Oversikt over Lightroom-grensesnittet

Adobe Lightroom er et program som kan brukes til å organisere og redigere digitale bilder.
Dette programmet finnes i to utgaver, nemlig Lightroom CC (abonnementbasert) og Lightroom 6 (for engangspris) – de to utgavene har de samme funksjonene, forskjellen ligger i måten du betaler for programmet.

Les også: Lightroom-guide

Den rimeligste måten å kjøpe Lightroom på er å kjøpe en pakke med både Photoshop og Lightroom. Les mer om prisalternativene i vår guide.

Vi skal nå gi en oversikt over grensesnittet i Adobe Lightroom – altså en oversikt over mulighetene i programmet. Dette er for brukere som har nettopp tatt i bruk Lightroom, og som ikke er vant til grensesnittet.

Du finner flere detaljer i vår Lightroom-guide.

Arbeidsområdet

I midten av Lightroom-grensesnittet er arbeidsområdet.

light0

Her er altså selve bildet som skal redigeres.

Moduler

light2

Lightroom har syv forskjellige moduler. Du velger Library-modulen hvis du skal organisere bilder og Develop-modulen hvis du skal redigere et bilde. De andre modulene er Map (legg til kartelementer), Book (lag en fotobok), Slideshow (lag lysbildevisning), Print (utskrift) og Web (lag et fotoalbum på en nettside). Du finner modul-knappene øverst til høyre i Lightroom.

Meny

Menylinjen er øverst til venstre i Lightroom.

light1

Her finner du menyvalg som «File» og «Edit», men du finner ikke «Save», «Save as» eller «Open». Lightroom har valgene «Import» og «Export» i stedet for disse. Forklaringen på dette finner du i Lightroom-katalogen, det vil si dette programmet organiserer bildene dine annerledes enn for eksempel Photoshop. Les mer om Lightroom-katalogen i vår guide.

To paneler

De to panelene, venstre og høyre panel, er to viktige områdene i Lightroom. Her finner du verktøy for å organisere (venstre panel), og redigere (høyre panel) bildene.

På toppen av venstre panel finner du forhåndsvisning av bildet som er åpent, og på toppen av høyre panel har du histogrammet til samme bildet.

Innholdet i begge panelene avhenger av om du er i Library-eller Develop-modus. Er du i Library-modus, ser venstre panelet slik ut:

light33

Du finner følgende valg under venstre panel i Library-modus:

 • Catalog gir deg tilgang til alle bildene du har importert til Lightroom. Du kan bruke et avansert, men brukervennlig filter som viser bildene du ønsker å se.

 • Folders viser oversikt over mapper du har importert bilder fra.

 • Collections viser ulike typer bildesamlinger, for eksempel bilder med en spesiell egenskap eller som er blitt behandlet på en spesifikk måte.

 • Publish Services kan brukes til å legge ut bilder direkte fra Lightroom til sosiale nettsteder som Facebook eller Flickr.

 

Du får følgende valg under venstre panel i Develop-modus:

light333

 • Presets er forhåndsinnstillinger. Lightroom leveres med mange mange slike Presets. Hvis du holder musepekeren over hvert Preset, uten å klikke på, vil du se forhåndsvisning av Presets-effekten i den smale bilderammen over panelet. Du må klikke på selve Preset-knappen for å aktivere selve effekten.

 • Snapshots kan brukes til å lagre en spesifikk del av en redigeringsprosess, altså en spesifikk del av historikken. Dette kan man gjøre hvis man ønsker å ta vare på en viktig del av en redigeringsprosess, slik man lettere kan komme tilbake til den delen av prosessen.

 • History gir deg en oversikt over hele historikken til et bestemt bilde. Her finner du en oversikt over absolutt alt du har gjort med et bilde, og kan eventuelt bruke dette til å angre på en redigering.

 • Collections har den samme funksjonen som i Library-modus, altså viser en oversikt over ulike typer bildesamlinger.

Høyre panel

På høyre siden i grensesnittet er høyrepanel – plassert under bildets histogram. Dette panelet viser forskjellige detaljer, avhengig av om du er i Library-eller Develop-modus. Slik ser høyre-panelet ut, hvis du er i Library-modus:

lightroom_library_right

Du finner følgende valg under høyre panel i Library-modus:

 • Quick Develop tilbyr raske justeringer av et bilde, uten at du trenger å forlate Library-modus. Her kan du justere blant hvitbalanse, tone, beskjæring, og velge om bildet skal være i svart/hvitt eller i farger. Du får bedre detalj-styring i Develop-modus.

 • Keywording kan brukes til å tagge bildet med enkeltord.

 • Keyword List tilbyr redigering av ord som brukes til å tagge et bilde.

 • Metadata lister opp informasjon om et bestemt bilde. Detaljene er hentet fra EXIF-informasjonen som følger med hvert bilde.

 • Comments er en funksjon for deg som bruker en av tjenestene under Publish Services, for eksempel Flickr eller Facebook. Med denne aktivert skal det være mulig å legge inn kommentarer på et aktuelt bilde. De aktuelle tjenestene må være konfigurert i Lightroom for at denne funksjonen skal være aktivert.

Slik ser høyre-panelet ut, hvis du er i Develop-modul:

lightroom_develop_right

Dette panelet er det mest detaljerte og det mest spennende i Lightroom. Her finner du verktøyene for redigering av bilder.

Like under histogrammet finner du fem forskjellige verktøy:

 • Crop Overlay – beskjæring.
 • Spot Removal – fjerning av flekker.
 • Red Eye Correction – fjerning av røde øyne.
 • Graduated Filter – brukes til å påføre skygge-effekt til et bilde.
 • Radial Filter – kan bruker til å lage vignett-effekt i en bestemt del av et bilde.
 • Adjustment Brush – en kost som kan brukes til å «male» effekter på et bilde.

lightroom_develop_right2

 

 

Videre nedover finner du følgende valg:

 • Basic gir mulighet til å justere hvitbalanse, eksponering, kontrast, highlights, skygge, hvitt, svart, klarhet (skarphet) og metning.

 • Tone Curve kan brukes til å justere toner i bildet.

 • HSL/Color/B&W tilbyr detaljert justering av fargemiks i både fargebilder og svart-hvite bilder.

 • Split Toning kan brukes til ytterligere fargejustering.

 • Detail kan brukes til ytterligere justering av skarphet og støy-redusering.

 • Lens Corrections kan brukes til å korrigere eventuelle feil i objektivet. Du kan aktivere korrigeringen ved å sette en hake ved «Enable Profile Correcrions», og se om dette forbedret bildet, slik du ønsker å ha det. Hvis du er misfornøyd med korrigeringen, kan du bare fjerne haken, og deaktivere valget.

 • Effects tilbyr effekter som vinjettering og støy.

 • Camera Calibration tilbyr mulighet til å justere kameraprofi.

Bildebånd

light6

Under det store bildet finner du en rad av små bilder som ligger i samme mappe i Lightroom-katalogen. Her kan det være ett eller flere bilder, antallet avhengig av hvor mange bilder du har importert til Lightroom, fra samme mappen.

Hvis du ser nærmere på de små bildene, vil du kanskje legge merke til at noen av dem (eller alle sammen) har noen små merker eller ikoner. Merkene er en indikator på at disse bildene er blitt redigert. Alle redigeringer blir nemlig lagret automatisk i Lightroom, også hvis du avlutter programmet og starter det på nytt. Dette er en av mange magiske egenskaper til Lightroom.

Verktøylinje

Dette er et bånd som er plassert like under selve bildet. Her kan du kan plassere så mange verktøy du selv ønsker.

toolbar_content2

Klikk på menyvalget (en liten trekant) nederst i høyre bildehjørnet (du får opp teksten «Select Toolbar Content», hvis du holder musepekeren over trekanten) for å legge til eller velge bort ett eller flere verktøy.

Den første delen av dette båndet kan se slik ut:

light5

Slik kan båndet fortsette.

light55

Du velger selv hvor mange verktøy du har tilgang til, til enhver tid.

Knapper på verktøylinjen:

Du finner følgende fire knapper på verktøylinjen, som er plassert like under et bilde.

lightroom_views

 • Grid View viser en oversikt over bilder i en bestemt mappe. Her vises flere bilder.

 • Loupe View viser ett bilde i en større utgave.

 • Compare View viser to bilder for å sammenligne side ved side, det vil si her kan du velge hvilket bilde du liker best. Dette er bilder som er plassert i en rekkefølge samme mappen.

 • Survey View viser alle bildene i samme mappen. Du kan klikke på krysset nederst i høyre hjørnet i et bilde for å «fjerne» bildet – bildet fjernes kun fra «Survey View», og ikke fra mappen. Hensikten med «Survey View» er å få bedre oversikt over bilder i en mappen, og for å eventuelt behandle flere bilder samtidig.

 • People er ansiktsgjenkjenning. Denne visningen viser bilder med ansikt. Du kan velge å indeksere alle bildene dine i Lightroom-katalogen som viser ansikt. Fordelen er at det blir enklere for Lightroom å finne spesifikke personer. Det kan ta tid å indeksere hele katalogen hvis du har mange bilder med ansikter.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *