Test: Flytting av bilder

flytte_filer

Dette er en problemstilling mange brukere står overfor. Dette gjelder spesielt brukere som har begrenset lagringsplass på PC-en og som har lagret mange bilder på PC-en.

Vi bestemte oss for å testet en funksjon i Windows som gjør det mulig å flytte bilder fra en partisjon til en annen. Hvis du for eksempel begynner å få liten plass på C-partisjon, men har en ledig D-partisjon. Vi har brukt Windows 7 i denne testen, men prosessen skal også fungere med Windows 10.

Ditt eget ansvar!

Vær klar over at du er selv ansvarlig for eventuelle feil som oppstår med bruk av denne metoden. Vi har testet metoden og selve flyttingen fungerte uten problemer – det som derimot ikke gikk bra var det å angre på flytting. Les mer om dette i oppsummeringen nederst på denne siden. Du bør uansett ta sikkerhetskopi av bildene før du eventuelt setter i gang!

Slik kan det gjøres
Dette er en metode som kan brukes til å flytte bilder (og andre filer) til en annen lagringsplass enn originalplassen i Windows. Det ideelle er å flytte bildene til en annen partisjon på samme PC, men da må du ha en slik partisjon klar til bruk. Metoden gjelder i prinstippet alle lagringsplasser, for eksempel en ekstern harddisk eller en nettverksdisk. Ulempen med bevegelige disker er at filene blir ikke tilgjengelige hvis du kobler disken fra PC-en.

 1. Klikk på start-knappen og deretter på brukernavnet (det skal være øverst til høyre).

 2. Høyreklikk på mappen du ønsker å flytte, for eksempel Mine bilder (undermappe av Biblioteker og Bilder).

  Har du Windows 10 kan du åpne filutforsker og høyreklikke på Bilder-mappen.

 3. Velg Egenskaper og Plassering-fanen.

 4. Klikk på Flytt-knappen.

 5. Bla deg frem til mappen du ønsker å flytte filene til. Du kan velge en annen partisjon, en annen disk eller en nettverksdisk.

 6. Klikk på Velg mappe når du har valgt mappen og til slutt OK.

 7. Du får da et vindu med meldingen «Vil du flytte alle filene fra den gamle plasseringen til den nye plasseringen? Det anbefales at du flytter filene slik at programmer som må ha tilgang til mappens innhold, får slik tilgang». Klikk på Ja for å eventuelt bekrefte flyttingen.

Vær klar over at selve flyttingen kan ta lang tid hvis du har mange bilder (eller andre typer filer).

Angremulighet
Hvis du ønsker å angre på flyttingen, det vil si flytte filene tilbake til originalplasseringen, kan du klikke på Bruk standard-knappen. Du høyreklikker da på mappen du flyttet (for eksempel undermappen til Bilder) og velger Egenskaper og Plassering. Her kan du klikke på Bruk standard-knappen og OK. Du får da en melding om at mappen ikke finnes. Vil du opprette den? Klikk på Ja og Ja en gang til for å gjennomføre flyttingen.

Innebærer denne metoden en viss risiko?

Egentlig ikke. Du skal ikke få problemer med tilgang til filene som er blitt flyttet, så lenge du har valgt en lagringsplass som du har sikker tilgang til. Du kan jo bare bla deg frem til filen i det programmet du bruker, for eksempel et bilderedigeringsprogram.

Dette kan imidlertid bli et problem hvis du bruker en ekstern harddisk og at denne harddisken er på et senere tidspunkt ikke koblet til PC-en.

En annen situasjon som du får problemer med er programmer som bruker database for å organisere bilder, for eksempel Adobe Lightroom. I slike tilfeller er plassering av originalbildene endret og da må du dessverre importere bildene på nytt.

Angremuligheten kan være problematisk

Vi har testet denne metoden og selve flyttingen av filene gikk uten problemer. Det å angre på flytting, det vil si det å flytte filene tilbake til originalplassen, fungerte imidlertid ikke, i hvert fall ikke i vårt tilfelle.

Vi brukte det samme vinduet som da vi flyttet filene, men denne gangen klikket vi på «Bruk standard»-knappen. Systemet nektet oss imidlertid tilgang til våre egne filer. Vi fikk følgende melding: «Kan ikke lage liste over vanlige delmapper under D:\System Volume Information. Ingen tilgang». Vi prøvde flere metoder for å fikse dette, inkludert å ta eierskap over våre egne filer, men systemet nektet å gi oss tilgang.

Vi fortsetter å prøve flere metoder for å flytte bildene tilbake til originalplassering.

Dette er metodene vi prøver:

 • Ta eierskap over filer/mapper. Programmet TakeOwnershipPro er gratis.

 • Høyreklikk på Bibliotek-mappen i utforsker og velg å gjenopprette standardbiblioteker. Er du heldig vil dette fikse saken.

 • Reduser (midlertidig) kontrollen i brukerkontokontrollen. Dette gjør du via Kontrollpanel, Brukerkontoer og familiesikkerhet, Brukerkontoer, Endre innstillinger for brukerkontokontroll. Her kan du dra skalaen midlertidig helt ned (Aldri varsle), slik at du er sikker på at denne funksjonen ikke skal blokkere din tilgang til filene.

Ingen av disse tiltakene virket i vår situasjon. Windows nektet oss fortsatt tilgang til våre egne filer. Vi bestemte oss da for å gjøre noe dramatisk. Vårt mål er å få situasjonen tilbake slik den var opprinnelig, det vil si å flytte bildene tilbake til originalplassering.

Ikke prøv dette hvis du er usikker!
Det vi skal gjøre nå bør du ikke prøve hvis ikke er datakyndig – du bør heller la bildene være der de er. Det innebærer minst mulig risiko.

Vi ville imidlertid fortsette med å undersøke muligheten til å gå tilbake til originaltilstanden. Hensikten er å vise at dette eventuelt er mulig. Vi tok derfor backup av alle bildene og slettet både bildene og Bilder-mappen. Målet er å gjenopprette Mine bilder-mappen på sin originalplassering.

Dette tipset kommer fra Microsoft. Det innebærer endring i registeret i Windows, og anbefales ikke hvis ikke du er fortrolig med å jobbe med registeret. Registreret i Windows er et meget farlig sted å jobbe og bør i utgangspunktet ikke røres, men vårt mål er å få tilbake tilbake originalplasseringen, for å se om det faktisk er mulig, så derfor prøver vi.

Kjør regedit og bla deg frem til følgende registernøkkel:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

Dobbeltklikk på My Pictures og skriv inn denne verdien: %USERPROFILE%\Pictures

Kjør deretter følgende 2 kommandoer via ledetekst (med admin-rettigheter). Kjør først den ene kommandoen og så den andre:

md %USERPROFILE%\Pictures
attrib +r -s -h %USERPROFILE%\Pictures /S /D

Start PC-en på nytt

Denne metoden setter faktisk bildemappen på sin originale plass. Problemet er bare at mappen har ikke sitt originale innhold, det vil si slik det er når Windows er nettopp blitt installert. Mappen mangler med andre ord undermappene Mine bilder og Felles bilder. Dessuten er ikke mappen opprettet på ordentlig, fordi hvis vi høyreklikker på den og velger Egenskaper er ikke denne informasjonen tilgjengelig. Problemet er derfor fortsatt ikke fikset, men vi jobber med saken.

Du kan selv sjekke plassering av Bilder-mappen ved å kjøre følgende kommando (skriv den i søkevinduet i Windows og trykk på ENTER):

shell:My Pictures

Denne kommandoen forteller deg hvor Bilde-mappen er plassert akkurat nå. Mappen var tidligere plassert på D-partisjonen i vårt tilfelle, men er nå altså tilbake på C.

Konklusjon
Vi har prøvd mange tiltak for å få tilbake mappen Mine bilder på sin originale plass, men ingen av disse virket. Til slutt var det kun ett alternativ igjen, og det var å gjenopprette hele PC-en slik vi fikk den fra butikken. Det er et dramatisk alternativ, men i vårt tilfelle hadde vi som mål å få tilbake den originale mappen for bildene.

Det finnes mange metoder for å gjenopprette en PC i sin originale tilstand. Metoden vi valgte var å trykke på F8-tasten under oppstart av PC-en og gjenopprette PC-en via en meny vi fikk opp. Vi tok selvfølgelig backup av alle våre personlige filer før vi satte i gang. For ordens skyld, du bør ikke gjøre dette før du har prøvd alt annet. Dette er absolutt siste utvei, og i vårt tilfelle det eneste som virket.

Oppsummering

Metoden vi brukte for å flytte bildene fungerer, men med et forbehold:

 • Metoden fungerer som den skal for å flytte Bilder-mappen til en annen lagringsplass. Den kan derfor anbefales for deg som har liten plass på C:-partisjonen.

 • Du bør imidlertid ikke bruke denne metoden hvis du er usikker på om du faktisk ønsker å flytte filene, fordi det kan være vanskelig (vi klarte det ikke) å flytte mappen tilbake til originalplassen.

Rydd plass!

Alternativet for deg som har liten lagringsplass på C-partisjonen, og som ikke ønsker å flytte bildene, er rett og slett å rydde plass. Her er nyttige tips:

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *