Lightroom-guide: slik organiserer du bildene dine

Adobe Lightroom er foretrukket av mange profesjonelle fotografer for å organisere og redigere digitale bilder. På denne siden får du en rekke tips om hvordan du kan bruke Lightroom til å organisere bildene dine.
Les også: Lightroom-guide

Det som gjør Lightroom annerledes er at det er tilpasset arbeidsflyten for fotografer og fotointeresserte.

Lightroom er annerledes

Når du kjører Lightroom for første gangen, blir du sikkert overrasket over at du ikke ser noen bilder i programvinduet. Lightroom har heller ingen Open-mulighet i noen av menyene.

Les også: Lightroom vs Photoshop

Du må importere alle bildet til Lightroom, for å kunne organisere og redigere bildene.

Library-modus brukes til å organisere bilder

Venstre panelet i Lightroom i Library-modus gir deg tilgang til mapper og sosiale tjenester.

Her finner du følgende mapper:

navigator

 • Navigator viser en forhåndsvisning av bildet du har åpent. Dette er spesielt nyttig når du holder musepekeren over valgene under «presets»-mappen.

  På høyre siden av Navigator finner du følgende muligheter:

  fit

  • FIT viser bilder slik at det passer i arbeidsflaten i Lightroom, men det vises med mellomrom rundt bildet, dersom bildets proporsjoner (forholdet mellom høyde og bredde) er forskjellig fra arbeidsflaten i Lightroom.

  • FILL viser bildet slik at det fyller opp arbeidsflaten i Lightroom, uansett bildets proporsjoner.

  • 1:1 viser bildet i sideforholdet 1:1, altså i full størrelse.

  • 1:8 viser bildet i sideforholdet 1:8, dette sideforholdet kan du endre på med rullegardinen til høyre for tallet («Change Zoom Level» vises når du holder musepekeren over dette).

 • Catalog inneholder bildene du har importert til Lightroom-katalogen. Du kan velge å vise alle bildene, «Quick Collection» eller bildet du importerte sist.

 • Folders – her finner du originalmappen med filene du har importert bilder fra. Her kan også du legge til flere mapper, dersom du ønsker det, ved å klikke på pluss (+) tegnet. Hvis du ser grønn farge ved siden av drivet, indikerer det OK lagringsplass – gul farge betyr at lagringsplassen nærmer seg full kapasitet, mens rød farger indikerer et kritisk nivå.

 • Collections kan brukes til å organisere bildene dine i virtuelle mapper, slik du ønsker.

  Det kalles virtuelle mapper fordi de påvirker ikke plassering av bildene i Lightroom eller på harddisken. Dette betyr med andre ord at hvis du «flytter» bilder til en «Collection»-mappe, vil ikke dette endre plassering av bildet – «Collections» har kun en lenke til et bilde, og ikke selve bildet.

  Du oppretter en ny mappe under «Collections» ved å klikke på pluss (+) tegnet.

  collections

  Det finnes tre typer «Collections»-mapper:

  • Collection er en mappe med samling av bilder – dette kan være undermappe av «Collection Set».

   Du kan legge inn bilder i denne mappen ved å klikke-og-dra bildene fra andre mapper. Du kan slette bilder fra samlingen ved å trykke Delete på tastaturet, noe som kun vil slette bildene fra «Collection», men det sletter ikke bildene fra Lightroom eller fra harddisken.

  • Smart Collections er mapper med en slags filterfunksjon, altså som oppfyller spesielle kriterier.

   Det finnes allerede en rekke «Smart Collections»-mapper i Lightroom, for eksempel bilder som er merket røde eller som har fått fem stjerner.

   Du kan selv opprette egne mapper med dine kriterier, for eksempel alle bilder som er svart/hvite og som er merket med fem stjerner.

  • Collection Set er en mappe med bilder – dette er en måte å organisere bilder på. Du velger selv navn på mappen, for eksempel svart/hvite-bilder, vannfall eller blomsterbilder.

 • Publish Services gir muligheten til å sette opp en forbindelse til sosiale tjenester som Facebook, Flickr, og eventuelt andre.

Merkesystem (filtersystem) i Lightroom

Lightroom har et rating-og prioriteringssystem, som gjør det enkelt å merke bilder slik at du lettere kan finne frem dine favorittbilder, eller bilder du ønsker å jobbe videre med, altså bruke kriterier i et filtersystem.

Det som kan virke som en ulempe for mange er at du må jobbe litt med denne saken, men du blir etter hvert belønnet med god organisering. Du må først importere bildene, og deretter merke bildene på en slik måte at det blir lett å finne frem favorittbildene dine.

I Lightroom kan du merke bildene på ulike måter. Hensikten er å raskere kunne finne frem enkeltbilder. Merkingen skjer ved å klikke på et lite ikon som vises under et bilde. Klikk én gang for å merke et bilde – klikk enda en gang for å fjerne merket.

Du finner verktøyene under hvert bilde i Library-modus:

flag

 • Flag kan brukes til å merke eller avvise («Reject») et bilde. Flag betyr å du liker et bestemt bilde, eller du av en eller annen grunn ønsker å huske bildet. Det å avvise et bilde betyr ikke at du sletter det, eller at du fjerner det fra katalogen i Lightroom, men det betyr at bildet lavprioriteres.

 • Rating er en funksjon som gjør det mulig å gi bilder et visst antall stjerner. Stjerner kan gis etter bildets viktighet, men det kan også brukes til å merke bilder, uansett viktighet eller kvalitet – det er du som bestemmer hvordan du bruker funksjonen.

  Én måte å bruke ratingsystemet på er å gi bilder du liker én stjerne i første omgang, slik at disse merkes, men du kan senere gi bildene et visst antall stjerner etter hvor viktig du synes et bilde er, fem stjerner for de beste bildene.

  Bruk gjerne hurtigtast for å merke et bilde – bare velg et bilde og trykk på 1 på tastaturet, og bildet har fått én stjerne – på den måten kan du på en rask måte gi mange bilder én stjerne. Trykk på 2 for to stjerner, eller 3 for tre stjerner, og så videre.

  Du kan også bruke «Painter»-verktøyet for å gi et visst antall bilder samme antall stjerner. Dette gjør du ved å først klikke på «Painter»-ikonet. Du finner ikonet under et bilde i «Grid View» (visning av mange bilder i Library-modus).

  grid_view1

  Velg deretter for eksempel én stjerne, og nå kan du klikke på alle bilder som skal merkes med én stjerne. Klikke igjen på «Painter»-ikonet for å slå av verktøyet.

 • Fargekoding kan brukes i kombinasjon med flag og rating: Dette er egentlig «bare» en annen måte å merke bilder på – den kan gjerne brukes til å merke spesiell type bilder, for eksempel kan du merke svart/hvite bilder med gul farge. Det er ditt valg.

Nyttig tips: det kan være overveldende og forvirrende å bruke flere forskjellige merkesystemer. Det enkle er ofte det beste. Et tips er kun å bruke for eksempel Flag-ikonet for å merke dine favorittbilder. Dette forenkler prosessen med å finne dine favoritter.

Slik finner du frem merkede bilder
I Library-modus i «Grid View», finner du såkalt «Library Filter» – denne er synlig over arbeidsflaten for et bilde.

library_filter

Her kan du for eksempel velge «Attribute», og kan deretter klikke på en av merkene som brukes som filter-kriterier, for eksempel én stjerne eller noen av fargene. Du vil da finne bildene som oppfyller de valgte kriteriene.

Vær oppmerksom på at «Library Filter» virker for mappen du velger fra venstre panelet i Lightroom.

Nyttig tips: Ønsker du å lete i alle bildene i hele Lightroom-katalogen, må du først klikke på «All Photographs» i «Catalog»-mappen. På denne måten kan du for eksempel klikke på flag-ikonet (hvis det er det du pleier å bruke for å merke dine favorittbilder), og da får du en liste over dine favoritter.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.