Magisk justering i Lightroom

Adobe Lightroom er et program som er tilrettelagt for arbeidsflyten til fotografer og dette programmet har mange fantastiske funksjoner – Adjustment Brush er en av disse. Hvis du bruker denne funksjonen riktig, vil du oppleve ren magi ved justering av bildene dine.

Hva er Adjustment Brush?
Kort fortalt kan du bruke Adjustment Brush til å justere spesifikke deler av bildet ditt, du kan bruke en digital pensel til å påføre deler av bildet, med spesifikk effekt. Ønsker du for eksempel at en himmel skal ha økt eksponering (altså lysere) enn resten av bildet, kan dette ordnes med Adjustment Brush.

Les også: Lightroom-guide

Du kan både velge hvilken del eller deler av bildet som justeres, men du kan også konfigurere penselstrøket, altså for eksempel hvor fint eller grovt penselen påfører effekten. Er du usikker på hvordan Adobe Lightroom fungerer, kan du lese mer i vår guide.

Slik gjør du det

abrush11

Du finner verktøyet Adjustment Brush på høyre siden i Develop-modus i Lightroom – verktøyet har en egen knapp ytterst til høyre under Histogram. Hvis du holder musepekeren over det, kan du lese Adjustment Brush.

Du rett og slett klikker på verktøyet for å aktivere det. For ordens skyld, hvis du klikker på samme sted, en gang til, blir Adjustment Brush deaktivert. Dette gjør du når du har ferdig redigert bildet med dette verktøyet.

abrush2

Knapper og funksjoner
Legg merke til at når Adjustment Brush er aktivert, får du nye innstillingsmuligheter på høyresiden – hvis du blar nedover i Lighroom-programvinduet

Her får du en oversikt over mulighetene:

A og B gir deg muligheten til å opprette to forskjellige og separate Adjustment Brush koster. Fordelen er at du kan på en enkel måte skifte mellom de to men du jobber med et bilde.

Erase er en kjekk angremulighet. Trykker du på denne knappen, får du en ny kost som kan brukes til å fjerne effekten du har påført med den vanlige kosten. Trykk på Esc-tasten for å gå tilbake til den vanlige kosten.

Size justerer størrelsen på kosten, altså hvor stort område som blir påført mens du koster i selve bildet.

Feather justerer mellomrommet mellom indre og ytre sirkelen i kosten. Når du drar Feather-skalaen frem og tilbake, vil du se at den ytre sirkelen blir mindre eller større.

Flow justerer styrken på penselstrøket, altså hvor intens effekten er du skal påføre bildet.

Auto Mask analyserer bildet, og lager midlertidige og usynlige kanter i bildet, som Lightroom tror vil være et skille mellom et redigeringsområde og et område som ikke bør redigeres. Vi tar et eksempel: du redigerer et bilde av et vannfall med en stein ved siden av vannfallet. Hvis du aktiverer Auto Mask, og kun ønsker å redigere steinen og ikke vannfallet, vil kosten kun påføre effekten til steinen og ikke til vannfallet, selv om du koster ut i vannet. Auto Mask lager altså et usynlig skille mellom steinen og vannet. For ordens skyld, dette verktøyet fungerer ikke i alle situasjoner.

Density definerer tettheten av penselstrøket. Ingen density gir i praksis en effekt av et viskelær, alstå enda en angremulighet.

Turn on/off brush adjustments gir deg en mulighet til å se før og etter bruk av Adjustment Brush – bare klikk på knappen igjen og igjen for å skifte mellom de to.

Reset nullstiller Adjustment Brush, slik den var når du aktiverte verktøyet. Dette er altså en angreknapp, som går an å bruke hvis du er ikke fornøyd med resultatet.

Close lukker Adjustment Brush verktøyet, altså det samme som å klikke igjen på Adjustment Brush verktøy-knappen øverst. Bruk denne knappen når du er ferdig med å justere bildet.

Arbeidsflyt med Adjustment Brush

Dette er en foreslått arbeidsflyt ved bruk av Adjustement Brush. Adjustment Brush et fantastisk verktøy, men det kan ta tid å bli vant til alle finessene.

  1. Det første du gjør er å velge et bilde i Develop-modus.

  2. Klikk deretter på Adjustment Brush-verktøyet for å aktivere det.

  3. Velge effektene som skal påføres med verktøyet, for eksempel lavere eksponering, større metning eller noe annet, det er du som bestemmer.

  4. Deretter justerer du kosten, slik du vil ha den, det vil si Size, Feather, Flow og Density.

  5. Påfør effekten på selve bildet, det vil si bruk kosten på spesifikke områder på selve bildet.

  6. Klikk igjen på Adjustment Brush-verktøyet for å deaktivere det, når du er ferdig.

  7. Nå kan du bruke File, Export for å lagre bildet. Lightroom har ingen Save as-mulighet, du må eksportere bildet, les mer om dette i vår guide.

Øvelse gjør mester
Dette er definitivt et verktøy som må mestres, før du får full utbytte av det. Vi kan garantere at det gir et fantastisk resultat, når du forstår verktøyet bedre.

Bruk angremulighetene mens du mestrer verktøyet
Den gode nyheten er at du har et hav av angremuligheter, altså mens du holder på å påføre effekten til bildet. Øv deg frem til et resultat du er fornøyd med.

abrush33

En av finessene i dette verktøyet, er at du kan bevege musepekeren over et lite punkt på bildet, for å se hvilke området på bildet du har påført ønsket effekt – disse områdene blir midlertidig farget rosa. altså kun for å vise deg hvor du har behandlet bildet.

Du kan også se forskjellen mellom et behandlet, og et ikke-behandlet bilde, ved å klikke på knappen nederst til venstre, en knapp som viser «Turn on/off brush adjustments».

Om Adjustment Brush

Introduksjonsvideo

Her er det Julieanne Kost som forteller hvordan du kan bruke adjustment brush:

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *