InDesign-guide: bilder
Denne siden er en del av en større guide om Adobe InDesign. Denne delen handler om å legge inn bilder i InDesign.

Les også: Guide: Adobe InDesign

Legg inn et bilde

Vi oppretter først et dokument via «Fil, Ny, Dokument». Klikk på OK for å opprette et standarddokument. Det er mange måter å legg inn et bilde i InDesign. Klikk på «Fil, Monter». Nå kan du bla deg frem til et bestemt bilde og plassere bildet i dokumentet ved å klikke på et ønsket stedi dokumentet. Til slutt kan du justere bildet i dokumentet ved å dra bildekantene frem eller tilbake slik at bildet passer til det bestemtet stedet i dokumentet.

Hvis du ønsker å flytte bildet kan du gjøre dette ved å først velge Markeringsverktøyet øverst til venstre på verktøylinjen i InDesign. Deretter kan du klikke og dra bildet til det stedet du ønsker i InDesign-dokumentet.

Husk at et bilde har en ramme rundt seg, og at bildet og rammen er to seperate objekter. Hvis du klikker én gang på et bilde velger du bildet, men hvis du dobbeltklikker på det samme stedet, da velger du rammen rundt bildet.

En annen måte å sette inn et bilde på i et InDesign-dokument er å klikke på et lite Br-ikon øverst i InDesign-vinduet. Da åpnes et eget Bridge-vindu og da kan du bare bla deg frem til et ønsket bilde og dra bildet inn i InDesign-vinduet. Dette forutsetter imidlertid ar du har Bridge-programmet allerede installert.

Bilde-lenke

Når du legger et bilde inn i et InDesign-dokument via Monter legger du ikke selve bildet inn i dokumentet, men en lenke til bildet. Derfor vil du få en feilmelding i InDesign dersom du sletter bildet fra mappen eller hvis du har flyttet et aktuelt bilde.

Du kan få en oversikt over alle koblinger i et InDesign-sokument via Koblinger-panelet. Du åpner dette panelet via «Vindu, Koblinger». Det er her du kan se om noen av koblingene i det aktuelle dokumenter er gyldig. Hvis du klikker på en av koblingene ytterst til høyre, blir markøren sendt til det stedet i dokumentet hvor den aktuelle koblingen er plassert. Dermed kan du rette opp en eventuelt koblingsfeil i dokumentet.

Det er mange måter å rette opp feil i koblinger i et dokument. Den enkleste måten er at du får opp et vindu, slik du ser på bildet her til høyre, et vindu du sannsynligvis får opp automatisk dersom du åpner et InDesign-dokument med feil i lenkene. Da er det bare å klikke på «Oppdater koblinger» og lenkefeilene blir da rettet automatisk.

Et alternativ er å klikke på verktøyikonet øverst til høyre i Koblinger-panelet og velge Oppdater kobling fra menyen. Et annet alternativ er å klikke på en aktuell kobling i Koblinger-panelet og gå diretter til det aktuelle bildet i selve dokumentet – her skal du se et lite ikon som varsler om koblingsfeil – klikk på dette ikonet og feilen skal rettes automatisk.

Hvis bildet er slettet eller flyttet vil du få feilmelding om dette. Du kan klikke på et lite feilikon ved selve bildet i dokumentet og du vil da få opp et filutforskervindu med en mulighet til å bla deg frem til det aktuelle bildet.

Redigere bilde

Skal du redigere et bilde som er blitt lagt inn i et InDesign-dokument, må du redigere originalbildet og ikke bruk InDesign til å redigere bildet. Vær klar over at InDesign er ikke bilderedigeringsprogram, men et layoutprogram.

Du kan redigere et bilde via menyen «Rediger, Rediger original». Da får du opp et redigeringsprogram som er definert som standard. «Problemet» er at du får kanskje opp et program du ikke foretrekker.

Et bedre alternativ er kanskje «Rediger, Rediger med», fordi da kan du velge et program – du får en liste over programmer du kan bruke til å redigere bildet. Hvis du ikke finner et bestemt program på listen kan du bla deg frem til et ønsker program via «Rediger, Rediger med…, Andre».

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *