Slik importeres bilder i Lightroom

Dette er en del av en større guide om programmet Lightroom Classic som kan brukes til å organisere og redigere bilder.

Les også: Den store Lightroom-guiden

Vi starter med den første delen av arbeidsflyten til en fotograf, nemlig import av bilder inn i Lightroom-katalogen.

Import-funksjonen er såpass viktig at den får egen side. De er viktige fordi Lightroom er uten funksjonen «Open» som e fleste andre programmer har. Det betyr at du må importere bilder til Lightroom før du i det hele tatt kan behandle bilder med programmet.

I tillegg er det slik at en del bilderedigeringer foregår faktisk ikke i hoveddelen av Lightroom, men i Import-delen. Vi gir deg oversikten!

Før du importerer

Det du vil legge merke til første gangen du bruker Lightroom Classic er at du ser ingen bilder i programmet. Du får rett og slett ikke tilgang til noen bilder – du må importere bilder inn i Lightroom før du i det hele tatt kan gjøre noe med bildene med dette programmet.

Lightroom Classic mangler en Open-mulighet og derfor bruker du Import-funksjonen til å importere bilder før du i det hele tatt kan redigere bildene. Du klikker på Import i Library-modus, velger en mappe du skal importere bilder fra, for eksempel bilde-mappen i Windows, og til slutt klikker du på Import-knappen

Innstillinger
Før du importerer bilder til Lightroom-katalogen kan det være lurt å se på innstillinger for Import-funksjonen. Du finner den via Edit, Preferences i Lightroom. Hvis du er en vanlig bruker trenger du som regel ikke å foreta noen endringer her, men det er kjekt å vite om muligheten.

Tips: Lightroom har en funksjon som er ganske nyttig for deg som pleier å importere bilder direkte fra et minnekort som er koblet til en datamaskin. Denne funksjonen gjør at Import-dialogen spretter opp hver gang du plugger et minnekort i datamaskinen.

Denne funksjonen er imidlertid en plage for mange andre. Problemet er at dette skjer også hver gang du skal bruke en minnepinne, noe som kan oppleves veldig masete, spesielt hvis du skal bruke minnepinnen til helt andre ting enn overføring av bilder.

Pleier du ikke å importere bilder fra et minnekort, men fra lokal lagringsplass er denne funksjonen mer til plage enn til nytte. Derfor er det svært nyttig å slå av funksjonen. Dette gjør du via Edit, Preferences, General, Import Options. Fjern haken ved «Show import dialog when a memory card is detected».


Slik importerer du bilder til Lightroom

Start med å velge en kilde til venstre i Import-vinduet, du kan for eksempel klikke på en mappe som du har overført fra ditt kamera til din PC. Du vil da få en rekke muligheter:

 • FROM Local disk (C:)
  Dette er menyen til venstre, det vil si kildepanelet. Hva som står her avhenger av hva slags kilde du har valgt, for eksempel lokal harddisk i en Windows PC.

 • Innhold-området – All photos
  Dette er området i midten som viser bilder i miniatyr som befinner seg i mappen du har klikket på. Du kan eventuelt endre visningen fra alle bilder til nye bilder (New photos) hvis du ønsker det. Du kan også velge å vise bildene i Grid View (alle bildene i miniatyr) eller Loupe View (kun ett bilde).

  Du kan merke bilder som skal importeres, men det mest naturlige her er å merke alle bildene og det er også det som er standard. Du har muligheten til å merke alle (Check All) bildene eller fjerne merking (Uncheck All), men siden Check All er standard trenger du egentlig ikke å gjøre noe her – bare klikke på Import-knappen.

  Tips: Det er erfaringsmessig en god praksis å først importere alle bildene inn i Lightroom-katalogen og deretter slette enkeltbilder (dårlige bilder) ved høyreklikke på dem i hovedvinduet i Library-modul i Lightroom og velge «Remove Photo» og «Delete from Disk». Dette er en vanesak, men det er som regel en god praksis å først importere alt og deretter rydde ved å slette bilder som er for dårlige. Denne arbeidsmetoden gir deg bedre kontroll, fordi du får da bedre tid til å vurdere om enkeltbilder er for dårlige.

 • Copy as DNG Copy Move Add
  Her har du følgende valg:

  • Copy as DNG kopierer bilden og konverterer bildene samtidig til DNG-format. Skal du jobbe med JPEG-formatet er dette valget altså ikke aktuelt.

  • Copy kopierer bildene uten konvertering.

  • Move kopierer bildene og sletter bildene fra originalmappen.

  • Add lager en en referanse til bildene hvor de lagres på din datamaskin. Dette er standardvalget og det som passer de fleste brukere.

  Tips: Hvis du velger Copy eller Move i stedet for Add får du flere paneler til høyre i Import-vinduet. Du får blant annet File Renaming-panel som gjør at du kan velge å endre navn på bildene under import. Du får også Destination-panel som gjør det mulig å endre destinasjonsmappen for importe bilder. De fleste brukere har nok ikke behov for disse mulighetene, men det er kjekt å vite om dem.

 • TO My Catalog
  Dette er området til høyre i Import-vinduet. Bildene skal importeres til Lightroom-katalogen. Her finner du to panaler:

  • File Handling
   Her kan du foreta en rekke endringer på bildene før de importeres, dersom du ønsker det. Det dreier seg blant annet om Smart Preview, duplikater og ekstra kopi av bildene. Dette trenger du ikke å gjøre noe med mindre du er avansert bruker.

  • Apply During Import
   Her kan du velge innstillinger for bilder du importerer, men det er kun for avanserte brukere.

Import Preset er en funksjon du finner nederst i Import-vinduet. Standardvalger er None, det vil si ingen nye preset er opprettet. Hvis du velger «Save Current Settings as New Preset» blir Import-innstillingene lagret som et nytt preset. Dette valget er kun for avanserte brukere.

Importer bilder til Lightroom direkte fra kamera

Lightroom har en funksjon som gjøre det mulig for deg å importere bilder direkte fra kamera og inn i Lightroom. Du finner denne funksjonen via File, Tethered Capture. Du kan velge mellom Canon eller alle andre (Nikon and others). Du får da opp en dialogboks hvor du kan bestemme hvordan bildene overføres, det vil si blant annet hvilken mappe (session) bildene legges i, hvor mappene er plassert (destination), hva slags navn (naming) bildene får og så videre.

Denne funksjonen støtter kameraer fra Canon, Nikon og enkelte Leica-modeller. Du finner en komplett liste over kameraer på adobe.com.

Dermed overføres bildene direkte til Lightroom-katalogen når du kobler kameraet til PC-en.

Du finner mer informasjon om denne funksjonen på adobe.com.


You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *