InDesign-guide: verktøykasse

Denne siden er en del av en større guide om Adobe InDesign. Denne delen handler om verktøyekassen i InDesign.

Les også: Guide: Adobe InDesign
Verktøykassen er den vertikale menyen til venstre. Her finner du blant annet verktøy for å opprette, flytte og endre objekter. Du finner verktøy for å endre størrelsen på sider eller visningen av en trykksak. Du aktiverer et verktøy når du klikker på det.

Tips: Hvis du oppdager at verktøykassen «plutselig» er blitt borte når du åpner InDesign igjen, kan du få den tilbake via menyen Vindu og Verktøy.

Tips En annen måte å få tilbake vektøykassen er å velge et arbeidsområde i menyen øverst til høyre, her kan du velge Grunnleggende eller Avansert.

Verktøykassen i InDesign

Her får du en oversikt over verktøykassen i InDesign:

 • Markeringsverktøy kan brukes til å flytte og endre størrelsen på objekter. Den kan også brukes til å formatere, for eksempel fargelegge.

 • Segmentmarkør kan brukes til å markere tekst- og grafikkrammer, og arbeide med et objekt ved hjelp av markeringsrammen.

 • Sideverktøy kan brukes til å legge til nye sider (gjerne av ulik størrelse) i et eksisterende dokument.

 • Avstandsverktøy kan brukes til å justere avstanden mellom to eller flere objekter.

 • Innholdsinnsamlingsverktøy kan brukes til å samle inn sideobjekter.

 • Tekst kan brukes til å lage en tekstramme, altså en ramme som kan skrive tekst inne i.

 • Linje kan dras for å tegne en linje, både horisonal, vertikal og diagonal linje.

 • Penn kan brukes til å klikke og dra for å legge til et punkt. Kan brukes til å legge til et ankerpunkt på en eksisterende bane.

 • Blyantverktøy kan brrukes til frihåndstegning og korrigering av baner.

 • Rektangelramme kan brukes til å lage rektangelramme.

  Tips: hold nede Shift-tasten på tastaturet når du lager en rektangel og du får da en kvadrat, det vil si en rektangel med like lange sider. Holder du nede Shift-tasten når du lager en ellipse og du får da en sirkel.

 • Rektangel kan brukes til å tegne rektangler og kvadrater.

 • Saks kan brukes til å dele en bane eller en ramme.

 • Fri transformering kan brukes til å endre form på, snu om på og endre størrelse på objekter.

 • Forløpningsfargeverktøy brukes til å lage, navngi og redigere forløpninger.

 • Verktøy for uttoningsforløpning kan brukes til å endre forløpningen når du har fylt et objekt med en forløpning.

 • Merknadsverktøy legger inn en kommentar i et InDesign-dokument.

 • Fargetema-verktøyet kan brukes til å generere fargetemaer.

 • Håndverktøy brukes til å flytte deg rundt i et dokument uten å endre på innholdet.

 • Zoom kan brukes til å zoome inn (større tekst) i et dokument. Hold inne Alt-tasten for å zoom ut (mindre tekst).

 • Fyll kan brukes til å legge til fyll i tabeller.

 • Standard fyll og strek kan brukes til å legge til streker i tabeller.

 • Formatering påvirke beholder

 • Formatering påvirker tekst

 • Bruk farge

 • Forhåndsvisning

Tips: hvis du klikker på den lille trekanten nederst i høyre hjørnet på ett av verktøyikonene og holder den nede i et par sekunder, får du opp en meny med flere valg. Klikk på den lille trekanten i Rektangelramme og du får valgene Rektangelramme, Ellipseramme og Mangekantet ramme.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *