En innføring i kommandolinjen
Det var ganske vanlig for en del år siden å bruke kommandolinjen i Windows, i hvert fall for brukere som ønsket å ha lokale verktøy for å sjekke tilstanden på PC-en eller på nettet eller for andre oppgaver.

Les også: Hva er PowerShell?

I dag er kommandolinjen mindre brukt av folk flest, blant annet fordi det finnes alternative verktøy som er vindubaserte, men også fordi det finnes verktøy via nettsider. Det er likevel kjekt å vite om muligheten.

Hva er egentlig kommandolinjen?

Kommandolinjen er et tekstbasert grensesnitt i Windows. Denne funksjonen er også kjent som cmd.exe eller CMD. Du kan kjøre kommandolinjen ved å skrive cmd i søkevinduet i Windows og trykke på Enter.

Nyttige kommandoer

Her er noen nyttige kommandoer du kan kjøre via kommandolinjen:

  • ipconfig forteller deg hvilken IP-adresse PC-en din har.
  • ping kan fortelle deg om en nettside er nede eller oppe, for eksempel ping dataporten.net.
  • tracert sporer datapakker og kan brukes til å feilsøke forbinndelse, for eksempel tracert vg.no
  • shutdown /s /t 0 slår av PC-en din.
  • shutdown /r /t 0 restarter PC-en din.
  • whoami viser PC-navn og brukernavnet til personen som er logget på Windows.
  • winver viser deg hvilken Windows-versjon du har.
  • exit gjør at du avslutter kommandolinjen.

Liste over kommandoer

Det finnes en del nettsider som gir deg en oversikt over kommandoer, for eksempel lifewire.com. Microsoft har lagt ut et PDF-dokument med en ganske komplett liste over de fleste kommandoer – du finner dokumenter på microsoft.com. Dette dokumentet gir altså en omfattende oversikt og består av hele 948 sider og har en liste over 250 kommandoer du kan kjøre via kommandolinjen i Windows.

Kilder: wikipedia.org, bleepingcomputer.com

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.