Import og eksport i Lightroom Classic
Dette er en del av en større guide om programmet Lightroom Classic som kan brukes til å organisere og redigere bilder.

Les også: Dette er Lightroom Classic

Vi starter med den første delen av arbeidsflyten til en fotograf, nemlig import av bilder inn i Lightroom-katalogen og forteller også den siste delen av arbeidsflyten, nemlig eksport av bilder ut av Lightroom-katalogen.

De to funksjonene Import og Export i Lightroom er såpass viktige at de får egen side. De er viktige fordi Lightroom er uten funksjonene Open og Save som mange andre programmer har. Det betyr at du må importere bilder til Lightromm før du kan redigere bilder med programmet.

I tillegg er det slik at en del bilderedigeringer foregår faktisk ikke i hoveddelen av Lightroom, men i Import-og Export-delene. Vi gir deg oversikten!

Import

Det du vil legge merke til første gangen du bruker Lightroom Classic er at du ser ingen bilder i programmet. Du får rett og slett ikke tilgang til noen bilder – du må importere bilder inn i Lightroom før du i det hele tatt kan gjøre noe med bildene med dette programmet.

Lightroom Classic mangler en Open-mulighet og derfor bruker du Import-funksjonen til å importere bilder før du i det hele tatt kan redigere bildene. Du klikker på Import i Library-modus, velger en mappe du skal importere bilder fra, for eksempel bilde-mappen i Windows, og til slutt klikker du på Import-knappen

Innstillinger
Før du importerer bilder til Lightroom-katalogen kan det være lurt å se på innstillinger for Import-funksjonen. Du finner den via Edit, Preferences i Lightroom. Hvis du er en vanlig bruker trenger du som regel ikke å foreta noen endringer her, men det er kjekt å vite om muligheten.

Tips: Lightroom har en funksjon som er ganske nyttig for deg som pleier å importere bilder direkte fra et minnekort som er koblet til en datamaskin. Denne funksjonen gjør at Import-dialogen spretter opp hver gang du plugger et minnekort i datamaskinen.

Denne funksjonen er imidlertid en plage for mange andre. Problemet er at dette skjer også hver gang du skal bruke en minnepinne, noe som kan oppleves veldig masete, spesielt hvis du skal bruke minnepinnen til helt andre ting enn overføring av bilder.

Pleier du ikke å importere bilder fra et minnekort, men fra lokal lagringsplass er denne funksjonen mer til plage enn til nytte. Derfor er det svært nyttig å slå av funksjonen. Dette gjør du via Edit, Preferences, General, Import Options. Fjern haken ved «Show import dialog when a memory card is detected».

Slik importerer du bildet til Lightroom
Start med å velge en kilde til venstre i Import-vinduet, du kan for eksempel klikke på en mappe som du har overført fra ditt kamera til din PC. Du vil da få en rekke muligheter:

 • FROM Local disk (C:)
  Dette er menyen til venstre, det vil si kildepanelet. Hva som står her avhenger av hva slags kilde du har valgt, for eksempel lokal harddisk i en Windows PC.

 • Innhold-området – All photos
  Dette er området i midten som viser bilder i miniatyr som befinner seg i mappen du har klikket på. Du kan eventuelt endre visningen fra alle bilder til nye bilder (New photos) hvis du ønsker det. Du kan også velge å vise bildene i Grid View (alle bildene i miniatyr) eller Loupe View (kun ett bilde).

  Du kan merke bilder som skal importeres, men det mest naturlige her er å merke alle bildene og det er også det som er standard. Du har muligheten til å merke alle (Check All) bildene eller fjerne merking (Uncheck All), men siden Check All er standard trenger du egentlig ikke å gjøre noe her – bare klikke på Import-knappen.

  Tips: Det er erfaringsmessig en god praksis å først importere alle bildene inn i Lightroom-katalogen og deretter slette enkeltbilder (dårlige bilder) ved høyreklikke på dem i hovedvinduet i Library-modul i Lightroom og velge «Remove Photo» og «Delete from Disk». Undertegnede synes altså det er bedre å først importere alt og deretter rydde ved å slette bilder som er for dårlige. Denne arbeidsmetoden gir deg bedre kontroll, fordi du får da bedre tid til å vurdere om enkeltbilder er for dårlige.

 • Copy as DNG Copy Move Add
  Her har du følgende valg:

  • Copy as DNG kopierer bilden og konverterer bildene samtidig til DNG-format. Skal du jobbe med JPEG-formatet er dette valget altså ikke aktuelt.

  • Copy kopierer bildene uten konvertering.

  • Move kopierer bildene og sletter bildene fra originalmappen.

  • Add lager en en referanse til bildene hvor de lagres på din datamaskin. Dette er standardvalget og det som passer de fleste brukere.

  Tips: Hvis du velger Copy eller Move i stedet for Add får du flere paneler til høyre i Import-vinduet. Du får blant annet File Renaming-panel som gjør at du kan velge å endre navn på bildene under import. Du får også Destination-panel som gjør det mulig å endre destinasjonsmappen for importe bilder. De fleste brukere har nok ikke behov for disse mulighetene, men det er kjekt å vite om dem.

 • TO My Catalog
  Dette er området til høyre i Import-vinduet. Bildene skal importeres til Lightroom-katalogen. Her finner du to panaler:

  • File Handling
   Her kan du foreta en rekke endringer på bildene før de importeres, dersom du ønsker det. Det dreier seg blant annet om Smart Preview, duplikater og ekstra kopi av bildene. Dette trenger du ikke å gjøre noe med mindre du er avansert bruker.

  • Apply During Import
   Her kan du velge innstillinger for bilder du importerer, men det er kun for avanserte brukere.

Import Preset er en funksjon du finner nederst i Import-vinduet. Standardvalger er None, det vil si ingen nye preset er opprettet. Hvis du velger «Save Current Settings as New Preset» blir Import-innstillingene lagret som et nytt preset. Dette valget er kun for avanserte brukere.

Export

Du finner Export-knappen ve siden av Import-knappen. Export er en funksjon som kommer i stedet for Save eller Save As som de fleste andre bildeprogrammer har. Denne funksjonen er en luring, fordi du finner en del redigeringsfunksjoner her som ikke er i hovedvinduet i Lightroom. Det er dette mange nybegynnere ikke er klar over. Et eksempel på dette er å sette vannmerke i et bilde – dette gjør du ikke i selve Lightroom-vinduet, men i Export-funksjonen.

Preset
Du finner Preset-delen til venstre i Export-vinduet. Dette er en samling av forhåndsinnstillinger for eksport av bilder fra Lightroom. Du kan med andre ord gjøre noen innstillinger til høyre og deretter lagre disse innstillingen som preset slik at du ikke trenger å endre på dette hver gang du bruker innstillingene. Klikk på Add-knappen for å legge til din egen preset.

Export-paneler
Her er en oversikt over panelen i Export-vinduet. Husk at du kan klikke på den lille trekanten på venstre siden av panelet for å utvide det, det vil si for å se detaljene.

 • Export Location
  Her spesifiserer du mappen som bildet skal eksporteres til. Det kan være lurt å opprette egen mappestruktur for bilder du har redigert ferdig. Klikk på Choose-knappen for å eventuelt endre denne mappen.

  Du velger «Put in Subfolder» hvis du har behov for å legge bildet i en undermappe. Du velger «Add to this Catalog» hvis du ønsket at bildet skal importeres på nytt til katalogen. Valget «Existing Files» er definert som standard «Ask what to do», dersom eksisterene bilde viser seg å være bildet som eksporteres.

  Mesteparten av innstillingene her er for avanserte brukere. Det eneste du muligens trenger å endre her er plasseringen av bildene, altså i hvilken mappe du skal lagre eksporterte bilder. Det er en klar fordel hvis du har planlagt denne mappen på forhånd.

 • File Naming
  Dette er innstillinger for navnet på bildet. Standardvalget her er «Custom Name», det vil si du skriver selv navnet, for eksempel «sykkel», «tre» eller «solnedgang». Velger du «Filename» vil bildet beholde navnet slik kameraet har navngitt bildet, for eksempel IMG_9978.

 • Video
  Denne muligheten gjelder videoer.

 • File Settings
  Du bestemmer bildeformatet, for eksempel JPEG. Du kan også definere bildekvaliteten – vi anbefaler Quality = 100, altså full kvalitet.

 • Image Sizing
  Her definerer du størrelsen på bildet. Størrelsen du setter her kommer an på hva du skal bruke bildet til. Skal du for eksempel dele bildet på nettet anbefaler vi 1200 x 800 piksler.

 • Output Sharpening
  Du kan eventuelt gjøre bildet skarpere, men denne muligheten kan gjerne være uendret.

 • Metadata
  Du bestemmer hva som skal være i bildets metadata. Denne muligheten kan gjerne være uendret.

 • Watermarking
  Her kan du definere vannmerke for et bilde. Denne funksjonen forvirrer mange brukere, fordi du må definere vannmerket på forhånd (Edit, Edit Watermarks) og deretter velge et forhåndsdefinert vannmerke fra en meny.

 • Post-prosessing
  Du kan eventuelt behandle bildet etter eksport. Denne muligheten kan gjerne være uendret.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *