Slik fungerer Google Analytics

I denne artikkelen får du et innblikk i tjenesten Google Analytics. Det er en gratis tjeneste som viser detaljert statistikk om besøkende til en nettside. Hensikten med Google Analytics er å være et hjelpemiddel for markedsføring av en nettside.
Google Analytics har et ganske avansert tjeneste med mange menyer og muligheter. Denne artikkelen gir kun en oversikt over menyene og går ikke i dybden på alle mulighetene.

En del av den informasjonen du finner her finnes allerede på Google sine nettsider, blant annet på google.com, men denne informasjonen er spredt over veldig mange sider. Hensikten med denne artikkelen er å gi en kompakt oversikt på én side.

Det er viktig å være klar over at Google gjør hele tiden endringer i tjenesten og grensesnittet, slik at det som beskrives i denne artikkelen kan når som helst bli endret.

Start med å registrere deg og logge deg på

google_analytics2

Du finner Google Analytics på google.com/analytics. Her kan du logge deg på, eller du kan registrere deg hvis du er en ny bruker. Du kan lese mer om det grunnleggende på google.com/analytics.

Registrer din nettside

Det neste du gjør er å registrere nettsiden din. Dette gjør du via Administrator-menyen øverst til venstre i Google Analytics. Klikk på rullegardinmenyen under «KONTO» og velge «Opprett en ny konto». På den neste siden skriver du navnet på den nye kontoen, navn på nettstedet og nettstedsadressen. Videre skal du spesifisere bransjekategori og tidssone, og konfigurer innstillinger for datadeling.

Legg sporings-ID koden i nettsiden din

Til slutt skal du klikke på «Hent en sporings-ID». Godta avtalen og da får du en nettside med en sporings-ID øverst. Dette er en kode du skal legge inn i din nettside slik at Google Analytics kan spore nettsiden din. Denne koden skal du legge inn i HTML-koden på nettsiden din mellom <head> og </head>.

google_analytics_innstillinger2

Hvis du bruker WordPress kan du laste ned Google Analytics-utvidelsen og legge inn koden i denne utvidelsen. Utvidelsen du skal laste ned finner du på wordpress.org, men det er enklere å installere utvidelsen via WordPress – da går du til kontrollpanelet i WordPress og klikker på utvidelser og klikker på «Legg til ny». Her skal du søke etter Google Analytics og du får da opp flere treff. Det er utvidelsen som er skrevet av Kevin Sylvestre som du skal laste ned og aktive. Deretter klikker du på Innstillinger og Google Analytics i WordPress og skriver inn koden (sporings-ID) og bekreft valget ved å klikke på «Lagre endringene».

Nå skal du kunne se statistikk for din nettside på google.com/analytics, men du må kanskje vente litt på aktivitet hvis nettsiden din er fersk.

Registrer flere nettsider

Du kan registrere flere nettsider i samme Google Analytics-konto hvis du ønsker det uten å betale noe. Øverst finner du menyene Startside, Rapportering, Tilpasset og Administrasjon. For å legge inn en ny nettside klikker du på Administrasjon-menyen og rullegardinmenyen under Område. Her velger du «Opprett et nytt område» og følger instruksjonene. Du legger inn sporings-ID-koden i den andre nettsiden og Google Analytics er klar for bruk for nettside nummer 2. Du kan faktisk legge inn hele 50 nettsider helt gratis.

Brukergrensesnittet

Google Analytics har et ganske stort antall menyer og undermenyer. Det dukker opp flere undermenyer alt etter hvilken meny du velger. Vi skal forsøke å gi en ryddig oversikt.

Google Analytics er delt i følgende områder: Toppmenyen ser du øverst til venstre, brukerinnstillingene finner du øverst til høyre, perioden (som statistikken gjelder) ligger under brukerinnstillingene, og til slutt venstremenyen i Google Analytics-grensesnittet.

I tillegg vil du få undermenyer alt etter hvilken rapportering du klikker på. Disse bruker du for å finjustere rapporteringen.

Vi skal nå forklare alle menyene i tur og orden.

 • Toppmenyer
  Dette er menyen du finner øverst til venstre. Her finner du følgende menyer:

  • Startside
   Startsiden er en av fire menyer øverst til venstre i Google Analytics. Her får du en oversikt over kontoer, områder og datautvalg du har tilgang til.

  • Rapportering
   Her får du tilgang til dine rapporter, det vil si selve statistikken. Det er dette som er hovedmenyen og det er dette som er grunnen til at du bruker Google Analytics.

  • Tilpasning
   Gir deg tilgang til tilpassede rapporter som du oppretter.

  • Administrator
   Denne menyen brukes til å administrere din konto.

 • Brukerinnstillinger (øverst til høyre)
  Her finner du blant annet innstillinger for din konto og gir deg tilgang til brukerstøtte.

 • Periode
  Her finner du to datoer som definerer perioden som statistikken gjelder for, altså en startdato og en sluttdato. Disse datoene kan du endre på ved å klikke på den lille trekanten til høyre for selve datoene.

 • google_analytics_venstre

  Menyen til venstre
  Dette er menyen som ligger under søkevinduet. Det er her du finner de viktigste menyene og funksjonene for Google Analytics: Oversiktspaneler, snarveier, observasjon og overvåkning, sanntid, målgruppe, trafikk, atferd og konverteringer.

  • Oversiktspaneler
   Oversiktspanelene inneholder en samling av moduler du kan bruke for å få en oversikt over de rapportene og beregningene du er mest interessert i. Du kan overvåke mange beregninger samtidig, slik at du kan sjekke statusen for kontoene dine eller se sammenhenger mellom forskjellige rapporter.

  • Snarveier
   Snarveier husker innstillingene dine, slik at du ikke trenger å konfigurere en rapport på nytt hver gang du åpner den. Innstillingene lagres i snarveien inntil du endrer dem manuelt.

  • Observasjon og overvåkning
   Trafikken til nettstedet ditt overvåkes for å oppdage vesentlige statistiske variasjoner, og det genereres varsler når slike variasjoner forekommer.

  • Sanntid
   Her får du informasjon om besøk til nettsiden din i sanntid.

   • Oversikt
    Her kan du blant annet se hvor mange brukere som er inne på nettsiden akkurat nå og hvilke artikler som besøkes.

   • Steder
    Her får du informasjon om hvor besøkerne til nettsiden kommer fra.

   • Trafikkilder
    Viser hvor besøkerne kommer fra (kilde), altså hvilke nettsider de har klikket på for å finne din nettside.

   • Innhold
    Her kan du se hvilke artikler som besøkerne er på akkurat nå.

   • Hendelser
    Hendelser viser utløste hendelser i sanntid. I tabellen kan du se de 20 mest populære hendelseskategoriene i løpet av de siste 30 minuttene, sortert etter antall brukere som har samhandlet med den aktuelle hendelsen. Du kan også se prosentandelen av det samlede antallet brukere på hver rad.

   • Konverteringer
    Konverteringer viser oppnådde mål i sanntid. I tabellen kan du se de 20 målene som flest aktive brukere har fullført i løpet av økten, antallet brukere og prosentandelen av totalt antall brukere.

  • Målgruppe
   Informasjon om målgruppen som besøkte din nettside i en bestemt periode, det vil si antall besøkende. Du kan selv justere perioden (dato) øverst til høyre. Du kan også endre om det vises per time, dag, uke eller måned.

   • Oversikt
    Gir en oversikt over målgrupper for ditt nettsted. Du kan velge om oversikten viser økter, prosent nye økter, gjennomsiktlig øktvarighet, brukere, sider per økt, fluktrekvens eller sidevisninger. I tillegg kan du velge et alternativ for beregning. Videre kan du velge om oversikten viser data for hver time, hver dag, hver uke eller hver måned. Det er med andre ord mye du kan justere her.

    Den beste måten å bli vant til dette er å faktisk bruke disse mulighetene, det vil si justere innstillingene frem og tilbake for å se hvordan dette endrer statistikken.

    Det er også viktig å forstår hva ordene betyr som brukes i Google Analytics. Her er forklaringer på en del ord:

    • En økt er tidsrommet der en bruker benytter for eksempel et nettsted aktivt. Alle bruksdata (skjermvisninger, aktiviteter, netthandel osv.) er knyttet til en økt.

    • Brukere som har gjennomført minst én økt innenfor den valgte datoperioden. Både nye og returnerende brukere telles med. Les mer på google.com

    • Sidevisninger er det totale antallet sider som har blitt vist. Gjentatte visninger av én enkelt side telles med.

    • Sider per økt (gjennomsnittlig sidedybde) er antallet sidevisninger per økt. Gjentatte visninger av enkeltsider telles med.

    • Gjennomsnittlig øktvarighet er den gjennomsnittlige lengden av en økt.

    • Fluktfrekvens er prosentandelen enkeltsidebesøk (det vil si besøk der vedkommende forlot nettstedet ditt fra inngangssiden uten å foreta noen handlinger der).

    • % nye økter er et estimat av prosentandelen av førstegangsbesøk.

   • Aktive brukere
    Du kan spore aktive brukere i intervaller på 1, 7, 14 og 30 dager, og følg med på brukerentusiasmen for nettstedet ditt.

   • Kohortanalyse
    En kohort er en gruppe brukere med felles kjennetegn som identifiseres med en Analytics-dimensjon i denne rapporten. Eksempelvis tilhører alle brukerne med samme innkjøpsdato samme kohort. Du kan bruke Kohortanalyse-rapporten for å isolere og analysere atferden til medlemmene av en gruppe.

   • Brukerutforsker
    Her kan du finne ut det meste om brukerne som besøker nettsiden din, blant annet hvor de er plassert på jordkloden, hvilken nettleser de bruker, hvilke interesser de har, og så videre.

   • Brukerflyt
    Her får du se en grafisk fremstilling av banene brukerne tok gjennom nettstedet ditt, fra kilden via de forskjellige sidene til punktet i banen der de forlot nettstedet ditt. Du kan bruke Brukerflyt-rapporten for å sammenligne trafikkvolumer fra ulike kilder, undersøke trafikkmønstre på nettstedet ditt og feilsøke nettstedets effektivitet.

  • Trafikk
   Denne menyen viser hvor besøkerne til nettsiden kommer fra, det vil si hvordan besøkerne har funnet nettsiden. «Organic Search» er trafikk fra søkemotorer. «Direct» er antall besøkere som kommer direkte til nettstedet, det vil si besøkere som vet om nettstedet fra før av.

  • Atferd
   Her får du informasjon om atferden til de som besøker nettsidden.

   • Sidevisninger er det totale antallet sider som har blitt vist. Gjentatte visninger av én enkelt side telles med.

   • Unike sidevisninger er antallet økter der den aktuelle siden ble åpnet minst én gang. En unik sidevisning telles for hver kombinasjon av sidens nettadresse + sidens tittel.

   • Gjennomsnittlig tid på side er den gjennomsnittlige tiden brukere så på en bestemt side eller et bestemt skjermbilde, eller et bestemt side- eller skjermsett.

   • Fluktfrekvens er prosentandelen enkeltsidebesøk (det vil si besøk der vedkommende forlot nettstedet ditt fra inngangssiden uten å foreta noen handlinger der).

   • % utgang er prosentandelen nettstedsutganger som skjedde fra en bestemt side eller et bestemt sett med sider.

  • Konverteringer
   Denne delen av Google Analytics kan brukes til å måle resultatet av annonser og handlinger på ditt nettsted. En konvertering kan være så mangt og det er du som bestemmer hva det er. Det kan være en potensiell kjøper eller en forespørsel om mer informasjon. Denne delen går vi ikke nærmere innpå i denne korte oversikten.

  Lær mer om Google Analytics

  Det finnes ganske mye informasjon om Google Analytics på nettet. Her er de beste lenkene.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *