Nyttige eksport-tips for Lightroom
Dette er en del av en større guide om programmet Lightroom Classic som kan brukes til å organisere og redigere bilder.

Les også: Den store Lightroom-guiden

Dette er den siste delen av arbeidsflyten, nemlig export av bilder ut av Lightroom. Export-funksjonen i Lightroom er såpass viktig at den får egen side. Den er viktig fordi Lightroom er uten funksjonene Save og Save as som mange andre programmer har. Det betyr at du må eksportere bilder fra Lightroom i stedet for å lagre bildene som du gjør med andre bildeprogrammer.

I tillegg er det slik at en del bilderedigeringer foregår faktisk ikke i hoveddelen av Lightroom, men i Export-delene. Vi gir deg oversikten!

Slik eksporterer du bildene dine

Du finner Export-knappen ved siden av Import-knappen. Export er en funksjon som kommer i stedet for Save eller Save As som de fleste andre bildeprogrammer har.

Tips Export-funksjonen er en luring, fordi du finner en del redigeringsfunksjoner her som ikke er i hovedvinduet i Lightroom. Dette er mange nybegynnere ikke klar over. Et eksempel på dette er å sette vannmerke i et bilde – dette gjør du ikke i selve Lightroom-vinduet, men i Export-funksjonen. Du oppretter riktignok vannmerket i selve Lightroom-vinduet, men du bruker Export-funksjonen til å plassere vannmerket.

Preset
Du finner Preset-delen til venstre i Export-vinduet. Dette er en samling av forhåndsinnstillinger for eksport av bilder fra Lightroom. Du kan med andre ord gjøre noen innstillinger til høyre og deretter lagre disse innstillingen som preset slik at du ikke trenger å endre på dette hver gang du bruker innstillingene. Klikk på Add-knappen for å legge til din egen preset.

Export-paneler
Her er en oversikt over panelen i Export-vinduet. Husk at du kan klikke på den lille trekanten på venstre siden av panelet for å utvide det, det vil si for å se detaljene.

 • Export Location
  Her spesifiserer du mappen som bildet skal eksporteres til. Det kan være lurt å opprette egen mappestruktur for bilder du har redigert ferdig. Klikk på Choose-knappen for å eventuelt endre denne mappen.

  Du velger «Put in Subfolder» hvis du har behov for å legge bildet i en undermappe. Du velger «Add to this Catalog» hvis du ønsket at bildet skal importeres på nytt til katalogen. Valget «Existing Files» er definert som standard «Ask what to do», dersom eksisterene bilde viser seg å være bildet som eksporteres.

  Mesteparten av innstillingene her er for avanserte brukere. Det eneste du muligens trenger å endre her er plasseringen av bildene, altså i hvilken mappe du skal lagre eksporterte bilder. Det er en klar fordel hvis du har planlagt denne mappen på forhånd.

 • File Naming
  Dette er innstillinger for navnet på bildet. Standardvalget her er «Custom Name», det vil si du skriver selv navnet, for eksempel «sykkel», «tre» eller «solnedgang». Velger du «Filename» vil bildet beholde navnet slik kameraet har navngitt bildet, for eksempel IMG_9978.

 • Video
  Denne muligheten gjelder videoer.

 • File Settings
  Du bestemmer bildeformatet, for eksempel JPEG. Du kan også definere bildekvaliteten – vi anbefaler Quality = 100, altså full kvalitet.

 • Image Sizing
  Her definerer du størrelsen på bildet. Størrelsen du setter her kommer an på hva du skal bruke bildet til.

  Tips Denne funksjonen er ganske viktig fordi du må endre standardverdien for størrelsen alt etter hva du skal bruke bildet til. Skal du for eksempel dele bildet på nettet anbefaler vi 1200 x 800 piksler. Skal du derimot ikke redusere størrelsen, altså beholde bildet i full størrelse bør du fjerne haken ved «Resize to Fit».

 • Output Sharpening
  Du kan eventuelt gjøre bildet skarpere, men denne muligheten kan gjerne være uendret.

 • Metadata
  Du bestemmer hva som skal være i bildets metadata. Denne muligheten kan gjerne være uendret.

 • Watermarking
  Her kan du definere vannmerke for et bilde. Denne funksjonen forvirrer mange brukere, fordi du må definere vannmerket på forhånd (Edit, Edit Watermarks) og deretter velge et forhåndsdefinert vannmerke fra en meny.

 • Post-prosessing
  Du kan eventuelt behandle bildet etter eksport. Denne muligheten kan gjerne være uendret.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *