InDesign-guide: tekstbehandling

Denne siden er en del av en større guide om Adobe InDesign. Denne delen handler om å legge inn og redigere tekst i InDesign.

Les også: Guide: Adobe InDesign

Du kan starte med å åpne et nytt InDesign-dokument via «Fil, Ny, Dokument». Nå skal vi legge inn tekst i det nye dokumentet.

Lag en tekstramme
Klikk på tekst-verktøyet til venstre i InDesign-vinduet og lag en ramme i dokumentet ved å klikke med musen inne i dokumentet og dra helt til du er fornøyd med størrelsen på rammen. Du kan nå skrive inn tekst manuelt, lime inn tekst du har i utklippstavlen eller du kan importere tekst fra et annet dokument, for eksempel et Microsoft Word-dokument. Skal du importere tekst kan du klikke på «Fil, Monter» og velge dokumentet med den aktuelle teksten og bekreft valget med Åpne-knappen.

Montere tekst

Skal du kopiere lang tekst fra Word eller et annet program bør du ikke bruke hurtigtastene CTRL+C og CTRL+V. Grunnen til dette er at formatering av teksten blir gjerne feil. Du bør bruke «Fil, Monter». Hvis du monterer teksten inn i et dokument uten å ha lagd en tekstramme på forhånd, vil InDesign opprette en tetkstramme automatisk.

Tips: Vær oppmerksom på at denne metoden oppretter kun én side i dokumentet, uansett hvor lang teksten er du monterer til det tomme dokumentet. Du kan bruke et triks for å tvinge InDesign til å opprette så mange sider som trengs for den lange teksten. Hold nede SHIFT-tasten på tastaturet når du monterer teksten inn i det nye dokumentet. Du vil da set et «S»-lignende ikon som indikerer at hele teksten plasseres i så mange sider som trengs.

Tips: du kan få opp et info-vindu via menyen «Vindu, Info». Dette vinduet kan være veldig nyttig for å få statistikk over for eksempel hvor mange bokstaver og ord som er i det aktuelle tekstrammen. Informasjonen i dette vinduet oppdateres når du merker tekst.

Tekstflyt

Har du såpass mye tekst i en tekstramme på én side at det ikke er plass til teksten på den ene siden, men teksten fortsetter ikke på neste side, da har du et problem. Du må lage tekstflyt som gjør at teksten fortsetter på neste side uten forstyrrelse.

Du kan klikke på pluss-merket nederst til høyre i dokumentet og dra dette til neste side. Dermed får du normal tekstflyt til den neste siden.

Valg for tekstramme

Du kan konfigurere tekstrammen via menyen «Objekt, Valg for tekstramme». Du får da opp et vindu med mulighet til å endre en rekke verdier for tekstrammen. Her kan du blant annet utvide rammemargen, det vil si mellomrommet mellom rammekanen og selve teksten. Dersom rammemargen er satt til 0 vil mellomrommet kanskje oppleves som for tett. Videre kan du dele tekstrammen i flere kolonner, og så videre.

Sett inn spesialtegn

Du kan sette inn spesialtegn via «Tekst, Sett inn spesialtegn». Du kan også gjøre dette via «Tekst, Tegnvarianter» og fordelen er at du får opp et vindu med forskjellige tegn, noe som gjør det enklere å velge spesialtegn. Klikk på «Vis, Hele skriften» for å velge type spesialtegn.

Artikkelredigering

Artikkelredigering er en egen funksjon i InDesign som åpner et eget tekstbehandlingsverktøy inne i InDesign. En av fordelene med denne funksjonen er at den gjør det enklere å jobbe med og redigere tekst enn hvis du redigerer i selve dokumentet. Du finner funksjonen via «Rediger, Rediger i Artikkelredigering».

Dette er rett og slett et nøytralt tekstvindu uten tekstformatering og det gir deg brukervennlig tilgang til teksten i en tekstramme. Du slipper med andre ord å bli forstyrret av bilder og eventuelt andre objekter i dokumentet. Kun ren tekst, enkelt og greit.

Hvis du ikke liker fonten i Artikkelredigering eller størrelsen på skriften, kan du endre dette via «Rediger, Innstillinger, Visning for Artikkelredigering…». Her er det bare å foreta de endringene du ønsker og klikke på OK-knappen når du er ferdig.

Stavekontroll

InDesign har innebygd stavekontroll. Du finner den via menyen «Rediger, Stavekontroll, Stavekontroll…». InDesign gir deg forslag til endringer i teksten hvis det finner ukjent ord.

Finn/endre

Du kan bruke funksjonen «Rediger, Finn/endre» til å søke etter tekst i et dokument du ønsker å endre. Denne funksjonen er ganske avansert i InDesign, men enkelt forklart kan du skrive inn tekst i Finn-vinduet og du kan skriver erstatningsordet i Endre til-vinduet.

Formater teksten

Du kan deretter merke den delen av teksten du har lyst å formatere og gjøre selve formateringen via Kontrollpanelet. Dette er et av de viktigste områdene i InDesign fordi det gjør det mulig å foreta endringer i innholdet du har plassert i dokumentet.

Skal du formatere teksten kan du starte med å zoome inn på den teksten du ønsker å formatere. Dette kan du for eksempel gjøre ved å trykke på hurtigtast CTRL+4 på tastaturet. Deretter kan du merke teksten du skal formatere ved å dra med musepekeren over den aktuelle teksten.

Selve formateringen skjer via kontrollpanelet som er plassert mellom menylinjen øverst og selve dokumentet. Hvis du ikke er den, da må du gjøre den synlig via Vindu og Kontroll. Her kan du blant annet endre fonttype og størrelse.

Tips: I InDesign kan du opprette flere forskjellige rammer i et dokument, altså i tillegg til tekstramme, for eksempel rektangelramme. Hvis du i utgangspunktet har en rektangelramme, kan du klikke på tekst-verktøyet til venstre og deretter på en rektangelramme, da vil rammen automatisk forvandles til en tekstramme.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *