InDesign-guide: sider
Denne siden er en del av en større guide om Adobe InDesign. Denne delen handler om å legge til flere sider og organisere sider i InDesign.

Les også: Guide: Adobe InDesign

Det er sidene som utgjør et InDesign-dokument – derfor er det nyttig å vite hvordan du legger til flere sider og hvordan du organiserer sidene.

Legg til flere sider

Du legger i utgangspunktet til flere sider via «Layout, Sider, Legg til side» eller «Layout, Sider, Legg til sider…».

Sider-panelet

Du kan organisere sidene med Sider-panelet. Du får opp Sider-panelet via «Vindu, Sider». Vinduet du får da opp kan du klikke på og dra hvor som helst i grensesnittet. Det er mest naturlig å plassere panelet til høyre i InDesign-vinduet. Du får en oversikt over alle sidene i et InDesign-dokument i Sider-panelet. Har du et stort InDesign-dokument kan du klikke på et sidernummer i panelet og du går da til den aktuele siden i dokumentet.

Mastersider

En masterside er en slags mal for sider i InDesign. Det du legger i en masterside vil vises i alle sidene i et dokument. Du bruker mastersider for for eksempel sidetall, headere eller logo, altså objekter som skal vises på alle sidene. Alle dokumenter har minimum én masterside.

Du finner mastersiden i et InDesign-dokument. Du finner denne siden i Sider-panelet som du kan åpne via «Vindu, Sider» hvis panelet ikke allerede er åpent. Mastersiden er kalt for «A-mal». Du kan dobbeltklikke på den høyre siden av A-mal for å åpne mastersiden. Det du legger i mastersidene vil altså dukke opp på alle sidene i dette dokumentet. Det du legger i mastersiden til venstre vil vises kun på venstre siden i selve InDesign-dokumentet, så hvis du ønsker at objektet skal vises på begge sider må du også legge det på begge sider i masterdokumentet.

Tips: alt du legger i en masterside, for eksempel i header eller footer, er fastsatt og kan i utgangspunktet ikke endres på vanlig måte i et InDesign-dokument. Det finnes imidlertid et triks som du kan bruke til å overstyre mastersiden, altså slik at du likevel kan endre innholdet i en masterside og disse endringene skjer da lokalt i det aktuelle dokumentet – du kan trykke på hurtigtasten CTRL+SHIFT på tastaturet, da får du plutselig redigeringsmulighet!

Tips: hvis du har gjort lokale endringer i en masterside kan du bruke et annet triks for å angre på lokale endringer. Velg først den aktuelle mastersiden i Sider-panelet, klikk deretter på det lille verktøyikonet øverst i høyre hjørnet i Sider-panelet. Her kan du velge «Malsider, Fjern alle lokale overstyringer». Dette er altså en angremulighet for å gå tilbake til det originale oppsettet i mastersiden. Dette er kjekt å ha hvis du mister kontrollen over lokale redigeringer.

Du kan bruke mastersiden til å legge sidetall i InDesign-dokumentet. Klikk på den første siden i en masterside og klikk på footeren, det vil si området nederst, altså under selve hovedområdet i dokumentet. Velg deretter «Tekst, Sett inn spesialtegn, Merker, Gjeldende sidetall»

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *