Guide: Adobe InDesign

Dette er en grunnleggende guide for deg som ikke har brukt Adobe InDesign før. Vi gjennomgår ulike deler av prosessen ved å opprette, redigere og publisere et InDesign-dokument. Denne guiden blir utvidet i tiden fremover, så det er bare å følge med.
Innholdsfortegnelse

Hva er InDesign?

Adobe InDesign er et publiseringsprogram som en del av pakken Creative Cloud som består av flere programmer som kan brukes til å opprette og bearbeide ulike typer digital media for print og for web.

Les også: Hva er Creative Cloud?

Mange av disse Creative Cloud-programmene er blitt standardprogrammer for multimedia. Et godt eksempel på dette er Photoshop, et program som mange anser som det beste i klassen for å redigere bilder.

Adobe InDesign er for mange også blitt en standard, men i dette tilfelle for å lage alt som skal skrives ut eller vises elektronisk, alt fra enkle PDF-filer til hefter og brosyrer til hele bøker. Har du ikke brukt InDesign før kan det virke ganske overveldende, fordi mulighetene er så mange. Denne artikkelen skal lære deg det absolutt grunnleggende.

Hva er et InDesign-dokument?
Et InDesign-dokument er laget av objektet som inkluderer rammer (for tekst og grafikk) og linjer.

Valgene du får når du kjører InDesign

Når du kjører Adobe InDesign CC får du opp et vindu med følgende valg:

 • Nylig – dette er en liste over InDesign-filer du har åpnet nylig. Hvis dette er første gang du kjøre InDesign vil du ikke se noe valg her.

 • CC-filer – gir deg en mulighet til å synkronisere filer mellom din PC og Creative Cloud og få tilgang til dem overalt.

 • Forvalg – viser forhåndsinnstillinger i InDesign.

 • Adobe-informasjon – nederst i InDesign-vinduet finner du lenker til opplæring og annen informasjon fra Adobe. Dette er informasjon som varierer fra tid til annen.

 • Ny… – klikk på dette alternativet hvis du skal opprette et nytt InDesign-dokument.

 • Åpne… – klikk på dette alternativet hvis du skal åpne et eksisterende InDesign-dokument.

Opprett nytt dokument

Er du helt fersk i InDesign kan det være vanskelig å komme i gang, blant annet fordi mulighetene er så overveldende. Vi skal nå lære deg å bruke dette fantastiske verktøyet. Les mer i vår guide.

Grensesnittet

Start med å lage et nytt dokument bare for å se hvordan grensesnittet ser ut. Velg Ny… i oppstartvinduet og klikk på OK-knappen uten å endre på noe. Du får da opp et InDesign-dokument som er helt i startfase. Det er med andre ord veldig enkelt å lage et nytt dokument.

Vi skal nå gjennomgå de ulike områdene i grensesnittet i InDesign:

 • Verktøykasse
  Dette er den vertikale menyen til venstre. Her finner du blant annet verktøy for å opprette, flytte og endre objekter. Du finner verktøy for å endre størrelsen på sider eller visningen av en trykksak. Du aktiverer et verktøy når du klikker på det.

  Les mer om verktøykassen i vår guide.

 • Menylinje
  Menylinjen finner du øverst til venstre. Her får du tilgang til Fil, Rediger, Layout, Tekst, Objekt, Tabell, Vis, Vindu og Hjelp.

 • Programlinjen
  Programlinjen finner du ved siden av (til høyre) menylinjen. Denne linjen har knapper som kontrollerer hvordan dokumentene og panelene vises på skjermen. Her finner du Visningsvalg, Skjermmodus og Ordne dokumenter.

  Programlinjen gir også tilgang til Adobe Stock, det vil si det er et søkevindu for nettsiden stock.adobe.com. Her får registrerte Creative Cloud-brukere tilgang til arkivbilder, royaltyfrie bilde, grafikkfiler, vektorbilder og videoer.

 • Kontrollpanelet
  Kontrollpanelet er et horisonalt felt øverst i dokumentvinduet. Innholdet i dette panelet endrer seg etter hvilket verktøy du har aktivert og hva slags objekt som er markert i layouten.

 • Paneldokken
  Dette er symbolboksen som er plassert til høyre i dokumentvinduet. Du klikker på ett av symbolene for å åpne et panel. Et panel er et lite vindu med innstillinger og kommandoer som tilhører et bestemt funksjonsområde, for eksempel det å velge skrift, opprette farger eller håndtere sider. Bildet her til høyre viser kun tre av verktøyene, men her finner du blant annet Sider, Lag, Koblinger, Strek, Farge og CC Libraries.

 • Dokumentvinduet
  Dette er det store området midt på skjermen.

 • Arbeidsområder
  Du kan velge forskjellige arbeidsområder. Dette gjør du øverst til høyre. Her kan du blant annet velge mellom grunnleggende, avansert, bok og digital publisering. Dette er en mulighet mange nybegynnere ikke er klar over, det vil si de setter i gang med et nytt dokument uten å tenke på å velge et arbeidsråde – konsekvensen av dette kan være at InDesign-grensesnittet ikke viser alle verktøylinjene når de åpner et nytt dokument og dette kan skape forvirring.

  Tips: opplever du at noen av verktøylinjene er borte når du oppretter et nytt dokument i InDesign? Du løser dette «problemet» ved å velge et arbeidsområde, gjerne grunnleggende. Skal du imidlertid arbeide med et dokument med alle tilgjengelige muligheter bør du vekge avansert-arbeidsområde.

  Tips du kan lagre ditt eget arbeidsområde. Hvis du har gjort endringer i ett av arbeidsområdene som er innebygd i InDesign, for eksempel at du har flyttet på menyer eller valgt skjule/vise enkelte verktøylinjer, kan du lagre dette arbeidsområdet. Dette gjør du via menyen øverst til høyre. Denne menyen kan i utgangspunktet vise for eksempel Grunnleggende eller Avansert. Det du kan da gjøre er å velge «Nytt arbeidsområde…», skrive et navn på området og klikke på OK-knappen for å bekrefte valget. Dermed har du lagret området og kan velge dette på et senere tidspunkt.

Forskjellen mellom et dokument og en bok

En klassisk misforståelse fra nybegynnere som skal sette i gang for å opprette en ny bok (det kan være en bok, et hefte eller en annen publikasjon) er å opprette boken via Fil, Ny, Bok. En bok i InDesign er en samling av dokumenter som til sammen utgjør en bok. Derfor er Fil, Ny, Bok feil sted å starte. Det riktige stedet Fil, Ny, Dokument.

Bridge og Mini Bridge

Bridge fungerer som en brobygger mellom flere av programmene i Adobe Creative Cloud, for eksempel mellom Photoshop og InDesign. Bridge er også nyttige med InDesign alene. Du kan bruke Bridge til å få en oversikt over blant annet bilder.

Les også: Slik fungerer Bridge

Mini Bridge var tidligere en del av InDesign, det vil si et vindu som fungerte som et panel inne i InDesign. Mini Bridge kunne brukes som et bibliotek, du kunne for eksempel dra bilder fra Bridge til dokumentet du jobber med.

Adobe har imidlertid bestemte seg for å fjerne Mini Bridge-vinduet i InDesign. Grunnen til at Mini Bridge er blitt fjernet er at denne funksjonen er basert på Flash-teknologi som per i dag ikke støttes av Creative Cloud.

Det er fortsatt mulig å bruke Bridge sammen med InDesign, men Bridge fungerer nå som et ekstra program og ikke som et innebygd vindu i InDesign.

Legg inn tekst

Nå skal du legge inn tekst i InDesign-dokumentet. Du finner detaljene i vår guide.

Legg inn et bilde

Neste oppgave er å legge inn bilder i InDesign-dokumentet. Les mer om dette i vår guide.

Zoome inn eller ut av et dokument

Når du arbeider med et InDesign-dokument er det en fordel å kunne zoome inn i dokumentet for å få større tekst og for å få et bedre arbeidsmiljø. Det er flere måter å få dette til:

 • Artikkelredigering gir deg et veldig godt arbeidsmiljø (et vindu) hvis du skal skrive eller redigere tekst. Du får tilgang til dette vinduet via menyen «Rediger, Rediger i Artikkelredigering».

 • Zoom inn eller ut er en måte å forstørre eller forminske teksten i dokumentet du arbeider med. Du får tilgang til denne zoomen via menyvalget «Vis, Zoom inn» eller «Vis Zoom ut». Du kan også bruke hurtigtast: CTRL+ zommer inn (større tekst) og CTRL- zommer ut (mindre tekst).

 • Zoom-verktøyet er et av verktøyene på verktøylinjen til venstre i InDesign. Klikk på verktøy-ikonet og deretter i selve dokumentet for å zoome inn. Ønsker du å gå tilbake, det vil si zoome ut, hold nede Alt-tasten på tastaturet for å endre verktøyet til – i stedet for +.

Skjermmodus

Du kan endre synligheten til dokumentvinduet ved hjelp av modusknappene nederst i verktøykassen eller ved å velge kommandoer under «Vis, Skjermmodus». Når verktøykassen vises i én enkelt kolonne, kan du velge visningsmodus ved å klikke på knappen for gjeldende modus og velge en annen modus på menyen som vises.

 • Normal – Grafikk vises i et standardvindu der alle synlige rutenett og hjelpelinjer vises, ikke-utskrivbare objekter vises og et hvitt montasjebord.

 • Forhåndsvisning – Grafikk vises som om det er en utskrift der alle ikke-utskrivbare objekter er skjult (rutenett, hjelpelinjer og andre ikke-utskrivbare objekter), og montasjebordet er satt til forhåndsvisning av bakgrunnsfargen som er definert i Innstillinger.

 • Utfallende – Grafikk vises som om den er en utskrift der alle ikke-utskrivbare objekter er skjult (rutenett, hjelpelinjer og andre ikke-utskrivbare objekter), montasjebordet er satt til bakgrunnsfargen for forhåndsvisning som er definert i Innstillinger, og alle utskriftsobjekter i utfallsområdet for dokumentet (definert i Dokumentoppsett) vises.

 • Satslinje – Grafikk vises som om den er en utskrift der alle ikke-utskrivbare objekter er skjult (rutenett, hjelpelinjer og andre ikke-utskrivbare objekter), montasjebordet er satt til bakgrunnsfargen for forhåndsvisning som er definert i Innstillinger, og alle utskriftsobjekter i satslinjeområdet for dokumentet (definert i Dokumentoppsett) vises.

 • Presentasjon – Grafikk vises som om det var en lysbildepresentasjon, uten menyer, paneler og verktøy.

Hurtigtaster

InDesign har mange hurtigtaster som kan hjelpe med å gjøre jobben raskere.

 • CTRL+Z er en av de nyttigste hurtigtastene, fordi du kan bruke den til å angre på en handling. Du klikker en gang for å handle en handling, men du kan klikke så mange ganger du ønsker for å angre flere handlinger tilbake. Denne hurtigtasten kan bidra til å unngå mye frustrasjon.

 • H er en hurtigtast for hånd-verktøyet. Den kan være nyttig for å bevege deg rundt i et InDesign-dokument uten å redigere (ødelegge) noe i selve dokumentet. Du kan for eksempel bruke Linje-verktøyet for å lage en linje på ett sted i dokumentet, for deretter å holde nede H-tasten på tastaturet for å flytte deg til et annet sted i dokumentet. Når du slipper H-tasten kan du lage en linje et annet sted i dokumentet. Du kan med andre ord flytte deg til ulike steder i dokumentet ved å trykke på og holde nede H-tasten.

Du får en oversikt over nyttige hurtigtaster for InDesign på adobe.com.

Hjelpelinjer

Hjelpelinjer kan hjelpe deg med å plassere ulike elementer i InDesign-dokumentet. I InDesign kan du plassere en horisontal hjelpelinje rett og slett ved å dra med musen fra linjalen øverst og nedover inn i selve dokumentet. Du kan opprette en vertikal hjelpelinje ved å dra musepekere fra linjalen venstre og inn i selve dokumentet.

Du kan opprette så mange hjelpelinjer du selv ønsker. Du kan flytte en bestemt hjelpelinje ved å klikke-og-dra linjen til et annet sted. Du kan på en enkel måte slette en hjelpelinje ved å klikke på linjen og trykke på Delete-tasten på tastaturet.

Maler for InDesign-dokumenter

En mal er et InDesign-dokument som har et bestemt oppsett for en bestemt dokumenttype, for eksempel en bok eller et hefte. Det finnes mange nettsider som tilbyr gratis maler for InDesign. Les mer i vår guide

Hjelpefunksjon

Øverst til høyre i programvinduet finner du et søkevindu. Her kan du skrive inn det du lurer på og trykke Enter. Du vil da få opp en nettside i nettleseren din treff som sannsynligvis har et svar på det du lurer på.

Last ned en eldre versjon av InDesign

Hvis du av en aller annen grunn ønsker å bruke en eldre versjon av InDesign, altså InDesign CS6, kan du laste den ned fra adobe.com. Denne versjonen vil ikke overskrive den nyeste InDesign-versjonen (CC-versjon), det vil si du kan ha begge versjonene installert samtidig. Du må fortsatt ha Creative Cloud-abonnement for å bruke den. Vær klar over at Adobe har planer om å fjerne de gamle CS-versjonene av sine programmer. Les mer om dette i vår artikkel.

Mer informasjon og kurs

Dette er nettsider som tilbyr mer informasjon om InDesign og kurs:

YouTube-videoer

På YouTube finner du gratis instruksjonsvideoer om dette meste og selvfølgelig også om InDesign. Her er noen godbiter.

Dette er et InDesign-kurs som er delt i 14 videoer:

Dette er et halvtimes nybegynnerskurs av Terry White:

Du finner flere videoer på YouTube.com.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *