Webstandarden HTML 5.1 er klar

html5_logo2

HTML er et språk for å lage nettsider og HTML5 er versjonen for fremtiden. Webben utvikles med voldsom fart, men HTML-spesifikasjon 4.01 er ikke blitt endret siden 1999. Det var rett og slett behov for en kraftig oppgradering for moderne teknologi.

Les også: Lær å kode en hjemmeside

HTML 5.1 er klar

Organisasjonen The World Wide Web Consortium (W3C) har nå anbefalt av HTML 5.1 som standard. Du finner den offisielle anbefalingen på w3.org.

Blant HTML-elementer som er nye er <detalis> og <summary>.

Du finner detaljer rundt endringene på w3.org.
HTML 5.2 er snart klar

Det jobbes nå med HTML 5.2 – du finner et utkast på w3.org. Blant endringene er at to elementer blir fjernet, nemlig dialog og keygen. Dette skjer på grunn av manglende implementering. Endringene innebærer ikke de helt store endringene for webutviklere. Det dreier seg først og fremst om at HTML-standarden finpusses og korrigeres. HTML 5.2 blir trolig en offisiell anbefaling i løpet av 2017.

HTML5 anbefalt i 2014

Arbeidsgruppen HTML Working Group, har i en pressemelding offentliggjort en anbefaling for HTML5. Dette skjedde tirsdag 28. oktober 2014. Dette betyr at HTML5 har erstattet den gamle HTML 4.01 som den offisielle anbefalingen fra W3C, etter 15 års ventetid.

Selve spesifikasjonen for HTML5 finner du på www.w3.org.

Hva er egentlig HTML5?

HTML5 er en kraftig oppgradering av HTML 4.01. Utfordringen ligger i at webben utvikler seg meget raskt, og det er stadig behov for nye funksjoner og muligheter.

Hensikten og målet med HTML5 er at du ikke skal trenge tilleggsprogrammer som Java og Flash, når du skal vise innhold på web, eller kjøre en avansert funksjon – dette er innebygd i HTML5.

Historikk

Før 1998 er det nesten ingen nettlesere som følger standarder, i hvert fall ikke konsekvent, men etter starten av stiftelsen Web Standards Project i 1998, som oppfordret utviklere av nettlesere til å følge standarder, skjedde det en endring.

W3C presenterer XHTML
I år 2000 ble XHTML 1.0 anbefalt, med strengere kode, som skulle erstatte HTML. Strengere kode i den forstand at feil i koden fikk større konsekvenser enn med HTML-koding. Ett par år senere ble XHTML 2.0 anbefalt, men ble ingen suksess. I løpet av de neste årene var webben under rask utvikling. W3C hadde egentlig bestemt seg for å fortsette med XHTML 2.0.

Ny organisasjon ønsker HTML fremfor XHTML
Det som stoppet videre utviklig av XHTML var stiftelse av organisasjonen WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group), som ble startet av Apple, Mozilla og Opera. Grunnen var misnøye med XHTML – gruppen foreslo videre utvikling av HTML i stedet for XHTML. Forslaget fra WHATWG ble avslått, men gruppen sto på sitt, og publisert etter hvert en skisse for Web Application 1.0.

W3C velger til slutt å satse på HTML
Etter dette snudde W3C, og godkjente etter hvert arbeidet WHATWG drev med, og bestemte seg for å fokusere på HTML i stedet for XHTML. Web Application 1.0 fikk etter hvert navnet HTML5. HTML5 har nå erstattet XHTML 2.0. En av fordelene med HTML5 er tilbakoverkompatibilitet med tidligere HTML-standarde. Det betyr at nettsider som er skrevet med HTML 4.01 og tidligere versjoner, vil støttes av nettlesere som støtter HTML5.

Ett av poengene med HTML5 er at det skal være mindre behov for Flash, Java, Javascript og andre teknologier som ofte er proprietære, det vil si de er ofte avhengig av en bestemt nettleser eller nedlasting av tilleggsprogramvare.

Den første skissen av HTML5 ble lagt ut i 2008, men en rekke funksjoner er allerede blitt implementert i flere nettlesere. I 2011 nådde HTML5 såkalt «Last Call», det vil en invitasjon til alle involverte om å bekrefte kvaliteten i HTML5.

W3C anbefaler HTML5
Tirsdag 28. oktober 2014 ble HTML5 anbefalt av W3C. Dermed har HTML5 erstattet HTML 4.01 som den offisielle HTML-standarden. HTML er klar for fremtiden.

Hvordan er HTML5-støtten per i dag?

Wikipedia.org finner du en sammenligning av HTML5-støtte i ulike nettlesere. Problemet er imidlertid at denne siden oppdateres ikke så ofte, og derfor kan informasjonen fort bli utdatert – utviklingen går såpass fort at informasjon her kun er interessant fra et historisk perspektiv.

Nettsiden fmbip.com gir deg en oversikt over støtte av webstandarder i din nettleser.

Nettsiden html5test.com tester HTML5-støtten i din nettleser.

Modernizr er et program som finner støtte for HTML5 og CSS3 i en nettleser.

Hva er nytt i HTML5?

Så hva er egentlig nytt i HTML5 sammenlignet med den gamle HTML 4.01-standarden? Ganske mye faktisk. Webben har i løpet av siste ti årene utviklet seg med rekordstor fart, med behov for stadig nye teknologier og funksjoner.

Skjemaer

Skjemaer er ikke noe nytt i HTML, men i HTML5 er det store endringer for skjermaer. Web Forms 2.0 er nå innebygd i HTML5, pluss muligheter for input-typer som e-post, søk og nettadresser. Videre støtter skjermaer flere nye funksjoner og muligheter.

Innebygde API

Flere programmeringsgrensesnitt er innebygde i HTML5. Dette gjør det enklere for utviklere å lage nye webapplikasjoner for flere ulike plattformer:

 • Video and Audio
 • Inline Editing
 • Offline Application
 • History
 • Web Protocol
 • Drag and Drop

Tegnsett

Kodene for tegnsett er blitt vesentlig forenklet i HTML5.

Slik er den i HTML 4.01:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

Slik er den i HTML5:

<meta charset="utf-8">

Mye enklere i HTML5, altså. Vær imidlertid klar over du kan fortsatt bruke den lange koden – du trenger med andre ord ikke å gå inn i alle HTML-filene, og legge inn den korte versjonen.

Nye tagger i HTML5

Vi tar nå gjennomgang av elementene i HTML5. Vi starter med doctype.

<doctype>

Dette elementet er blitt superenkelt i HTML5, sammenlignet med doctype i HTML 4.01

Dette er doctype for HTML 4.01:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

Og dette er doctype for HTML5:

<!DOCTYPE html>

Stort enklere kan det ikke bli! Bare pass på at ikke er noen mellomrom helt i starten av dokumentet, altså at det ikke er noen mellomrom før <!DOCTYPE.

Strukturelle elementer

Elementer som gir HTML-dokumentet en struktur, det vil si som deler opp nettsiden i ulike deler.

<section></section>

En del av et dokument eller en applikasjon. I mange tilfeller kan section-taggen erstatte div-taggen.

<article></artilce>

En selvstendig komposisjon i et dokument, en side, eller en applikasjon, som kan gjenbrukes. Dette kan for eksempel være en artikkel, et blogg-innlegg eller et innlegg i et diskusjonsforum.

<asde></aside>

En del av en side som består av et innhold som kan på en eller annen måte knyttes til innhold rundt aside-elementet.

<header></header>

Kan brukes til en innledning, innholdsfortegnelse, en logo, et søkevindu eller en navigasjon på en side. Samme siden kan inneholder flere header-elementer.

<hgroup></hgroup>

En hodedel av en seksjon. Dette elementet brukes til å gruppere h1-h6 elementer, når en side består av flere overskrifts-nivåer.

<footer></footer>

Nederste delen på en side. Denne delen kan inneholde informasjon om en forfatter, lenker til lignende sider eller copyright-informasjon.

<nav></nav>

Her plasseres navigasjonslenker, enten til samme side eller til andre sider.

Innholds-elementer

Elementer for å sette innhold på en nettside, altså kun med HTML-elementer, uten bruk av tilleggsprogrammer.

<figure></figure>

Kan brukes til å legge inn for eksempel illustrasjoner, diagrammer og bilder.

<video></video>

Kan brukes til å legge inn video, eventuelt med lyd.
Video.

<audio></audio>

Lyd på web.

<canvas></canvas>

Med dette elementet skal besøkerne på en nettside selv kunne tegne egen grafikk, en funksjon som er drevet med et script.

Applikasjon-elementer

Dette er elementer som skal gjøre det enklere for utviklere å lage applikasjoner for web, slik at webutviklere ikke er avhengige av eksterne applikasjone, altså at HTML5 er mye rikere enn HTML 4.01.

<meter></meter>

Dette er et element for måling av ulike typer enheter. Den viser et resultat hvor minimum og maksimum verdi allerede er kjent.

<progress></progress>

Måler prosessen av en bestemt oppgave, altså for eksempel en prosess nærmer seg en avslutning eller ikke.

<time></time>

Viser tid som et klokkeslett eller dato, for eksempel hvis en nettside skal vise en klokke eller en kalender.

<details></details>

Er en avslørings-widget som gir nettbrukeren informasjon eller kontroll.

<command></command>

En kommando som nettbrukeren kan velge å kjøre. Dette kan for eksempel være en knapp på nettside som setter i gang en prosess, hvis brukeren klikker på knappen.

<menu></menu>

Følgende tagger droppes i HTML 5

Disse taggen droppes av ulike årsaker, noen fjernes fordi effekten kan oppnås med bruk av CSS.

 • acronym
 • applet
 • basefint
 • big
 • center
 • dir
 • font
 • frame
 • frameset
 • isindex
 • noframe
 • s
 • strike
 • tt
 • u

Flere attributter har blitt fjernet, blant annet hspace og vspace i img-taggen.

Mer informasjon – oversikt over koder

Det finnes veldig mange nettsider med informasjon om HTML – spørsmålet er hvilke nettside bør du bruke som en referanse over alle HTML-elementene. Det er w3.org som er «originalen», det vil si det er World Wide Web Consortium som har utviklet standardene. Problemet med denne siden er at den er ikke særlig brukervennlig med hensyn til å få en ryddig oversikt over HTML-koder. For å få en god oversikt over alle HTML-kodene anbefaler vi w3schools.com.

Kilder: World Wide Web Consortium, W3School, Wikipedia, WHATWG, HTML5 Rocks, Digi.no (1), Digi.no (2)

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.