Nettlesertest april 2016

For rundt tre måneder siden testet vi syv forskjellige nettlesere. Nå skal vi kjøre deler av testene igjen. Denne gangen med den endelige versjonen av Vivaldi og de nyeste versjonene av de andre nettlesernee.

Les også: Nettlesertest i januar 2016
Les også: Vivaldi 1.0 er lansert

Følgende nettleserversjoner er med i denne testen:

  • Internet Explorer 11
  • Edge 25
  • Chrome 49
  • Firefox 45.01
  • Opera 36
  • Safari 5.1.7
  • Vivaldi 1.0

Hurtighetstester

jetstream2

Vi utsetter alle nettleserne for tre forskjellige hastighetstester: Jetstream, Kraken og Octane. For ordens skyld, verdiene for hver enkelt nettleser er egentlig uinteressant her – det som er interessant er sammenligning mellom de ulike nettleserne under samme forhold.

Jetstream er en Javascript-test som er basert på SunSpider-testen (den har gått ut på dato), og Octane-testen. Høyt tall er bedre enn lavt all.

Det er resultatet av Jetstream-testen du ser her til høyre med verdier fra 0 til 75 000.

Microsoft Edge overrasker med å gå til topps i denne hastighetstesten. Chrome, Vivaldi, Opera og Firefox viser et greit resultat, mens Internet Explorer henger etter.

Det kan nevnes at nettleseren Safari klarte ikke denne testen, det vil si at testen ikke ble fullført.

kraken2

Kraken er en Javascript-test som er basert på den gamle SunSpider-testen som nå har gått ut på dato, det vil si den er ikke lenger oppdatert. Resultatet måles i millisekunder. Lavt tall er et bedre resultat enn et høyt tall.

Det er resultatet av Kraken-testen du ser her til høyre med verdier fra 0 til 17 000 ms.

Alle nettleserne klarer seg godt i denne testen, med ett unntak. Safari er taperen i denne testen.

octane2

Octane er en Javascript-test fra Google. Den er mer moderne enn V8 BenchMark Suite-testen og Octane er ment å erstatte V8-testen. Resultatene er et tall uten noen måleenhet. Høyt tall er et bedre resultat enn et lavt tall.

Det er resultatet av Octane-testen du ser her til høyre med verdier fra 0 til 14 000.

Vinnerne er Edge, Chrome, Vivaldi og Opera. Firefox viser også et greit resultat.

Microsoft Edge overrasker ved å toppe også denne testen.

Det er Safari som er testens taper, mens Internet Explorer er midt på treet.

Stresstest

nettlesere_1_fane

Vi åpner 30 faner samtidig og sjekker hvordan nettleserne takler situasjonen, det vil si hvor mye minne den bruker. Testen er tredelt, vi åpner først 1 fane, deretter 5 faner, og til slutt hele 30 faner samtidig.

Det øverste bildet her til høyre viser 1 fane, det midterste viser 5 faner og det tredje bildet viser tall for nettleserne med 30 faner åpne samtidig. Tallene viser megabyte (MB) minne, altså hvor minne den aktuelle nettleseren bruker.

Det kan nevnes at Microsoft Edge bruker nettlesermotoren EdgeHTML og den ligner på Chromium i den forstand at hver fane kjører hver sin prosess separat.

nettlesere_5_faner

5 faner
I testen med 5 faner åpne samtidig er det Safari som overrasker, det vil si nettleseren som vi ikke forventer så mye av. Stresstesten er den eneste som Safari gjør det bra. Vivaldi gjør det brukbart.

Nettlesermotoren styrer fanene
Det som er verdt å merke seg er at nettleserne bruker forskjellige nettlesermotorer, det er en programvarekomponent som styrer måten nettleseren viser nettsiden. Chrome, Opera og Vivaldi bruker samme nettlesermotor, nemlig en motor som er basert på Chromium.

Det innebærer blant annet at hver fane åpnes som en separat prosess. Fordelen med dette er at hele nettleseren krasjer ikke selv om en av fanene krasjer. Ulempen er at nettleseren bruker mye minne hvis du pleier å åpne mange faner samtidig. Hvis du har lite fysisk minne installert i PC-en din kan dette bli et problem.

nettlesere_30_faner

30 faner
Nettlesertesten med 30 faner åpne samtidig er den ultimate stresstesten. Safari er overraskende nok en klar vinner. Vivaldi gjør det helt greit sammenlignet med de andre.

Denne testen viser seg å være en utfordring for enkelte av nettleserne. Både Internet Explorer og Edge sliter veldig. Pleier du å kjøre mange faner samtidig i nettleseren bør du ikke satse på nettleserne fra Microsoft. Det er spesielt Safari som viser seg å være ekstremt god på dette, selv om nettleseren er dårlig på nesten alt annet.

Konklusjon

Vivaldi gjør det absolutt godt i hastighetstestene og er en vinner i Kraken-testen. I stresstesten (flere faner åpne samtidig) gjør den endelige versjonen av Vivaldi det bedre enn testversjonen.

Vi foretrekker fortsatt Firefox, slik vi gjorde i vår forrige test for tre måneder siden, men Vivaldi kommer som en meget spennende utfordrer.

Chrome og Opera er også brukbare alternativer. Skal du velge en nettleser som er innebygd i Windows bør det være Edge, fordi den gjør det vesentlig bedre enn Internet Explorer i våre tester – unntaket er om du pleier å ha mange faner åpne samtidig, fordi her sliter både Edge og Internet Explorer veldig. Safari anbefales ikke hvis du bruker Windows – denne nettleseren er laget for Mac og er best der.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *