Slik mestrer du «mørkerommet» i Lightroom
Dette er en del av en større guide om programmet Lightroom Classic som kan brukes til å organisere og redigere bilder. Denne delen handler om redigering av bilder.

Les også: Den store Lightroom-guiden

Lightroom Classic er delt i flere moduler og det er Develop-modulen som kanskje er den viktigste. Develop-modulen er selve mørkerommet – det er her du redigerer bildene dine.

Anbefalt arbeidsflyt

Før vi går løs på detaljene i Develop-modul kommer vi med et forslag om arbeidsflyt. Vi understreker at det ikke finnes noen fasit for hvordan du jobber med Lightroom. Det vi beskriver her er kun et forslag.

 1. Du må først importere bilder inn i Lightroom. Har ikke du gjort dette før eller er usikker på hvordan det gjøres kan du lese vår import-guide.

 2. Deretter bytter du til Develop modul (via knappene øverst til høyre) og velger et bilde til å redigere – det gjør du ved å først klikke på mappen fra menyen til venstre og deretter klikke på et bestemt bilde fra raden nederst – dette er bilder som er plassert i den samme mappen du har valgt fra menyen til venstre. Du må altså først velge et bilde i Library-modul og deretter bytte til Develop-modul for å redigere bildet.

 3. Nå kan du endelig starte med selve redigering av bildene. Ønsker du å gjøre denne prosessen enklest mulig, altså å redigere automatisk kun med ett klikk har du to muligheter:

  • Du kan klikke på Auto-knappen. Da redigeres bildet slik programmet «tror» er best for bildet.

  • Den andre metoden er via Preset på venstre siden i Lightroom. Dette er en rekke forhåndsredigering i programmet. Les mer om Preset i vår guide.

  Du kan gjerne bruke både Auto og preset hvis du ønsker det. Hvis du derimot er misfornøyd med disse metodene er det svært enkelt å angre – du bare klikker på Reset-knappen og bildet nullstilles, det vil si alle redigeringene slettes.

  Ønsker du å redigere bildet manuelt kan du starte med grunnleggende redigering i Basic-panelet i Develop-modul. Her kan du redigere blant annet eksponering, kontrast, Highlights, Shadows, Whites og Blacks.

 4. Bruk deretter de andre panelene til å jobbe videre med bildet.

 5. Du eksporterer bildene når du er ferdig. Lightroom har ingen Save as mulighet. Les mer i vår guide

Vi skal nå beskrive panelene i Lightroom.

Paneler til høyre

Du får opp nye paneler til høyre i Develop-modul:

 • Histogram
  Du har histogram øverst. Dette er et viktig hjelpeverktøy som viser deg hvordan du best mulig kan redigere bildene dine. Du finner detaljene i vår guide.

 • Tips: Du kan prøve Auto-knappen før du prøver noe annet. Denne knappen gjør at bildet redigeres automatisk slik Lightroom «tror» er best for bildet. Hvis du er misfordnøyd kan du bare klikke på Reset-knappen for å nullstille bildet, det vil si at du tilbakestiller bilder slik det var opprinnelig, altså uredigert.

  Tips: Reset-knappen er veldig kjekk å ha hvis du angrer på redigeringer av et bestemt bilde. Denne knappen nullstiller et aktuelt bilde, det vil si alle redigeringer blir slettet og bildet blir helt lik originalbildet.

 • Verktøyknapper
  Her er knapper med 6 verktøy. Disse er plassert like under histogrammet.

  • Crop Overlay
   Dette er beskjæringsverktøyet. Klikk på verktøyet for å aktivere det og klikk igjen på samme sted for å deaktivere det. Når verktøyet er aktivert kan du klikke og dra på selve bildet for å beskjære bildet med en kvadrat.

   Du kan i etterkant dra kvadraten hvor som helst i selve bildet for å beskjære bildet på et område du selv ønsker.

  • Spot Removal
   Dette er et verktøy som gjør det veldig enkelt å fjerne uønskede flekker i et bilde. Du bare klikker på verktøyet for å aktivere det og klikker deretter på en flekk eller et område på bildet og flekken er borte. Du kan selv justere størrelsen og opasiteten til verktøyet alt etter hvor stor flekken er.

  • Red Eye Correction
   Bruk dette verktøyet til å korrigere røde øyne på et ansikt.

  • Graduated Filter
   Kalles også for gradient-filter. Den gjør det mulig å påføre justeringer på bestemte deler av et bilde. Dette verktøyet brukes gjerne på bilder som viser både himmel og landområde, fordi du kan redigere himmelen uten å endre resten av et bilde.

   Du klikker først på verktøyet for å aktivere det og klikker deretter for eksempel på toppen av et bilde (altså himmelen) og drar gradienten ned til det stedet hvor himmelen tar slutt. Deretter kan du gjøre justeringer på bilder (for eksempel gjøre det mørkere eller lysere) og du redigerer da kun himmelen, mens resten av bilder er uendret. Klikk igjen på verktøyet for å deaktivere det.

  • Radial Filter
   Dette er et verktøy som kan brukes til å sette fokus på et bestemt område i et bilde. Dette er egentlig et vignett-verktøy, men er ganske kraftig. Klikk på verktøyet og du kan deretter klikke-og-dra på selve bildet for å bestemme området som skal redigeres.

  • Adjustment Brush
   Dette er et ganske avansert verktøy som kan brukes til å redigere bestemte deler av et bilde ved å børste eller spraye redigeringen på selve bildet. Du finner detaljene i vår guide.

Paneler til venstre

 • Navigator
  Navigator-panelet er felles med både Library-modul og Develop-modul. Dette panelet viser blant annet forhåndsvisning av et valgt bilde og kan brukes til å justere visning av et bilde. Les mer om dette panelet i vår guide.

 • Presets
  Dette er forhåndsredigeringer, det vil si bildet redigeres på den sammen måten som en preset du velger. Les mer om Preset i vår guide

 • Snapshots
  Denne funksjonen gjør det mulig å lagre bestemte deler av historikken i din redigering av et bilde. Dette kan gi deg en bedre arbeidsflyt ved redigering av et bilde. Les mer om Preset i vår guide

 • History
  All redigering av blir lagret. Denne funksjone gir deg en mulighet til å angre på redigering. Du bare klikker på et sted tilbake og du kan fortsette redigerinen derfra.

 • Collections
  Dette er en mulighet du har til å opprette mapper med bilder. Dette er nyttig blant annet hvis du skal lage en fotobok.

Paneler under verktøyknappene

 • Basic
  Dette er kanskje den mest brukte delen av Lightroom Classic. Det er her du justerer eksponering, kontrast, Highlights, Shadows, Whites og Blacks.

  • Treatment
   Her kan du velge Color eller Black & White. Her kan du eventuelt konvertere fargebilder til svart/hvite-bilder, og du klikker da rett og slett på Black & White-knappen.

  • Profile
   Funksjonen profile er blitt flyttet fra Calibration-panelet til Basic-panelet. Nå er denne funksjonen blitt kraftig utvidet og forbedret, og funksjonen er også bedre tilgjengelig. Det som gjør denne oppdateringen viktig er at farge blir nå vist mer korrekt enn det som var tilfellet tidligere i Lightroom.

   I Profile kan du blant annet velge Color, Lanscape, Portrait, Standard, Vivid og Monochrome. Meningen er egentlig at du velger en profil som passer et bestemt bilde. Du kan eventuelt klikke på menyknappen til høyre ved Profile («Click to Show Profile Browser») og du får da opp en listen over alternativer – klikk på ett av alternativene (for eksempel Artistic) for å få opp flere miniatyrbilder med forskjellige utgaver av bildet. Klikk på alternativet du liker og dermed endres bildet i henhold til profilen du har valgt.

  • WB
   Dette er innstillinger for hvitbalanse. Standardinnstilingen er «As shot», men du kan endre dette ved å klikke på den lille menyknappen ved siden av «As shot». Du kan eventuelt redigere hvitbalansen manuelt via Temp og Tint.

  • Tone
   Her kan du justere eksponering, kontrast, Highlights, Shadows, Whites og Blacks.

   Både Highlights og Whites definerer de lyse tonene i et bilde, men Whites definerer et bredere tone-område enn Highligts. Det kan være lurt å starte med å justere White og justere deretter Highlights.

   Både Shadows og Blacks definerer de mørke områdene i et bilde. Blacks definerer et bredere tone-område enn Shadows.

   Tips: Hvis du holder nede Alt-tasten på tastaturet samtidig som du justerer en av skalaene (spesielt Whites og Blacks) kan du se når du har dratt skalaen langt nok ved at du ser hvitt eller svart dukke opp i bildet midlertidig. Du kan bruke dette som en indikator på om du har dratt skalaen langt nok eller ikke. Dette er en teknikk som viser om et område er utbrent eller ikke.

   Tips: Dette er et artig triks som ofte fungerer uansett bilde. Start med å dra Highlights-skalaen helt til venstre (-100) og dra Shadows-skalaen helt til høyre (+100). Juster deretter Contrast, Whites og Blacks slik du vil ha dem. Øk til slutt Clarity og Vibrance litt.

   Tips: Hvis du har dratt en av skalaene i innstillinger for et bilde, for eksempel Whites eller Blacks kan du dobbeltklikke på selve skalaen for å nullstille den, det vil si innstillingen går tilbake til or

  • Presence
   Her justerer du skarpheten i bildet. Clarity justerer mellomtonene i bildet. Her (Saturation) kan du også justere metningen. Vibrance øker farger på områder i bildet hvor fargene ikke er så tydelige.

   Legg merke til at funksjonen Dehaze er blitt flyttet til Basic-panelet. Du kan bruke denne funksjonen til å fjerne tåke, altså gjøre et bilde klarere.

 • Tone Curve
  Bruker til å justere spesifikke toner i et bilde. Du finner detaljene i vår guide.

 • HSL/Color og B&W
  Dette panelet viser i utgangspunktet HSL/Color, det vil si redigering av farge, men du kan eventuelt endre dette til B&W for å konvertere til et svart/hvitt-bilde. Det du må gjøre er å endre bilde-profilen i Lightroom – du må klikke på menyknappen som er plassert til høyre for Adobe Color (ved Profile). Da får du opp en meny og du kan da velge Adobe Monochrome fra menyen. Først da blir HSL/Color-panelet endret til et B&W-panel.

  HSL og Color brukes til å justere farger, mens B&W brukes naturlig nok til å justere svart/hvite-bilder. HSL er en forkortelse for Hue (farge), Saturation (metning) og Luminance (lysstyrke). Du får opp skalaer for hver sin innstilling og kan dermed justere fargene slik du ønsker. Du får også opp menyvalget All med en mulighet til å justere Hue, Saturation og Luminance i samme vinduet. Velger du Color-menyen kan du velge spesifikk farge.

 • Split Toning
  Her kan du redigere fargetone i Highlights og Shadows. Du kan for eksempel øke Hue eller Saturation i den ene delen og redusere det i den andre delen. Dette er en funksjon som kan gjøre bilder mer dramatiske.

 • Detail
  Her kan du gjøre et bilde skarpere (Sharpening) og du kan også redusere støy (Noise Reduction) i bildet.

 • Lens Correcion
  Du kan korrigere måten objektivet leverer bildene – hvis du for eksempel synes objektivet har bøyd motivet for mye eller har levert skeiv horisont, kan du justere eller korrigere dette med Lens Correction. Du kan velge Profile som er det mest naturlige valget for folk flest eller du kan velge Manual som er rettet mot avanserte brukere. Det er Profile som er standardvalget og du trenger som regel ikke å gjøre noen endringer her.

  Det eneste du muligens har behov for er hvis du har et bilde med et vignett-problem, det vil si et bilde med feil i hjørnene. Du kan korrigere dette ved å sette en hake ved «Remove Chromatic Aberration».

 • Transform
  Kan brukes til å rette på linjer på bilder, for eksempel horisonter eller arkitektur.

  Før du eventuelt bruke dette verktøyet er det en fordel at du aktiverer «Enable Profile Corrections» i Lens Correction-panelet.

  • Off: slått av.
  • Auto: automatisk.
  • Guided: du kan legge veiledere inn i et bilde for rette linjer (horisontale og vertikale), gjelder gjerne arkitektur.
  • Level: brukes til å korrigere horisontale linjer.
  • Vertical: brukes til å korrigere vertikale linjer
  • Full: dette er en kombinasjon av auto, level og vertical.

  Tips: Ønsker du en rask måte å rette opp horisonter eller andre linjer som ikke er helt vannrette så klikker du på Auto-knappen under Upright.

 • Effects
  Her får du tilgang til tre typer effekter: Post-Crop Vignetting gir deg en mulighet til å legge til vignett-effekt i et bilde. Grain justerer hvor kornete et bilde er.

 • Calibration
  Dette panelet kan blant annet brukes til å endre/justere farge som defineres av kameraet du bruker. Hvis du for eksempel mener fargene fra et bestemt kamera du bruker ikke er helt korrekte, da kan du korrigere dette her. Dette er kun for avanserte brukere.

HDR

HDR handler om å sette sammen mange bilder, gjerne tre eller flere, i ett bilde. Hensikten er å øke dramatikken i ett bilde. Arbeidsflyten går ut på å først ta noen bilder av det samme motivet med forskjellige eksponeringer, merke de aktuelle bildene i Lightroom og gå til menyvalget Photo, Photo Merge, HDR i Lightroom. Du kan også høyeklikke på bildene for det samme menyvalget. Du kan justere innstillingene hvis du ønsker. Klikk til slutt på Merge-knappen for å sette sammen flere bilder i ett HDR-bilde. Les mer om HDR i vår guide.

Panorama

Panorama kan sammenlignes med HDR i det at i begge tilfeller dreier det seg om å sette sammen flere bilder i ett. Her dreier deg seg imidlertid ikke om å ta bilder av det samme motivet, men å ta bilder på ulike steder på en horisont. Hensikten er å få et bilde som viser mest mulig fra vemstre til høyre, altså et videre bilde enn det som er mulig med kun ett bilde. Arbeidsflyten går ut på å ta mange bilder – du flytter kameraet til høyre eller til venstre ved hvert bilde for å få hele horisonten. Merk deretter de aktuelle bildene, høyreklikk og velge Photo, Photo Merge, Panorama fra menyen. Du kan justere innstillingene hvis du ønsker. Klikk til slutt på Merge-knappen for å sette sammen bildene til ett panorama-bilde. Det kan hende at du må gjøre noen justeringer på bildet etterpå. Dette kan du gjøre via panelene til høyre i Develop-modul.

Angremuligheter på flere nivåer

En av mange gode egenskaper i Lightroom er imponerende angremuligheter. Lightroom husker alle endringene i det du redigerer og har omfattende angremuligheter. Du kan både angre enkelthandlinger eller angre hele redigeringsprosessen.

 • Bruk Reset-knappen til å nullstille redigeringsprosessen – du finner denne knappen nederst i høyre panel i Develop-modus.

 • Du kan bruke History-panelet til venstre i Lightroom til å angre på alle handlinger trinn for trinn. Her lagres alle handlinger og du kan altså angre én etter én helt til du har originalbildet.

 • Doobeltklikk på ett av panelene til høyre, for eksempel eksponering. Dette fører til at den bestemte redigeringen nullstilles.

Med såpass mange angremuligheter, er det praktisk talt umulig å «ødelegge» bildet – angrer du på noe, er det bare å gå tilbake.

Vi nevner til slutt en finesse i Lightroom som gjør programmet ganske unikt sammenlignet med de fleste andre bildeprogrammer. Hvis du lukker programmet vil du ikke få noen varsel om du ønsker å lagre bilder som du er i gang med å redigere. Forklaringen er at Lightroom lagrer alle redigeringer automatisk og dette skjer uten at Lightroom overskriver filen. Det programmet gjør er nemlig å endre på egenskapene til bildet og ikke selve bildefilen.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *