Slik er Library-modul i Lightroom

Dette er en del av en større guide om programmet Lightroom Classic som kan brukes til å organisere og redigere bilder. Lightroom Classic er delt i flere moduler og det er Library-modulen som brukes til å importere og organisere bilder.

Les også: Den store Lightroom-guiden

Før bildene kan redigeres i Lightroom må bildene importeres. Dette skjer i Library-modul.

Library-modul

Klikk på Library øverst til høyre i Lightroom-vinduet for å gå til Library-modul. Vi skal nå beskrive de ulike panalene i Library-modul. Vær oppmerksom på at du kan klikke på en liten trekant på venstre siden av hver modul for å se detaljene (for eksempel mappene) i hver modul.

Import og Export

Import og Export er to viktige knapper som brukes til å importere (til katalogen) og eksportere (fra katalogen) bilder i Lightroom. Disse knappene kommer i stedet for en Open-mulighet og en Save-mulighet som finnes i de fleste andre programer. Bilder må altså importeres inn i Lightroom før bildene i det hele tatt kan vises i programmet.

Alle bilder som importeres inn i Lightroom får en referanse i katalogen. Når du er ferdig med å redigere et bilde i Lightroom skal du eksportere bildet til en annen lagringsplass. Les mer i vår guide.

Panel til venstre i Lightroom

Du finner følgende paneler til venstre i Lightroom:

 • Navigator viser forhåndsvisning av et bilde som er i fokus, det vil si et bilde du har klikket på eller som du holder musepekeren over. På Navigator-panelet finner du følgende justeringer:

  • FIT viser bilder slik at det passer i arbeidsflaten i Lightroom, men det vises med mellomrom rundt bildet, dersom bildets proporsjoner (forholdet mellom høyde og bredde) er forskjellig fra arbeidsflaten i Lightroom.

  • FILL viser bildet slik at det fyller opp arbeidsflaten i Lightroom, uansett bildets proporsjoner.

  • 1:1 zoomer bildet til 100 prosent størrelse.

  • 1:4 viser zoom-nivået for bildet, det vil si du kan velge hvor langt du zoomer inn eller ut.

 • Catalog gir deg tilgang til alle bildene du har importert til Lightroom. «All Photographs» viser alle bildene, «All synced Photographes » viser synkroniserte bilder, «Quick Collection» viser bilder Quick Collection-mappen og «Previous Import» viser bilder du nylig har importert.

  Tips Du bør velge «All Photographs» hvis du skal bruke filter-søk. Dette høres kanskje åpenbart ut, men det er fort gjort å glemme denne muligheten. Hvis du bruker filter-søk uten å først velge All Photographs vil du gjerne få null treff, fordi du valgte ikke alle biler som et utgangspunkt.  

 • Folders viser oversikt over mapper du har importert bilder fra, det vil si her får du se mappene til originalbildene. Du kan høyreklikke på en mappe og velge «Show in Explorer» – da får du opp filutforsker på det stedet hvor originalmappen er plassert. Du kan gjøre det samme med et bilde.

 • Collections viser ulike typer bildesamlinger, for eksempel bilder med en spesiell egenskap eller som er blitt behandlet på en spesifikk måte.

 • Publish Services kan brukes til å legge ut bilder direkte fra Lightroom til sosiale nettsteder som Facebook eller Flickr.

Verktøylinje

I midten av Lightroom-programvinduet finner du rammen med selve bildet (ett eller flere bilder). Verktøylinjen er linjen som er plassert nærmest denne rammen. Her finner du forskjellige verktøy.

Verktøyene er plassert oppe og nede i rammen rundt bildet (eller bildene) du har åpent. Du kan selv velge hvilke verktøy som plasseres her.

Du velger verktøyene ved å klikke på en liten trekant nederst til til høyre i bilderammen – du får opp teksten «Select Toolbar Content», hvis du holder musepekeren over trekanten. Du får da opp en meny for å legge til eller velge bort ett eller flere verktøy.

Verktøylinjen nederst til venstre ser slik ut:

Knapper på verktøylinjen:

Du finner følgende knapper på verktøylinjen, som er plassert like under et bilde.

 • Grid View viser en oversikt over bilder i en bestemt mappe. Her vises mange bilder samtidig. Du bruker denne visningen hvis du skal bla i mange bilder i Lightroom, da får du den beste oversikten. Klikk-og dra Thumbnails-skalaen nederst hvis du ønsker å øke eller redusere størrelsen på miniatyrbildene. Du kan ellers skreddersy denne visningen via View, View Options i Lightroom.

 • Loupe View viser ett bilde i en større utgave. Du kan klikke op på de ulike innstillingene på Navigator-panelet til venstre for å endre visningen av bildet, det vil si FIT, FILL, 1:1 og 1:4. Dette er forklart under Navigator-delen i denne guiden. Du kan klikke på et bildet for å zoome inn på det og klikke igjen for å zoome tilbake. Dette er en kjekk mulighet hvis du skal redigere detaljer i et bilde – da kan du altså klikke en gang på bildet og klikke igjen på samme sted for å få normal størrelse. Du kan ellers skreddersy denne visningen via View, View Options i Lightroom.

 • Compare View viser to bilder for å sammenligne side ved side, det vil si her kan du velge hvilket bilde du liker best. Dette er bilder som er plassert i en rekkefølge samme mappen.

 • Survey View viser alle bildene i samme mappen. Du kan klikke på krysset nederst i høyre hjørnet i et bilde for å «fjerne» bildet – bildet fjernes kun fra «Survey View», og ikke fra mappen. Hensikten med «Survey View» er å få bedre oversikt over bilder i en mappen, og for å eventuelt behandle flere bilder samtidig.

 • People er ansiktsgjenkjenning. Denne visningen viser bilder med ansikt. Du kan velge å indeksere alle bildene dine i Lightroom-katalogen som viser ansikt. Fordelen er at det blir enklere for Lightroom å finne spesifikke personer. Det kan ta tid å indeksere hele katalogen hvis du har mange bilder med ansikter.

Filterlinjen

Dette er verktøylinjen som er plassert i midten på toppen av selve bilderammen. Her finner du Text, Attribue, Metadata og None.

Filterfunksjonen er ganske komplisert, for det første fordi mulighetene er ganske mange, men også fordi det er ikke enkelt å velge riktige kriterier for et filtersøk – du er ikke alltid sikker på hva du skal lete etter. Den beste måten å bli fortrolig med denne funksjonen er å bruke den regelmessig.

Du klikker på de ulike knappene alt etter hva slags bilder og hvilken del av bildene du skal lete etter. Standardvalget er None, det vil si filterfunksjonen er deaktivert. Poenget er at filterfunksjonen er kun aktivert når du trenger den – denne funksjonen tar tross alt en del plass i Lightroom-vinduet

Filter-funksjonen har følgende valg:

 • Text brukes til å søke etter blant annet filnavn og nøkkelord.
 • Attribute er det samme som filteret under filstrip nederst.
 • Metadata kan brukes til å søke etter metadata-informasjon.
 • None betyr at filterfunksjonen er deaktivert.

Tips: hvis du skal bruke filterfunksjonen bør du huske på å klikke først på riktig mappe til venstre i Lighroom, det vil si under Catalog-panelet. Her er det ganske mange nybegynnere som gjør feil, det vil si de bare setter i gang med et søk uten å tenke på hvor de søker, det vil si i hvilken mappe. Hvis du skal søke i alle bildene i Lightroom-katalogen bør du først klikke på «All photograps». og deretter definere et filter.

Ytterst til høyre på filterlinjen ser du en liten lås. Denne låsen kan du aktivere (låst) eller deaktivere (åpent) ved å klikke på selve låsen. Dersom låsen er ikke aktivert, altså åpen, og du endrer kilden for søket (for eksempel en annen mappe) vil Lightroom nullstille alle søkekriterier du har tidligere opprettet. Dersom låsen er aktivert, det vil si låst, blir tidligere søkekriterier lagret for eventuelle andre kilder.

«Filmstrip»

«Filmstrip» er den engelske betegnelsen på den nederte linjen i Lightroom som viser bilder i miniatyr. Hensikten er å få en oversikt over bilder som er plassert i samme mappen. Her får du en liste over bilder i en bestemt mappe i Lightroom. Du kan bruke den til å klikke på bilder for å redigere videre. Du kan også bruke piltastene på tastaturet for å navigere deg mellom de ulike bildene i Lightroom.

Hvis du ser nærmere på disse miniatyrbildene vil du legge merke til bittesmå ikoner i selve miniatyrbildene. Disse ikonene viser at bildene er blitt redigert, det vil si de dukker først opp når du begynner å redigere bilder.

Tips: Hvis du vil bli kvitt disse ikonene kan du gjøre dette via Edit, Preferences, Interface og Filmstrip.
Her kan du fjerne haker du selv ønsker.

Tips Hvis Filmstrip-raden nederst er borte er det være fordi den er skjult.
Du kan eventuelt aktivere den via Window, Panels og Show Filmstrip.

Merkesystem i Lightroom

Lightroom har et rating-og prioriteringssystem, som gjør det enkelt å merke bilder slik at du lettere kan finne frem dine favorittbilder, eller bilder du ønsker å jobbe videre med, altså bruke kriterier i et filtersystem.

Dette systemet kan virke som en tungvinn funksjon fordi du får ikke nytte av den med en gang, men du blir etter hvert belønnet med god organisering. Den store fordelen er at du finner dine favorittbilder raskere.

I Lightroom kan du merke bildene på ulike måter. Hensikten er å raskere kunne finne frem enkeltbilder. Merkingen skjer ved å klikke på et lite ikon som vises under et bilde. Klikk én gang for å merke et bilde – klikk enda en gang for å fjerne merket.

Du finner verktøyene under hvert bilde i Library-modus:

flag

Tips: hvis ikke du ser merkeverktøyene under et bilde er det fordi visningen er deaktivert.
Du kan vise merkevekrtøyene ved klikke på trekanten nederst til høyre («Select Toolbar Content») og sette en hake ved ett av verktøyene.


Dette er merkeverktøyene:

 • Flag kan brukes til å merke eller avvise («Reject») et bilde. Flag betyr å du liker et bestemt bilde, eller du av en eller annen grunn ønsker å huske bildet. Det å avvise et bilde betyr ikke at du sletter det, eller at du fjerner det fra katalogen i Lightroom, men det betyr at bildet lavprioriteres.

 • Rating er en funksjon som gjør det mulig å gi bilder et visst antall stjerner. Stjerner kan gis etter bildets viktighet, men det kan også brukes til å merke bilder, uansett viktighet eller kvalitet – det er du som bestemmer hvordan du bruker funksjonen. Én måte å bruke ratingsystemet på er å gi bilder du liker én stjerne i første omgang, slik at disse merkes, men du kan senere gi bildene et visst antall stjerner etter hvor viktig du synes et bilde er, fem stjerner for de beste bildene. Bruk gjerne hurtigtast for å merke et bilde – bare velg et bilde og trykk på 1 på tastaturet, og bildet har fått én stjerne – på den måten kan du på en rask måte gi mange bilder én stjerne. Trykk på 2 for to stjerner, eller 3 for tre stjerner, og så videre. Du kan også bruke «Painter»-verktøyet for å gi et visst antall bilder samme antall stjerner. Dette gjør du ved å først klikke på «Painter»-ikonet. Du finner ikonet under et bilde i «Grid View» (visning av mange bilder i Library-modus). Velg deretter for eksempel én stjerne, og nå kan du klikke på alle bilder som skal merkes med én stjerne. Klikke igjen på «Painter»-ikonet for å slå av verktøyet.

 • Fargekoding kan brukes i kombinasjon med flag og rating: Dette er egentlig «bare» en annen måte å merke bilder på – den kan gjerne brukes til å merke spesiell type bilder, for eksempel kan du merke svart/hvite bilder med gul farge. Det er ditt valg.

Tips: det kan være overveldende og forvirrende å bruke flere forskjellige merkesystemer. Det enkle er ofte det beste.
Et tips er kun å bruke for eksempel Flag-ikonet for å merke dine favorittbilder. Dette forenkler prosessen med å finne dine favoritter.

Slik finner du frem merkede bilder

Tips: Ønsker du å lete i alle bildene i hele Lightroom-katalogen, må du først klikke på «All Photographs» i «Catalog»-mappen. På denne måten kan du for eksempel klikke på flag-ikonet (hvis det er det du pleier å bruke for å merke dine favorittbilder), og da får du en liste over dine favoritter.

Quick Develop

Library-modul skal i utgangspunktet bruker til å organisere bildene dine og Develop-modul kan brukes til å redigere bilder. Quick Develop er et panel i Library-modul som gir deg en mulighet for rask redigering av bildene dine uten å forlate Library-modul i Lightroom.

Det du kan gjøre her er å definere preset for et bilde, det vil si forhåndslagrede redigeringer. Du kan redigere hvitbalanse. Du kan også endre tone i bildet, altså eksponering, kontrast, whites, blacks og så videre.

Du bør i utgangspunktet Develop-modul for redigering av bilder, men Quick Develop i Library er altså et alternativ for raske redigeringer.

Collections

Collections er en måte å organisere bildene dine i mapper i Lightroom. For ordens skyld, menyvalget Folders viser plasseringen av originalbildene som er blitt import inn i Lightroom-katalogen.

Collections kan du derimot bruke til å organisere bildene dine på din måte. Dette gjør du for eksempel hvis du skal lage et fotoalbum i Lightroom eller når flere bilder skal få samme behandling. Du kan opprette ny Collection ved å klikke på pluss-tegnet («New Collection») i Collection-panelet. Du kan da velge å opprette Collection, Smart Collection eller Collection Set.

Bruk gjerne Collection Set for hovedkategori (for eksempel natur) og Collection som underkategori (for eksempel vannfall). For ordens skyld, bildene flyttes ikke til Collection, men kun referansene til bildene, det vil si Collection er en fin måte å organisere bildene dine uten å flytte selve bildene.

Du kan bruke flere metoder for å «flytte» bilder til Collecion. Du kan velge ett eller flere bilder, høyreklikke å velge aktuell Collecion fra menyen. Du kan også bla deg frem til bildene og klikke-og-dra bildene til aktuell Collection.

Quick Collection

Quick Collection er en midlertidig samling av bilder og som kan være veldig nyttig funksjon hvis du er vant til å bruke den. Du finner Quick Collection til venstre i Lightroom under Catalog-panelet. Denne mappen er gjerne tom hvis du ikke har brukt Lightroom lenge.

Hvis du ser på tilfeldig miniatyrbilder i Lightroom er det en liten sirkel øverst i høyre hjørnet. Hvis du klikker på sirkelen legger du bildet i Quick Collection. Dette er rett og slett en rask måte å merke bilder du skal bruke i et prosjekt. Du kan bare klikke på sirkelen igjen for å fjerne bildet fra Quick Collection.

Smart Collection

Bilder blir lagt til denne mappe automatisk når bildere oppfyller spesielle kriterier, for eksemple bilder som er merket (rødt merke eller fem stjerne) på en spesiell måte. Denne mappen er dynamisk, det vil si hvis du endrer merking av et bilde blir dette bildet fjernet fra denne mappen.

Du kan legge til dine egne Smart Collection – dette gjør du ved å klikke på pluss-tegnet ved siden av Collection og velge Smart Collection. Du kan gi et navn til denne mappe og du kan velge kriterier for bilder som legges i denne mappen. Fordelen med disse mappene er at du vil alltid finne bilder i mappene som oppfyller de bestemte kriteriene. Dette kan være svært nyttig for å finne frem bilder som er merket på en bestemt måte.

Smart Previews

Smart Previews er lett versjon av originalbildene. Denne versjonen kan brukes i stedet for originalbildene i Lightroom og den er spesielt nyttig for brukere som er mye på farten og som trenger rask visning av bildene.

Fordelen med Smart Previews er at bildene dukker opp raskere i Lighroom, spesielt i Develop-modul. Du kan også jobbe med bildene i offline-modus, det vil si du kan redigere bildene selv om Lightroom ikke har tilgang til originalbildene. Ulempen med Smart Previews er at du vil ikke kunne redigere detaljer i bilder like effektivt. Er du opptatt av finjustering og høy bildekvalitet er Smart Preview kanskje ikke en god ide for deg. Hvis du derimot er mye på farten og er opptatt av å gjøre Lightroom raskest mulig er dette noe du bør vurdere.

Du kan selv velge denne muligheten under Import, TO My Catalog, File Handling, Build Smart Previews. Du kan også aktivere Smart Preview for bestemte bilder selv om bildene allerede er importert inn i Lighroom – dette gjør du ved å først klikke på mappen med bildene og deretter klikke på et lite ikon under Histogrammet til høyre hvor det står «Original Photo» – hvis du holder musepekeren over dette ikonet vil du se «Build a Smart Preview for this photo to allow offline editing» – du kan altså klikke på dette ikonet for å aktivere Smart Preview for bildene i denne mappen.

«Stack»

«Stack» er en metode du kan bruke til å «pakke» flere bilder sammen i ett bilde. Hensikten er gjerne å få bedre oversikt over bilder i Library-modul. Har du mange bilder som ser ganske like ut kan du stakke dem sammen slik at det kun vises ett bilde.

Du merker først bilder, høyreklikker på dem og velger Stacking, Group into Stack fra menyen. Ønsker du å vise alle bildene i en stakk kan du klikke på nummeret du ser øverst i venstre hjørnet på et bilde, for eksempel «1 og 3», og alle bildene i den samme staken vil da vises.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *