Slik flytter du Lightroom til ny PC

Denne guiden handler om å overføre bilderedigeringsprogrammet Adobe Lightroom Classic fra en gammel PC til en ny PC.

Les også: Den store Lightroom-guiden

Det handler både om å kopiere Lightroom-katalogen, men også alle originalbildene. Det som er viktig å være klar over er at Lightroom-katalogen lagrer ikke selve bildene, men kun referanser til bildene. Derfor må du kopiere begge deler, altså både Lightroom-katalogen og originalbildene.

Det andre som er viktig å huske er at Lightroom-katalogen har referanser til bildene, altså en sti (mappestruktur) til bildene. Dette betyr at dersom mappestrukturen på den nye PC-en er annerledes enn på den gamle, for eksempel hvis bildene ligger på C-drevet og ikke D-drevet, da må denne endringen redigeres i Lightroom. Dersom derimot bildene er lagret på nøyaktig samme sti, da trenger du ikke å foreta noen endringer.

Forberedelser

Det kan være lurt å bruke denne anledningen til å rydde i Lightroom-katalogen, altså før du kopiere til en ny PC. Hvis du tidligere har importert mange bilder inn i Lightroom kan dette være en fin anledning til en stor ryddeoperasjon.

Det er flere ting å tenke på. Du kan starte med å slette bilder du ikke skal ta vare på, det vil si bilder du har importert til Lightroom, kanskje for å eksperimentere med redigering, men har senere funnet ut at du ikke liker bildene.

Det du kan gjøre er å høyreklikke på hvert bilde du skal slette, og velge Remove Photo fra høyreklikkmenyen. Videre kan du velge Delete from Disk. Hvis du velger Remove from Lightroom fjerner du bildet fra katalogen, men du sletter ikke bildet fra PC-en. Dette er en fin måte å rydde i katalogen og fjerne bilder du ikke ønsker å jobbe med videre.

Husk også å ta backup

Backup av både Lightroom-katalogen og originalbildene.

Kopier bildene til den nye PC-en

Vi snakker om originalbildene. Det er en stor fordel hvis du klarer å legge bildene i en mappe med det samme navnet, for eksempel C:\Brukere\«brukernavn»\Bilder. Da slipper du å få feilmelding i Lightroom fordi refereransene i katalogen er uendret, altså da finner Lightroom originalbildene.

Kopier den gamle Lightroom-katalogen til den nye PC-en

Her skal du rett og slett kopiere Lightroom-katalogen fra den gamle PC-en til den nye. Denne katalogen er plassert i egen mappe. Katalogen ligger i en fil med navnet Lightroom Catalog.lrcat, men det opprettes flere filer etter hvert som du bruker Lightroom. Du finner detaljene i vår guide.

Du kan uansett finne ut hvor Lightroom-katalogen er plassert via følgende menyvalg i Lightroom Classic: Edit, Catalog Settings, General. Her står plasseringen i klartekst.

Installer Lightroom på den nye PC-en

Lightroom installeres via Creative Cloud-appen. Vær oppmerksom på å ikke forveksle Lightroom (nettskybasert app) med Lightroom Classic (app for bilder på lokal PC). Det er altså Lightroom Classic du skal velge.

Deretter er det bare å kjøre Lightroom Classic-appen. Den første gangen du kjører appen vil du kanskje få opp et vindu som forteller at du har installert Lightroom på 2 PC-er. Du slipper denne meldingen dersom du kun bruker Lightroom på den ene PC-en.

Denne meldingen dukker opp til tross for at du logger deg av på den ene PC-en, som altså skal forsikre deg mot slike konflikter. Her må du rett og slett velge (Sign out) en enhet du ikke skal bruke Lightroom på, og deretter klikke på Continue.

Videre vil du få opp et vindu med kort informasjon om nyhetene i den nyeste Lightroom-versjonen. Klikk på Ok, got it for å fortsette. Du vil nå få opp et nytt vindu med generelle tips om bruken av Lightroom. Klikk på kysset øverst til høyre for å lukke vinduet.

Programvinduet til Lightroom Classic er nå åpent, men med null innhold. Forklaringen er at du har ikke importert noen bilder til Lightroom-katalogen. Du har nå to valg:

  1. Du kan velge å importere bilder inn i Lightroom, altså du velger å ta i bruk en helt ny katalog.
  2. Du kan velge katalog-filen du kopierte fra den gamle PC-en.

Hvis du skal flytte Lightroom fra den gamle PC-en til den nye skal du altså velge alternativ 2.

Lightroom oppretter automatisk en ny katalog ved installasjon. Plasseringen av denne mappen kan være C:\Brukere\«brukernavn»\Bilder\Lightroom

Det bør gjøre er å endre denne mappen til mappen du kopierte fra den gamle PC-en. Denne prosessen med å endre plassering av Lightroom-katalogen er ikke særlig intuitiv, men du gjør det i Lighroom via menyvalget Edit og Catalog Settings… Her klikker du på Show-knappen og blar deg frem til den gamle katalogfilen du har kopiert og limt inn i den nye PC-en. Her skal du dobbeltklikke på LRCAT-filen, det vil si den filen som inneholder selve katalogen. Deretter får du videre instrukser om det å bytte katalog i Lightroom. Dette med å dobbeltklikke på filen er ikke forklart noe sted, men slik gjøres det altså.

Dermed har Lightroom Classic fått den gamle katalogen i stedet for den nye.

Korriger Lightroom-lenker

Hvis du ser bildene i Lightroom, men at du ser spørsmålstegn eller utropstegn ved enkelte eller flere mapper, det betyr at bildene refererer til feil mappe på din PC, altså stien til originalbildene er feil. Dette kan du korrigere. Du bør ikke fjerne disse bildene/mappene, eller importere dem på nytt.

Det du kan gjøre er å høyreklikke på bildet/mappen og velge Find Missing Folder, og deretter bla deg frem til riktig plassering. Dette skjer gjerne hvis bildene er på annet annet drev enn på den gamle PC-en.

Kilde: lightroomqueen.com

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *