variabler som er allerede definert.

Variable scope er rekkevidden av en variabel.

Variable variabler er dynamisk variabler.

Variabler utenfor PHP er en variabel kan hentes via HTML-taggen FORM.

NULL gjør at en variabel er uten verdi.

Resource er en spesiell type variabel som har en referanse til ekstern ressurs.

Strenger
En rekke av tegn (bokstaver eller tall) som behandles gjerne som en enhet (en setning).

Konstanter
En fast verdi som ikke kan endres når et PHP-script kjøres.

Konstanter kan defineres med funksjonen define(), for eksempel slik:

define(navn_på_strengen,verdien_til_strengen)

Operatører

Operatorer

 • Aritmetiske
  +, -, *, / og %

 • Likhetstegn
  =

 • Bitwise
  Kontroll av bits i et heltall: &, |, ^, ~, << og >>

 • Sammenligning
  == (er lik),
  === (er identisk med),
  != (er ikke lik),
  <> (er ikke lik),
  !== (er ikke identisk med),
  < (er mindre enn),
  > (er større enn),
  <= (er mindre enn eller lik),
  >= (er større enn eller lik)

 • Forhindre feilmelding
  Bruk av tegnet @ gjør at en eventuell feil blir ignorert, det vil si ingen feilmelding vises.

 • Eksekvering
  To enkelte `kommaer` (dette er altså kommaer og ikke enkelte gåseøyne) gjør at PHP prøver å eksekvere det som står imellom kommaene.

 • Incrementing/Decrementing
  Inkrementing/dekrementing.

 • Logiske
  $a AND $b, $a OR $b, $a XOR $b, !$a, $a || $b

 • Operator Precedence
  Forhold mellom operatorer

 • Strengoperatorer
  Tekstbehandling.

Kontrollstrukturer

Kontrollstrukturer
Forskjellige "statement"-typer.

Alternativ syntaks for if, while, foreach og switch.

Funksjoner

Funksjoner

Cookies kan defineres med funksjonen setcookies().

Klasser og objekter

Klasser og objekter
Klasse er samling av variabler og tilhørende funksjoner.

Objekt er en samling av "statements" som definerer en klasse.

PHP og MySQL

PHP jobber godt sammen med MySQL-database, og uten en slik database fungerer ikke WordPress.

PHP og WordPress

WordPress er laget av PHP-filer. Hvis du er godt kjent med PHP-språket, er det mye enklere å sette seg inn i og styre WordPress.

Les også: WordPress-skolen.

Et tips for å skille mellom en vanlig tekst og en programmeringskode i et PHP-dokument: vanlig tekst er merket med 'apostrofer'.

Videobaserte PHP-kurs

Det finnes veldig mange kurs på nettet som er helt gratis, og her er noen av de beste:

Denne videoen er i flere deler og passer for absolutt nybegynnere. Det positive med denne videoserien er at teorien er veldig godt forklart. Dette er fra en Youtube-serie som kalles for TeachMeComputer:

Den andre videoserien er levert av phpacademy.org, og består av hele 200 videoer og her gjennomgås det meste innen PHP-programmering, alt fra det grunnleggende til praktisk koding:

PHP-lenker

Det finnes mange gode nettsider som omhandler PHP. Disse er noen av de beste:

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *