Derfor er Lightroom-katalogen så viktig!

Adobe Lightroom fungerer annerledes enn andre bildeprogrammer. I stedet for å lagre bildene dine i tradisjonelle i mapper, bruker Lightroom et databasesystem og lagrer all informasjon om bildene i en katalog. Skal du ta backup av Lightroom tar du backup av denne katalogen.

Les også: Forskjellen mellom Lightroom og Photoshop
Fordeler med et databasesystem

Dette er for mange en uvant metode, men det har sine klare fordeler. Liker du å ta mange bilder er Lightroom på mange måter et bedre program enn Photoshop, fordi bildene organiseres på en helt annen måte.

Hvor er bildene mine?

Det spesielle med Lightroom er at du ser ingen bilder i programmet, hvis du bruker Lightroom for første gangen. Programmet har ingen muligheter som Open, Save eller Save as. Du kan med andre ord ikke finne bildene dine ved å bla i filer på harddisken eller annen lagringsplass. Bildene må importeres til Lightroom, før du kan bla i bildene og redigere dem. Forklaringen er at all informasjon om bildene er lagret i noe som kalles for katalog.

Les også: GUIDE: Adobe Lightroom

Når du har importert noen bilder til Lightroom, kan du begynne å redigere dem i programmet. Ønsker du å vite hvor originalbildene dine er (altså av bildene du har importert til Lightroom), kan du høyreklikke på et bilde i Lightroom, og velge «Show in Explorer».

lightroom_catalog1

Det som skjer når du klikker på «Show in Explorer»-valget, er at Windows Utforsker åpnes i den riktige mappen, altså hvor originalbildet er plassert.

Du kan også se mappestrukturen til originalbildene i Library-modus i Lightoom. På venstre siden, under Folders, vises originalnavnet på mappene til alle bildene du har importert til Lightroom. Her kan du også høyreklikke på en bestemt mappe, og velge «Show in Explorer». Du får da opp Windows Utforsker på det stedet hvor originalmappen ligger.

Hva er egentlig en Lightroom-katalog?

Katalogen i Adobe Lightroom er en database med bilder du har importert til Lightroom. For at du i det hele tatt kunne jobbe med bilder i Lightroom, må du først importere bildene – Lightroom fungerer altså annerledes enn de fleste andre bildeprogrammer. Vi forklarer dette nærmere i vår Lightroom-guide.

Lightroom-katalogen inneholder tre typer informasjon om bildene:

  • Referanse til hvor originalbildet er lagret.
  • Instruksjon om hvordan du ønsker å redigere bildet.
  • Metadata, inkludert eventuell rating og nøkkelord.

Når du importerer et bilde til Lightroom, oppretter du en lenke mellom selve bildet, og referansen til bildet i katalogen. Hver gang du redigerer bildet i Lightroom, legges informasjonen om dette som metadata i katalogen. Når du eksporterer bildet fra Lightroom, sender Lightroom endringene i metadata sammen med bilder, altså instruksjon om hvordan bildet skal redigeres.

Lightroom endrer med andre ord ikke selve bildet, men sender instruksjoner med bildet, som forteller hvordan bildet skal redigeres. Lighroom-katalogen lagrer forhåndsvisning av bildene, og rører aldri ved orginalbildene.

En av mange fordeler med en katalog, er at katalogen kan lagres hvor som helst, også i nettskyen, hvis du ønsker det. Det kan være vanskelig å forstå det, men Lightroom-katalogen lagrer ikke bildene fysisk, men kun informasjon om bildene.

Lightroom endrer ikke originalbildene

En annen fordel med en katalog er at Lightroom endrer ikke originalbildet, når du redigerer bildet. Denne arbeidsmetoden kalles for «non-destructive», og betyr at i og med at du ikke gjør noe med selve bildet, når du redigerer det, kan du heller ikke ødelegge originalbildet. Det du kan gjøre, er å eksportere bildet på en fysisk lagringsplass, men du har fortsatt ikke rørt ved originalbildet.

Overfør katalogen til en annen PC

En annen ting som er positivt med Lightroom-katalogen er at du kan flytte den til en annen PC – den fungerer altså som backup av alle endringer og innstillinger du har gjort i Lightroom.

Du starter med å kopiere mappen hvor Lightroom-katalogen er plassert. Hvor ligger den? Dette finner du ut ved å sjekke menyen Edit, Catalogu Settings i Lightroom. Installer Lightroom på den nye datamaskinen, flytt bildene, og velg File, Open Catalog fra Lightroom-menyen, slik at Lightroom vet hvor katalogen er plassert.

Ikke glem originalbildene
Skal du overføre Lightroom-katalogen til en annen PC må du også overføre alle bildene dine. Grunnen til dette er at Lightroom-katalogen inneholder referanser til originalbildene, men ikke selve bildene. Har du kun overført katalogen vil ikke bildene vises i Lightroom.

Katalogmappen

Lightroom-katalogen blir opprettet automatisk når du installerer programmet, i en egen mappe som inneholder følgende filer. Du trenger strengt tatt ikke å vite detaljene rundt dette, men det kan være kjekt å vite hva filene i denne mappen faktisk gjør:

  • Navn_på_katalogen.lrcat er selve katalogfilen. For ordens skyld, du erstatter navnet Navn_på katalogen.lrcat med ditt eget navn, for eksempel lightroom.lrcat.

  • Preview.lrdata er en fil som tar vare på forhåndsvisninger.

  • Smart Previews.lrdata er en fil som kun blir opprettet dersom du har brukt Smart Preview-funksjonen i Lightroom.

  • Navn_på_katalogen.lrcat-journal. En viktig midlertidig fil med data som foreløpig er ikke en del av bildedatabasen. Hvis Lightroom-programmet krasjer blir denne filen brukt.

  • Navn_på_katalogen.lock forhindrer at andre brukere åpner samme Lightroom-mappen. Dersom du opplever Lightroom-krasj og denne filen blokkerer tilgangen til Lightroom, kan du prøve å slette denne filen for å få normal tilgang igjen.

Husk å ta vare på den viktigste filen

Det er navn_på_katalogen.lrcat som er den desidert viktigste filen. Denne bør du gjerne ta sikkerhetskopi av, og lagre et annet sted. Hvis denne filen er ødelagt, eller av en annen grunn er utilgjengelig, mister du alle redigeringer og innstillinger fra Lightroom. Det er da du setter pris på en sikkerhetskopi.

Pakketilbud

Du kan få en pakke med både Photoshop og Lightroom. Les mer på dataporten.net.

Video om Lightroom-katalogen

Dette er en video fra Adobe – en ganske bra innføring i katalogen i Lightroom. Den er litt utdatert, men prinsippet har ikke endret seg, og vidoen beskriver ganske bra hva Lightroom-katalogen egentlig er for noe.

Mer informasjon

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.